‘Het BAM-tracé komt er nooit’

'Oosterweel is in Antwerpen een fuik geworden voor een heel stel stedelijke thema's.'
Jelle Henneman
Jelle Henneman Freelancejournalist

De nieuwe Vlaamse regering wordt al de derde die het Oosterweeldebat over het sluiten van de Antwerpse ring voor de kiezen krijgt. En volgens de actiegroepen ook de derde die er haar tanden op stuk bijt: ‘Wij staan sterker dan ooit.’

Kris Peeters liet na de verkiezingen al weten dat de nieuwe regering, waarin CD&V een certitude is, niet zal terugkomen op haar beslissing om het BAM-tracé te volgen. Ook burgemeester Bart De Wever is voorstander van het tracé dat de Antwerpse Ring wil sluiten met een korte verbinding tussen het Oosterweelknooppunt en het Sportpaleis. Manu Claeys, boegbeeld van de burger-beweging stRaten-generaal, is er echter gerust op: ‘Het BAM-tracé komt er nooit, ook niet met de nieuwe regering.’

‘Je kunt het BAM-tracé nu wel betonneren in een politiek akkoord, maar in feite maak je jezelf iets wijs’, stelt Claeys. ‘Er zijn nog te veel technische en financiële onzekerheden, te veel vergunningen die nog aangevraagd én aangevochten zullen worden. En vooral: het draagvlak wordt steeds kleiner. De burgerbeweging die ijvert voor alternatieve tracés en de overkapping van de ring, staat sterker dan ooit, sterker nog dan tijdens de volksraadpleging die de Lange Wapperbrug heeft weggestemd.’

Dat is ook de mening die Christian Leysen vertolkt in De Antwerpse fluwelen revolutie, dat deze week als e-book verschijnt. ‘De reden waarom het Oosterweeldossier zo moeilijk verloopt, is omdat het door zijn lange geschiedenis vastgeroest zit in een voorbijgestreefde politieke cultuur’, zegt Leysen, het gezicht van Forum 2020, de actiegroep van ondernemers en academici die samen met stRaten-generaal het Meccano-tracé uitdokterde, een bredere lus die het verkeer verder van de stad wil houden. ‘Vroeger kwamen de betrokken partijen samen op het ministerie van Openbare Werken en werd alles meteen beslist. Met de opkomst van de mondige burger kan dat niet meer. Alleen heeft de overheid in Brussel dat nog steeds niet begrepen en klampt ze vast aan de mantra van het besliste beleid. Het Oosterweeldebat gaat niet alleen over een tunnel, maar vooral over de manier waarop je vandaag omgaat met grote infrastructuurwerken. En die vraag is onontkoombaar, hoe halsstarrig je ook vasthoudt aan gemaakte beslissingen.’

‘Oosterweel is in Antwerpen een fuik geworden voor een heel stel stedelijke thema’s waarrond burgers zich elders apart organiseren’, bevestigt Claeys. ‘Luchtkwaliteit, geluidsoverlast, mobiliteit, groengebieden, bewonersinspraak… Die combinatie is uniek en maakt deze beweging ook zo sterk. Kijk naar de verkiezingsuitslag. De partijen die luisterden naar de klachten van de burgers, zijn er in Antwerpen op vooruitgegaan, zeker Open VLD en Groen. CD&V stelt niet veel meer voor, SP.A ging achteruit, zelfs N-VA moest terrein prijsgeven. Als de nieuwe regering blijft vasthouden aan het BAM-tracé, dan heeft het Oosterweeldebat tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 nog niets aan kracht ingeboet én steekt er nog geen spade in de grond.’

Zie ook het opiniestuk van Manu Claeys op knack.be

Jelle Henneman

‘Je kunt het BAM-tracé nu wel betonneren in een politiek akkoord, maar in feite maak je jezelf iets wijs.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content