Koen Meulenaere
Koen Meulenaere Van 1991 tot 2012 de satiricus van Knack

In de badkamer in het Leuvense, die wij allemaal zo goed kennen, staat een man nog vóór het krieken van de dag voor zijn spiegel. De spiegel lijkt op Freddy Willockx, de man op Boris Karloff na een uitputtende ziekte.

– Goedemorgen meneer Louis.

– ?Dat valt nog te bezien of het een goede morgen is. Hebt gij tegen onzen Bruno gezegd dat er binnenkort een andere voorzitter in onze partij is ??

– Nee meneer Louis.

– ?Lieg niet, of ik zet u bij het groot vuil.?

– Meneer Louis, ik lieg niet. Kijk naar mij en zeg : ziet gij een eerlijk man voor u ?

– ?Zeker niet. Wat ik zie als ik naar u kijk, is niet onder woorden te brengen. Waar heeft hij dat dan vandaan, onzen Bruno ??

– Hij zal iets verkeerd begrepen hebben hé meneer Louis. Het zou niet de eerste keer zijn.

– ?Oh ja ? Dat hoop ik dan. Want de laatste tijd gedraagt gij u nogal eigenaardig moet ik zeggen, zelfs voor uw doen. Heeft er u vorige maand misschien iemand verzocht om in Ter Zake een paar onnozele verklaringen te gaan afleggen over de obussenzaak ??

– Ja meneer Louis.

– ?Hoezo : ja meneer Louis ? Wie dan ? Ik in elk geval niet, en aangezien ik de enige ben die iets te zeggen heeft…?

– Dirk Sterckx.

– ?Dirk Sterckx ? Maar die is niet eens van onze partij. Die is Rooms. Wij steunen Siegfried Bracke. Helaas staan we daarin alleen, maar goed.?

– Dirk Sterckx had mij gevraagd om te komen meneer Louis. Moet ik daarvoor toelating vragen ?

– ?Dat spreekt nogal vanzelf. En ge moet daar zeker niet gaan vertellen dat een liberale onderzoeksrechter Freddy Vreven uit de wind heeft gezet, in tegenstelling tot wat met Claes is gebeurd. Sterke stelling moet ik zeggen. Strategisch zeer goed gezien. Waarom biedt ge u niet aan bij De Croo ? Over Agusta moeten wij zwijgen, begrijpt ge dat ? En gij zeker, met uw vijf miljoen voor Het Vrije Waasland.?

– De Vreven was toch schuldig hé meneer Louis ?

– ?Natuurlijk was de Vreven schuldig, maar daar gaat het niet om. Ik stel vast dat één dag nadat gij van uw orgel komt maken, de Brazilianen ineens bereid zijn om die Teti uit te leveren. Zolang die droog en wel op het strand van Rio zat, kon er ons niets overkomen. Alleen Delanghe kon ons er bij lappen, maar die heeft alle redenen om te zwijgen. Nu is het andere kost natuurlijk.?

– Meneer Louis, wat kan ons zo een Italiaan schelen ? Van die legt gij er ’s morgens vijf tussen uw boterham.

– ?Die Teti is de man die ons al dat geld heeft gegeven, ezel. Verstaat gij dat nu niet ? Als Teti zegt dat hij Willy Claes heeft ontmoet, hangen we allemaal.?

– En hèèft hij de Willy ontmoet ?

– ?Dat zal wel zijn dat hij de Willy heeft ontmoet. Alleen was het niet die fameuze zondag maar de maandag.?

– Maar dan liegt de Willy ?

– ?Natuurlijk liegt de Willy. Wie van ons liegt er niet ? ‘k Vraag mij af waar gij de laatste tien jaar gezeten hebt.?

– ‘k Ben geschokt meneer Louis, ‘k zeg het u vlakaf. Ik geloofde in Willy. Ik heb altijd volgehouden dat ze een onschuldige gebroodroofd hadden.

