Gesprek met Laszlo Kovacs, de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken : ?Ieder maakt zijn eigen huiswerk.?

In 1988 al stelde de eerste democratisch verkozen regering van Hongarije de toetreding tot de Europese Gemeenschap voorop als belangrijkste ambitie. Ook voor het huidige socialistisch-liberale kabinet geldt de toetreding tot Europese Unie en Navo als een absolute prioriteit, zo meldt Laszlo Kovacs, de Hongaarse buitenlandminister.

LASZLO KOVACS : We hebben al een parlementaire democratie en een vrije markt, maar de stabilisatie van de economie is een pijnlijk proces. Toch staat de privésector al in voor zeventig procent van het bruto nationaal product.

Hongarije sloot in 1988 als eerste Oost-Europese land een gedegen bilateraal verdrag met de Gemeenschap, omdat het het verste stond in zijn politieke en economische ontwikkeling. Heeft Hongarije nog altijd een voorsprong ?

KOVACS : We beschouwen toetreding tot de EU niet als een paardenkoers. We hebben niet de ambitie om eerst aan te komen. We streven zelfs veeleer om met een groot aantal landen uit onze regio tegelijk toe te treden ; liever dan als enkeling. Dat zou ons beter uitkomen. Maar wij kunnen niet voor anderen spreken, niet bepalen hoe anderen aan de gestelde criteria moeten tegemoet komen. Iedereen moet zijn eigen huiswerk maken. Wij gaan ons eigen evolutieproces niet vertragen om anderen de kans te geven ons bij te benen. We verwachten ook niet dat andere landen op Hongarije wachten als ze al verder staan dan wij. Onze ambitie is zo snel mogelijk tegemoet te komen aan de criteria die gesteld worden om toe te treden. Liever vandaag dan morgen. Om historische redenen hebben we daar een datum opgeplakt : het symbolische jaar 2000, wanneer Hongarije de elfhonderdste verjaardag van zijn bestaan viert. Het is niet realistisch om tegen dan al lid te zijn. Praktisch is dat niet haalbaar. Maar we willen tegen dan wél de toezegging tot het lidmaatschap hebben zodat we werk kunnen maken van het afstemmen van onze economische en politieke evolutie op die van de Unie.

Bij de recente uitbreiding van de Unie was er in de diverse kandidaat-lidstaten heel wat oppositie. Wat denken de Hongaren zelf van toetreding ?

KOVACS : We hebben verschillende opiniepeilingen die allemaal aantonen dat de grote meerderheid voor toetreding is. Daar is geen twijfel over. De kans bestaat dat de bevolking zich bedenkt indien we te snel willen gaan, maar ik denk niet dat dat gebeurt. We gaan vooruit met een matige snelheid. De waarden die wij aankleven, worden steeds meer die van het Westen. Nationalisme is in onze landen een probleem, dat klopt. Integratie in de Europese Unie en in het westers defensiesysteem kunnen dat verschijnsel de kop indrukken. Ik begrijp dat het Westen argwanend staat tegenover uitbreiding naar het Oosten toe omdat het allemaal zo veel kost. Maar West-Europa moet ook inzien dat dit een historische kans is om te vermijden dat er een nieuwe tweedeling in Europa komt. Het kost veel geld, maar het is nog altijd goedkoper dan de tragische implicaties van een nieuwe opdeling.

Hoe verkoopt u dat aan de publieke opinie in het Westen ?

KOVACS : Ik zal ze zeggen : kijk maar naar wat er in voormalig Joegoslavië gebeurd is.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content