Het laatste woord

Peter de Roover (1)

Peter De Roover (1)

Met zijn relativerende uitlatingen over de Universele Rechten van de Mens reveleert Peter De Roover de perverse houding van veel rechts-nationalistische politici die ten strijde trekken tegen de verlichting en haar rationele én universele karakter (‘We hebben met Marrakesh een blik geopend dat nooit meer dichtgaat’, Knack nr. 2). Precies die ondermijnende attitude verwijt de Libanese schrijver Amin Maalouf het Westen in zijn boek De ontregeling van de wereld. Daarin maakt hij het punt dat de verlichtingswaarden, gezien door zijn niet-westerse bril, wel degelijk universeel zijn, maar dat het Westen die waarden onvoldoende heeft uitgedragen en toegepast in de rest van de wereld. Het mag duidelijk zijn dat De Roover en zijn N-VA onze beschaving met hun nationalistisch-egoïstische discours geen meter vooruit helpen.

Stephaan Taccoen,

Brugge

Peter De Roover (2)

Over internationale economische verdragen die alle soevereiniteit met de voeten treden op het vlak van milieu of sociale aangelegenheden rept meneer De Roover met geen woord. De zakenkabinetten die over die aangelegenheden moeten beslissen, zijn blijkbaar rechters die wél goed zijn en die wél bij iedereen bekend zijn. Over een Europese Centrale Bank, die over de nationale soevereiniteit heen walst en de nationale begrotingen (af)keurt, geen kwaad woord. Maar als het over migranten gaat met niet-bindende verdragen is het huis te klein.

Bert Herregods, Gent

Geldtransfers

Gemiddeld gaat er jaarlijks 7 miljard euro van Noord naar Zuid (‘Tabak en alcohol’, Knack nr. 2). Wat heeft het Waals Gewest daarmee gedaan inzake reconversie? Het accent lag vooral op werkloosheidsuitkeringen en miljardeninvesteringen in hopeloze industrieën. Nu ze aangepord worden om te besparen, krijg je de gele hesjes op straat. En ze zullen ook nog eens gaan bepalen wie vanuit Vlaanderen in de volgende regering mag.

Robert Croux,

Halle

Telenet

Ik vind het fantastisch wanneer Telenet-ceo John Porter pocht over de kwaliteit van ons internet (‘Een vriend laat je niet in de steek als hij het moeilijk heeft’, Knack nr. 1). Maar ik sukkel al meer dan een jaar met dat fantastische Telenet-internet (volgens hen omdat ze zo succesvol zijn en er dus (te)veel trafiek op hun netwerk zit) en heb daardoor zeer veel last en kosten gehad. Ik kan de komst van een nieuwe telecomspeler alleen maar toejuichen.

Erwin Manise,

Vremde

Voornamen

Het artikel ‘Waarom Johnny Jean-Philippe wil zijn’ (Knack nr. 1) over voornamen herleidt het geven van doopnamen tot een modeverschijnsel, en gaat voorbij aan de oeroude tradities en gebruiken. De boreling kreeg de naam van peter of meter en bijkomend van vader, moeder, grootvader of grootmoeder. Er waren minstens drie doopnamen, soms meer. Het zou niet gek zijn te pleiten voor een terugkeer naar de tradities van weleer, en doopnamen aan onze kinderen te geven die verschillende generaties teruggaan. Het schept een band met de familie.

André Cassiers,

Brasschaat

Fake news

Het artikel ‘De macht is aan de beste manipulator’ (Knack nr. 1) gaat er al te makkelijk vanuit dat wijzen op de nadelige gevolgen van bepaalde handelingen, zoals ongecontroleerde migratie toelaten, in de categorie ‘bangmakerij’ en/of ‘fake news’ thuishoort. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Het feit dat het voorbeeld van de migratie in dit artikel aangehaald wordt, zonder te verduidelijken wat de toekomstige nadelige gevolgen zouden kunnen zijn, is een aanwijzing dat zelfs goedbedoelende journalisten in de val lopen en ongewild fake news verspreiden.

Marc Wouters

Migranten

De haatcampagne tegen vreemdelingen van Vlaams Belang en N-VA is misplaatst. Beseffen ze wel dat we veel van die mensen nodig hebben, omdat er bij de autochtonen te weinig zijn die het vuile, zware, gevaarlijke en ongezonde werk willen doen of de knelpuntberoepen willen invullen? Wie zal er voor ons zorgen als we bejaard, dement, ziek of mentaal gehandicapt worden? Haatzaaien en doen alsof alle vreemdelingen mogelijke criminelen zijn, is dan zeker niet de juiste houding. We moeten zoeken naar internationale oplossingen, en dat doe je niet door mensen die asiel aanvragen in de kou te laten staan. Als we willen dat er minder migranten naar Europa komen, zullen we ervoor moeten zorgen dat de economie in de derdewereldlanden goed kan draaien, zullen we coöperatieven moeten opstarten of ondersteunen, en vooral eerlijke prijzen moeten betalen en dus meer fair-tradeproducten moeten kopen. Als politici niet in hun eigen vel willen snijden, zal er maar weinig veranderen.

