Minister van Transport en Mobiliteit Isabelle Durant (Ecolo) vindt een structurele hervorming van het NMBS-bestuur noodzakelijk om tot een hogere efficiëntie te komen.

JA

Isabelle Durant

‘De structurele hervorming van de NMBS is noodzakelijk voor de reizigers, voor de 40.000 werknemers en het bedrijf zelf. De concentratie van macht en informatie bij enkele personen is ongezond. Tussen binnenlands en internationaal reizigersvervoer, goederenvervoer en ABX bestaan waterdichte schotten. Als je een echt mobiliteitsbeleid wil waarbij het treinvervoer aansluit op ander openbaar vervoer, de fiets of de waterwegen, moet je op een andere manier te werk gaan.

Alle beslissingen moeten worden genomen in de raad van bestuur, zoals dat geldt voor alle bedrijven, particulier of publiek. De depolitisering van het dagelijks bestuur moet een feit worden. Vervolgens geldt voor elk bedrijf dat de raad van bestuur de afspiegeling is van de aandeelhouders. En voor de NMBS is de belangrijkste aandeelhouder de staat. Alle democratische partijen moeten daar dus in vertegenwoordigd zijn. Dat zijn geen politieke benoemingen.

Ik heb de laatste dagen overal gehoord en gelezen dat Ecolo absoluut iemand in de NMBS-top wil. Ik heb nooit gevraagd dat Jacky Morael voorzitter zou worden van de raad van bestuur. Voor ons komt bekwaamheid op de eerste plaats.

Ik herhaal ook dat het probleem niet meneer Schouppe is. Er is maar één audit geweest en het is toch evident dat een regering zicht probeert te krijgen op de geldstromen. Dat kan haar alleen maar helpen de juiste beslissingen te nemen. De regering heeft hiervoor trouwens de steun van het parlement gekregen.

Tabula rasa maken binnen de NMBS is niet nodig. Stapsgewijs te werk gaan is voldoende en de structurele hervorming is zo’n stap. Er zijn veel bekwame mensen bij de NMBS die zich tussen hamer en aambeeld bevinden. Ook zij streven dezelfde doelstellingen na, namelijk een goede dienstverlening geven aan de reizigers. Deze mensen verdienen steun.

Het aanwerven van meer treinbestuurders is een probleem. Ecolo wil geen communautair spelletje spelen. De NMBS is een federaal bedrijf en we moeten een evenwicht vinden tussen Nederlandstaligen en Franstaligen, zoals dat wettelijk bepaald is.

Met het aanhangsel aan het beheerscontract willen we de NMBS erop wijzen dat mensen best wel de trein willen nemen en willen we hen dwingen te praten over de eisen rond kwaliteit. De NMBS ontkent nog al te vaak dat deze vraag bestaat.’

NEE

Jonny Van Den Rijse

Jonny Van Den Rijse, ex-voorzitter van het ACOD, vindt dat de minister het echte probleem bij de NMBS uit de weg gaat: het personeelstekort.

‘Minister Durant wil door haar voorstellen tot wijziging van de wet op de overheidsbedrijven persoonlijk ingrijpen in een bedrijf dat geen overheidsbedrijf meer is. Dit is een stap terug naar het oude systeem. Haar poging om meer greep te krijgen op het bestuur van de NMBS is – op z’n zachtst gezegd – een beetje vreemd voor een groene minister. Ik verdenk de minister ervan af en toe solo slim te willen spelen. Ze zou er beter voor zorgen dat haar beleid gedragen wordt door de hele regering.

Minister Durant wil de spoorweg klokvast maken en meer comfort bieden aan de reizigers. Wel, dit kan ten dele opgelost worden door een uitgebreider personeelsbestand, want dit is nu juist het probleem bij de NMBS. Onze Waalse collega’s willen, mede omdat de arbeidsmarkt in Vlaanderen zoveel gunstiger is, te allen prijze Franstaligen op alle posten zetten. De aanwervingsprocedure zit ingenieus in elkaar en men zorgt systematisch voor vertragingen bij de aanwervingen.

Maar ik stel vast dat minister Durant hier niet over rept. Toch weet zij dit en ik denk dat zij daarin meespeelt. Het directiecomité, waarvan de minister de beslissingen kent, gaf toestemming om duizenden mensen in dienst te nemen. Maar om de een of andere reden slaagt men daar niet in. En ik ben geen flamingant hoor! Maar wanneer ze dit soort wantoestanden gedoogt, vind ik haar zwaar in de fout gaan.

Ze beweert dat ze zich niet zou mengen in het dagelijks beleid, maar Ecolo-senator Jacky Morael voorzitter van de raad van bestuur maken, is net het omgekeerde doen van wat ze zegt. Wat haar vooral stoort, is dat ze geen mensen heeft op de plaatsen die nu bezet worden door CVP, SP en PS.

Meneer Schouppe kan de minister af en toe de gordijnen injagen, maar hij doet dat niet alleen met haar. Ik ben geen supporter van meneer Schouppe, maar men kan toch niet zeggen dat hij een slecht manager is. Volgens mij zijn er zo geen tien te vinden in België. En geen enkel ander particulier bedrijf wordt op zo’n venijnige manier gecontroleerd als de NMBS.

Wat moet gebeuren, het klokvast maken van de treinen en de capaciteit en het comfort uitbreiden, gebeurt niet. Binnen de NMBS wordt daar geen aandacht aan geschonken. Daar had minister Durant de vinger op de wonde moeten leggen. Een hervorming van de interne structuur is naast de kwestie.’

Opgetekend door Shaheda Ishaque

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content