Hannes Cattebeke
Hannes Cattebeke Freelance journalist voor onder meer Knack

Zijn benoeming tot Vlaams minister deed veel stof opwaaien. Maar Sven Gatz (Open VLD) is ambitieus: ‘We moeten meer privégeld naar de cultuursector halen.’

Waarom wordt er niet meer ingezet op de promotie van alcoholvrij bier op evenementen? (Filip Rombouts, Duffel)

SVEN GATZ: De federatie van Belgische Brouwers, waarvan ik tot vorige maand directeur was, heeft de kwestie onlangs op de agenda geplaatst. Persoonlijk vind ik dat alcoholvrij bier veel meer moet worden aangeboden. Het zijn echter de brouwers zelf die beslissen welke smaken en soorten ze aanbieden. Een eerste reden waarom ze niet méér inzetten op alcoholvrij bier is technisch: alcohol bepaalt voor een deel de smaak van een bier. Alcoholvrij bier smaakt nog altijd iets schraler. Daarnaast is het een mentale kwestie. Wie bij ons alcoholvrij bier bestelt, wordt nog altijd bekeken alsof hij van een andere planeet komt.

Hoe verzekert u kwaliteitsvolle kunst- en cultuureducatie in deze tijden van besparing? (An Van Hertum, Antwerpen)

GATZ: Geen enkele besparing zal tot gevolg hebben dat een bepaald beleidsdomein aan zijn lot wordt overgelaten. Op het vlak van cultuureducatie hebben mijn voorgangers een aantal dingen in de steigers gezet die ik zeker zal uitbouwen. Ik heb daar zelf nog parlementaire vragen over gesteld, omdat ik weet dat wie van jongs af in aanraking komt met cultuur, daar ook later interesse voor blijft tonen.

Hoe kan het dat het UZ in Jette als enig Brussels universitair ziekenhuis geen metrostation heeft? (Erik Vanden Abeele, Brussel)

GATZ: De problematiek ligt me na aan het hart. Ik heb mee geijverd voor het doortrekken van de tramlijn van Simonis naar het UZ. Die werken zullen binnen het jaar starten, waardoor de campus op korte termijn al sneller bereikbaar zal zijn. Op langere termijn hoop ik dat er ook een metroverbinding komt. Veel zal afhangen van hoe het dossier van het nationale voetbalstadion evolueert. De metro doortrekken vanuit de halte Boudewijn zou zelfs bovengronds kunnen. Dat alles is de bevoegdheid van de Brusselse regering. Ik denk dat mijn partijgenoot Guy Vanhengel en zijn collega voor Openbare Werken Pascal Smet (SP.A) het idee wel genegen zijn.

U was niet verkiesbaar. Hoe voelt het om zonder een duidelijk mandaat van de kiezer geparachuteerd te worden in de Vlaamse regering? (Hugo Boels, Kessel-Lo)

GATZ: Ik kan begrijpen dat de benoeming van niet-verkozenen soms als een probleem wordt aangevoeld, maar ik voel mij allerminst ongemakkelijk. Voor ik drie jaar geleden uit de politiek stapte, heb ik herhaaldelijk deelgenomen aan verkiezingen, over het algemeen met groot succes. En ik ben uit de politiek gestapt op een moment dat ik verkozen was. Mocht ik aan de voorbije verkiezingen hebben deelgenomen, zou ik als uittredend fractieleider de lijst hebben getrokken en zeker opnieuw verkozen zijn.

Voelt u zich geen tweederangsfiguur nu blijkt dat u niet de eerste keuze van uw voorzitster was? (Sven Maes, Oostende)

GATZ: Ik voel me geen tweederangsfiguur, ik bén een tweederangsfiguur. Misschien was ik zelfs maar vierde of vijfde keuze. Ik kan er perfect mee leven dat Gwendolyn Rutten eerst aan anderen heeft gedacht. Brussel en mijn kennis van cultuur hebben uiteindelijk in mijn voordeel gepleit. Wat telt, is dat de voorzitster het volste vertrouwen in mij heeft.

Vraag van de week

In 2011 zei u in rekto: verso dat u bij minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) een ‘stuwend verhaal’ miste. Wat zal u anders doen? (Veerle Mans, Brugge)

GATZ: De context speelde natuurlijk mee: ik was toen fractieleider in de oppositie. De drie jaar daarop is Cultuur relatief goed beheerd. Toch blijf ik bij mijn standpunt dat de vorige minister haar bevoegdheid vooral invulde met het correct verdelen van subsidies op basis van reglementen en besluiten. Ik wil ook mee bepalen waar Vlaanderen heen wil met Cultuur. Naast de lokale inbedding wil ik dat we als kleine regio blijven meespelen in de Champions League van de cultuurwereld. De kunstenaars zijn daar zelf voor verantwoordelijk, maar als overheid moeten we hun alle kansen bieden. Subsidies blijven de basis, ondanks de besparingen. Ik wil ook zoeken naar andere financieringsmogelijkheden. De taxshelter in de filmwereld kan als voorbeeld dienen, al moeten de huidige uitwassen worden aangepakt. Ik wil in elk geval veel creatiever zijn om bijkomende private middelen naar de sector te halen.

Volgende week: ceo van de Belgische financiële sector Michel Vermaerke. Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be. De vraag van de week wordt beloond met 2 filmtickets.

Hannes Cattebeke

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content