Telenet
Telenet

Jef De Ranter,

Denderhoutem

Werkloosheid

Ik ben het eens met de visie van Stijn Baert om tussen de zevende en de twaalfde maand de werkloosheidsvergoeding te laten dalen (‘Versnelde degressiviteit werkloosheidsuitkering: overweeg het N-VA-voorstel’, Knack.be). Toch heb ik een probleem. De RVA en de VDAB hebben als opdracht de werkloze, indien nodig met extra opleiding, in een minimum van tijd werk te verschaffen. Ik betwijfel niet dat die diensten hun uiterste best doen, maar hoe kan het dan dat werklozen zo lang zonder baan kunnen zitten? Komt het door een aanslepende ziekte, of lichamelijke/geestelijke barrières? Omdat er gewoon geen baan openstaat waar hij/zij aan de slag kan in een bepaalde periode? Of door onwil?

Het zou ook goed zijn mochten werkgevers bij elke weigering om een werknemer te aanvaarden een uitgebreide motivering zouden geven. De uitleg kan een goede basis zijn voor de VDAB om de werknemer in kwestie de gepaste opleiding te geven en/of de selectie van personen voor die job aan te passen.

Freddy De Graeve,

Gent

Religie

We kennen Rik Torfs als een grappig, intelligent en spitsvondig man die de controverse niet schuwt. Zijn pleidooi voor een Theoloog des Vaderlands leek me aanvankelijk als grap bedoelt, maar dat bleek fout gedacht (‘Haal God uit onze jaszak’, Knack nr. 1). Integendeel, het is een zoveelste poging om God te rehabiliteren in een nieuw kleedje. Centraal in het betoog staat de term ’transcendentie’. Torfs’ transcendente God is iets schimmigs, iets wat we niet kunnen vatten met ons verstand of onze zintuigen, zoals het monster van Loch Ness of ufo’s. Kortom, iets wat niet des mensen is. En iets wat de menselijke rede niet kan vatten, zet de deur wagenwijd open voor dogmatisch denken, misbruiken en uitwassen. Dat willen we anno 2019 dus niet meer.

Fake news
Fake news

Maar Torfs heeft een punt. De mens lijkt verdwaald en zoekt naar meer zingeving in een wereld waar het geloof in God is vervangen door het geloof in geld en bezit. In Een kwestie van hebben of zijn uit 1976 (!) legt Erich Fromm, in tegenstelling tot Torfs, wel de vinger op de wonde. We moeten meer aandacht hebben voor het ‘zijn’ in plaats van voor het ‘hebben’. En dus hebben we in de traditie van Friedrich Nietzsche niet méér God maar méér Mens nodig. Een Mens met geloof in wat mensen verbindt, om de echte uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden: migratie, klimaat en mensenrechten. Daar zal een transcendente God, laat staan een Theoloog des Vaderlands, geen oplossing voor bieden, integendeel. De Mens staat er alleen voor en zal zichzelf moeten heruitvinden en overstijgen. Daar is hij perfect toe in staat, zoals de voorbije 300 jaar herhaaldelijk is gebleken.

Steve T’Joens,

Denderhoutem

Cuba

Fidel Castro bevrijdde Cuba van een rechtse, door de Verenigde Staten gesteunde dictatuur. Dat belangrijke feit moet niet worden vergeten (‘Blijkbaar aanvaardt Europa dat Cuba een dictatuur is’, Knack nr. 1). Vervolgens heeft Amerika Cuba voortdurend dwarsgezeten, en bijvoorbeeld de gevluchte aanhangers van de rechtse en corrupte dictator Fulgencio Batista ten volle gesteund. Castro is helaas zelf een dictator gebleken, maar hij werd voortdurend gedwarsboomd, met sancties en bedreigingen door het veel grotere en machtigere Amerika. In veel beschouwingen worden die geschiedenis en de daaraan verbonden ontwikkeling vaak niet vermeld. Kennelijk past het niet in ons rechtse denken en in de nog steeds bestaande adoratie van de VS.

Jaap Van der Linde

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content