– ?En ge waart de enige in de partij die dat nog geloofde ook. Proficiat. En begin weer niet te wenen want ik krijg het stilaan op mijn heupen van u. Waar mensen als gij een voorzitter als ik aan verdiend hebben, blijft mij een raadsel. En als uw dochter nog een keer in Humo staat, vraag dan of ze onze standpunten wil verdedigen en niet die van de liberalen.?

– Laat ons Sarah erbuiten meneer Louis. Dat interview was nogal wat beter dan dat met uwen Bruno als ge ’t mij vraagt. Betere foto’s ook. Ze zeggen dat ze op mij gelijkt, mijn dochter. Da’s natuurlijk een grote troef. Het uiterlijk speelt een rol meneer Louis, we moeten dat niet ontkennen. Ons Sarah tegen uwen Bruno… hij heeft veel van uw trekken hé meneer Louis. ‘k Zeg niet meer.

– ?Ik moet tenminste geen DNA-test laten doen om zeker te zijn. Was ik in uw plaats, ik lag al onder de scanner.?

– Lelijk meneer Louis. Heel lelijk, wat ge nu zegt. Het is niet te verwonderen dat ge binnen de partij nog zo weinig vrienden hebt. En buiten de partij helemaal geen. ‘k Heb trouwens gelezen dat uwen Bruno bruncho’s organiseert : brunch met Bruno. Is dat belachelijk of is dat niet belachelijk ? Ik dacht dat we het met de Ronde van Broeckske ongeveer gehad hadden, maar ’t kan altijd nog erger blijkbaar. Mag ik u eens iets vragen ?

– ?Neen.?

– Wel, het is het volgende. Hebt gij de Italiaanse verkiezingen zo een beetje gevolgd ?

– ?Natuurlijk heb ik de Italiaanse verkiezingen zo een beetje gevolgd. Of dacht ge dat ge daar Euro-parlementair moest voor zijn ? Ik lees trouwens bij uw dochter dat ge nu meer thuis zit dan vroeger. Vreemd. Wel, wat scheelt er met die Italiaanse verkiezingen ??

– De socialisten hebben gewonnen hé meneer Louis. En weet ge waarom ?

– ?Ik weet het ja, maar of gij het weet zal mij benieuwen.?

– Omdat ze alle progressieve krachten verenigd hebben in hun olijfboom, daarom. En weet ge wat ik daaruit concludeer ?

– ?Houd me niet in spanning, ik sterf van curiositeit.?

– Wij moeten dat ook doen, meneer Louis ! We zetten vaart achter dat plan van den Bats en de Coppieters. We maken een nieuwe partij : de vijgenboom. Met alle groenen en alle malcontenten uit het ACW, ’t zal dringen worden. Ik word voorzitter, en de Cop is ideoloog. Een nieuwe Cop voor de socialisten, ik verzin het hier ter plekke.

– ?Dus toch. Ik wist wel dat onzen Bruno dat niet zelf had gevonden. Bon, ge blijft parfors proberen om voorzitter te worden ? ’t Is goed. Ik zal straks tekenen. ‘k Wil zeker niet in de weg staan van een zo geniaal leider als gij.?

– Gaat ge akkoord meneer Louis ? Eerlijk gezegd, dat het zo gemakkelijk zou gaan, had ik niet verwacht. Ge valt me beter mee dan ze zeggen. Misschien kunt ge er eens op uit trekken, vakantie. Ga naar Tunesië, gelijk de Wallyn. En de Craxi.

– ?Goed idee. ‘k Maak mijn valies en ik ben weg zie. Maar eerst zal ik u nog even voeren. Ik als uw chauffeur, wat zegt ge nu ??

– ‘k Ben geroerd. Naar waar rijden we ?

– ?Naar de roepzaal ! Hoor ik u nog ??

– Euh… nee meneer Louis. Ge moet u zo kwaad niet maken. Dat is maar om te lachen, van de Coppieters. Enfin, ge moet toch al Bats heten om dat serieus te nemen.

Koen Meulenaere

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content