Waarom hebben parlementairen naast andere voordelen een belastingvrije onkostenvergoeding van 2008 euro per maand? (Guy Dyck, Tessenderlo)

Jan Peumans: Die vergoeding is indertijd ingevoerd omdat volksvertegenwoordigers heel wat representatiekosten hebben, zoals kledij, bloemen en andere geschenken. Ze moet ervoor zorgen dat politici over voldoende eigen middelen beschikken zodat ze niet afhankelijk worden van derden. Over de onkostenvergoeding en de andere inkomsten hebben we een aantal jaar geleden een benchmarkstudie laten uitvoeren. Daaruit bleek dat wat wij verdienen vergelijkbaar is met wat er in de privésector voor soortgelijke functies wordt betaald. Er is dus geen reden om die vergoeding aan te passen. De uittredingsvergoeding en de pensioenregeling waren wel iets te gunstig, en daarom willen we daar wel gevoelig in snijden.

Waarom duurt het zo lang vooraleer de afschaffing van de dubbele nationaliteit op de agenda wordt gezet? (Christiane Van Aerschot, Scherpenheuvel)

Peumans: Mijn partijgenoot Theo Francken heeft daar vorig jaar in de Kamer een voorstel over ingediend, maar ik ken deze federale problematiek te weinig om te weten hoe de kaarten liggen. Voor mij is het vooral van belang dat mensen die de Belgische nationaliteit aannemen zich integreren in ons land.

Bent u geworden waar u als jongetje van droomde? (Sofie Vermaut, Izegem)

Peumans: Ik ben vader, gelukkig getrouwd en grootvader. Ik ben schepen en burgemeester geweest, adjunct-kabinetschef, directeur van De Lijn… Pas negen jaar geleden ben ik voor het eerst verkozen tot volksvertegenwoordiger. En nu ben ik parlementsvoorzitter, het hoogste politieke ambt. In mijn stoutste jongensdromen was ik misschien graag minister geworden, maar mijn huidige functie is mij veel meer waard dan een ministerspost. Volgend jaar zal ik normaal opnieuw Limburgs lijsttrekker worden voor de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. Als men mij daarna terugvraagt voor het voorzitterschap, dan zou ik het heel graag blijven doen.

Waarom blijft men na 18 jaar en 1 miljard euro onderzoekskosten bijkomende analyses uitvoeren over Oosterweel, zonder uitzicht op een oplossing? Zou het Consensusmodel de zaak niet uit de impasse kunnen halen? (Philippe Deleu, Antwerpen)

Peumans: Ik wil toch eerst even rechtzetten dat de onderzoekskosten niet 1 miljard euro bedragen, maar wel tussen de 160 en de 180 miljoen euro. Er is over de Oosterweelverbinding op een democratische manier beslist dat het een tunnel zou worden. Op dit moment onderzoekt men de verschillende trajecten. Het Consensusmodel zou de Liefkenshoektunnel beter benutten en het verkeer verder van Antwerpen houden, al heb ik begrepen dat er weinig animo is voor die oplossing, zeker niet bij de burgemeesters uit het Waasland. Zodra de keuze gemaakt is voor een bepaald traject, kan men beginnen met een ruimtelijk uitvoeringsplan en daarna met de bouwaanvragen. De Vlaamse regering verwacht dat de eigenlijke werkzaamheden kunnen starten in 2016.

Vraag van de week Federaal heeft men miljoenen veil voor treinsta-tions in Bergen, Luik of Antwerpen, maar de veel goedkopere noord-zuidverbinding in Limburg blijft maar aanslepen. Waarom neemt N-VA hier niet het voortouw? (Tino Bijnens, Hasselt)

Peumans: De treinstations zijn federale materie, maar uw kritiek is terecht. Het is een perfect staaltje van wafelijzerpolitiek. In Antwerpen moesten noodzakelijke investeringen gebeuren. Dus heeft men aan de andere kant van de taalgrens ook investeringen toegezegd. In 1996 heb ik als fractievoorzitter in de provincieraad al gepleit voor een tunnel als oplossing voor de Limburgse noord-zuidverbinding. Later werd ik daarin gevolgd door mensen als Steve Stevaert (SP.A), Patrick Dewael (Open VLD) en zelfs Kris Peeters (CD&V). Toch heeft men uiteindelijk gekozen voor een omleidingsweg, waarop de milieuverenigingen die keuze hebben aangevochten. Het ruimtelijk uitvoeringsplan en het Plan-MER zijn vernietigd door de Raad van State. Binnen de Vlaamse regering is het niet de N-VA die nu het voortouw neemt, maar wel de minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V).

Volgende keer: Peter Vandenbempt, sportjournalist bij de VRT.

Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be en maak kans op 2 filmtickets.

Opgetekend door Hannes Cattebeke

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content