Een zevenkoppige licentiecommissie onderzocht dit jaar zestig dossiers van voetbalclubs uit de hoogste drie nationale klassen. Uiteindelijk kende ze aan vijftig onder hen een licentie toe voor het seizoen 2002-2003. Germain Landsheere, penningmeester van de Belgische Voetbalbond en voorzitter van de commissie verklaart de gevolgde procedure.

ja

Germain Landsheere

‘Het systeem dat we nu kennen om de licenties toe te kennen, is uitgewerkt door de Profliga en de Nationale Voetballiga en is via de algemene vergadering goedgekeurd door alle clubs. Het is een degelijk systeem dat de clubs dwingt een gezond beleid te voeren. Ik durf dan ook zeggen dat alle clubs die een licentie hebben gekregen voor volgend seizoen, volledig in orde zijn met de Belgische normen.

Schulden tegenover ‘normale leveranciers’ brachten we niet in rekening, omdat de reglementering zo opgemaakt is door de clubs. Als er dus hiaten zijn en enkel RSZ, bedrijfsvoorheffing, btw, enzovoort, gecontroleerd worden, is dat omdat de clubs op dit moment niet verder willen gaan. Bijvoorbeeld aan de schulden tegenover trainers wilden ze niet raken.

De licentiecommissie voert dus enkel de reglementen uit zoals ze door de clubs zijn goedgekeurd.

Vanaf het seizoen 2004-2005 zullen de strengere Europese licentienormen van de UEFA ingevoerd worden. Dan zullen alle clubs van eerste nationale ook op de balans, de exploitatierekening, de jaarrekening en het budget gecontroleerd worden. Ter ondersteuning van de licentiecommissie zullen we dan een Bureau voor de Licenties oprichten dat permanent controle zal uitvoeren. Clubs die niet voldoen, worden uitgesloten van Europees voetbal.

De kritiek dat het controleorgaan niet helemaal neutraal is omdat het uitgaat van de Belgische Voetbalbond en de leden aangesloten zijn bij een club, kan ik enigszins begrijpen. Toch durf ik te beweren dat alle leden van de licentiecommissie zich vol- strekt neutraal opstellen. Er ligt een voorstel op tafel om, voor leden van een commissie, het lidmaatschap van een club af te schaffen als voorwaarde voor een aansluiting bij de voetbalbond. Op die manier zal de neutraliteit nog benadrukt worden. Ook de UEFA dringt daarop aan.

De enige reden waarom we het binnen de voetbalbond houden is van financiële aard. De evaluatie uitbesteden aan een extern bureau zou simpelweg te veel geld kosten en de clubs zouden moeten opdraaien voor de rekening.’

nee

Eric De Prins

‘Wat nu aan de gang is, is complete willekeur en totaal onrechtvaardig. De voetbalbond zegt een sanering te willen doorvoeren op economische basis, maar in werkelijkheid kijken ze enkel naar de openstaande schulden bij de parastatale instellingen. De schulden tegenover bijvoorbeeld de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de bedrijfsvoorheffing zijn wel bepalend voor de evaluatie, maar andere schulden blijkbaar niet. Je kan perfect ettelijke miljoenen euro schuld hebben en toch een licentie krijgen. Je moet je schulden alleen op de juiste manier weten te verdelen. Bijvoorbeeld schulden bij het Vlaamse of het Waalse Gewest blijken geen probleem. Het gaat dus niet over de financiële toestand van een club, maar over een klein aantal aandachtspunten waarover de minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (SP.A) aan de alarmbel heeft getrokken. Daarop zijn de mensen van de voetbalbond bang geworden en hebben ze zuiver op die punten een selectie doorgevoerd.

Je mag op niet één van die criteria tekortschieten. Als je voor één zaak niet in orde bent, zak je meteen over de hele lijn. Een aantal clubs heeft de laatste jaren serieuze inspanningen geleverd om de financiële situatie recht te trekken, maar daar wordt geen rekening mee gehouden. De licentiecommissie neemt een momentopname en als je niet voldoet, valt onvermijdelijk de guillotine. Er wordt niet gekeken naar de evolutie die de club de jongste jaren heeft doorgemaakt of naar de onderliggende structuur en organisatie. Een goed georganiseerde club kan dus worden gestraft voor de schulden uit het verleden.

Het hele systeem moet beter georganiseerd kunnen worden. Ik ben er voorstander van dat een extern bureau de evaluaties zou uitvoeren. Dat systeem bestaat trouwens al in Frankrijk.

Zoals het nu in België verloopt, is het allesbehalve neutraal. Een intern clubje van enkele personen beslist over het lot van een zes- tigtal voetbalploegen. Die mensen zijn zelf aangesloten bij een voetbalclub. Op die manier kan je geen objectief oordeel vellen.

Ik vraag me zelfs af of hetgeen nu gebeurt überhaupt wel wettelijk is; onze advocaten zijn het volop aan het uitzoeken.’

Opgetekend door Koen Snoeckx

‘De licentiecommissie voert uit wat door de clubs is goedgekeurd.’

‘Het systeem moet beter georganiseerd kunnen worden.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content