VTM moet zich aanpassen aan een altijd in beweging blijvend televisielandschap.

SINDS HIJ ROND is met de herprofilering van ?zijn” kranten Het Laatste Nieuws en De Morgen, heeft Christian Van Thillo van De Persgroep wat meer tijd om zich bezig te houden met de commerciële televisie VTM, waarin zijn groep een belangrijke participatie bezit. Hij dook in de boekhouding van het station en volgde daarmee een zorg die al een tijdje broeit binnen de raad van bestuur van VTM. Deze raad wordt voorgezeten door Rik De Nolf, afgevaardigd bestuurder van de Roularta Media Groep, die onder meer Knack uitgeeft.

VTM moet de tering wat meer naar de nering zetten, aldus de raad : de gouden tijd die VTM de eerste jaren van zijn bestaan beleefde, is voorbij. Een commercieel station leeft van de reclame-opbrengsten en daar is de klad ingekomen als gevolg van de sluimerende economische malaise. Maar vooral is het Vlaamse televisielandschap met de komst van VT4 grondig gewijzigd. Hoewel VT4 er toch niet in slaagde om VTM’s aandeel op de kijkersmarkt aan te tasten, haalde het station wel een deel van de reclamekoek naar zich toe. Bovendien werkt het met een Britse licentie, waardoor het niet aan de strenge Vlaamse reclamewetgeving is onderworpen, terwijl de concurrentie de reclametarieven onder druk zet. Algemeen directeur Luc De Leersnyder berekende vorig jaar al dat VTM door dit alles één miljard frank minder reclamegelden ontvangt.

VERLIES.

Voor de raad van bestuur moet VTM daar ook rekening mee houden door te bezuinigen, zonder evenwel de succesformule van het station als een Vlaamse familiezender aan te tasten. Concreet : na de prestige-serie ?Ons Geluk” (kostprijs : ruim een half miljard) zal er dus wellicht de eerste tijd geen nieuwe verfilming van het werk van Gerard Walschap meer volgen. Geheel uitgesloten lijkt een nieuwe reeks van de naar verluidt even dure serie programma’s van Bart Peeters. ?De (v)liegende doos” leverde mooie televisie op, maar het was geen spek voor de bek van de VTM-kijker.

Met de bezuinigingen hadden De Leersnyder en zijn directie het dan weer moeilijk. Ze meenden dat VTM maar even in het rood diende te duiken er was zelfs sprake van een half miljard frank verlies voor 1996 om zich vaster op de kijkersmarkt te kunnen verankeren. Zo barstte vorige week een conflict uit, dat al enige jaren geregeld tussen directie en aandeelhouders de kop opsteekt. De dagelijkse leiding vooral de ?tweeling” Guido Depraetere en Mike Verdrengh wil dat prioritair in het station zelf wordt geïnvesteerd. De aandeelhouders, zo laat de directie verstaan, zouden er echter op uit zijn om de winsten zoveel mogelijk voor de eigen bedrijven te incasseren. Op die idee steunt overigens de VTM-constructie die door de wet is uitgetekend : de persgroepen richtten het station op, opdat ze met de winsten ervan de verliezen konden compenseren die hun kranten en weekbladen zouden lijden als gevolg van de introductie van de televisiereclame.

Dat endemische conflict leidde ertoe dat De Leersnyder vorige week opstapte, terwijl Verdrengh en Depraetere zich voortaan zullen beperken tot een adviserende rol, los van de dagelijks leiding. In afwachting dat er een nieuwe topman wordt aangesteld, plaatste de raad van bestuur één van haar eigen vertegenwoordigers, bankier Vic Haenen, aan het hoofd van VTM. In het dispuut tussen directie en eigenaars dook, ogenschijnlijk uit het niets, in de pers opnieuw een oud verhaal op, dat wil dat sommige productiebedrijven, die programma’s aanleveren, al te beste relaties met sommige VTM-toplui onderhouden. De ondertoon daarvan is dat deze productiehuizen, dankzij die goede relaties, VTM te hoge prijzen mogen aanrekenen.

Nochtans had de raad van bestuur van VTM zich over zo’n vermeende belangenvermenging niet beklaagd ; onderzoek terzake leverde er ook nooit enig bewijs voor op. Toch voelde Eric Dillens van D&D, ?hofleverancier” van VTM, zich erdoor aangesproken, waardoor hij zich vorige week tot enkele felle uitvallen tegen VTM-bestuurders liet verleiden. Maar die overacting, dixit waarnemers, komt in een ander daglicht te staan wanneer blijkt dat het al een tijd niet zo goed botert tussen Christian van Thillo en Guido Van Liefferinge. Beiden zijn nochtans partners in de exploitatie van enkele tijdschriften, onder andere van het zeer succesrijke weekblad Dag Allemaal. Maar Van Liefferinge is, behalve echtgenoot van Gaby Feyaerts (directeur informatie bij VTM), samen met Dillens ook de belangrijkste aandeelhouder van D&D. Bovendien staat D&D onder concurrentiële druk, zeker sinds gebleken is dat het machtige Nederlandse productiehuis Endemol, VT4-leverancier, ambitieuze plannen op de Vlaamse markt koestert.

5 NETTEN.

En zelfs CVP-voorzitter Johan Van Hecke liet zich mobiliseren : hij meende dat de aangekondigde bezuinigingen het Vlaamse karakter en de kwaliteit van de VTM-programmering zouden schaden en dreigde met politieke sancties. Over deze merkwaardige bemoeienis scheen vorig weekend ook al enig nieuw licht, toen bekend raakte dat de als minister gesjeesde CVP-senator Leo Delcroix als adviseur in dienst is van D&D.

De VTM-top kijkt met onbegrip tegen alle commotie aan. Haar gaat het alleen om gepast te repliceren op het veel concurrentiëler geworden televisielandschap. Vijf tv-netten voor zes miljoen Vlamingen, het is drummen. En hoewel VTM wettelijk over het monopolie inzake televisiereclame beschikt, lijkt het station zich neer te leggen bij het bestaan van VT4 en vraagt het alleen dat de BRTN zich verder van reclame zou onthouden. Dit alles moet een verdere groei van VTM niet in de weg staan, al zal die veeleer de richting uitgaan van een diversificatie in telemarketing en interactieve media. Plaats zat : van het nieuwe VTM-gebouw in Vilvoorde staat de hele bovenverdieping nog leeg.

M.R.

Het VTM-gebouw : lege verdieping.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content