Informatie over studierichtingen, keuzemogelijkheden, blokken en studiemethodes is vrij vlot beschikbaar.

Pas eerst op voor het nogal sibillijnse verschil tussen academisch onderwijs en onderwijs van academisch niveau. Academisch onderwijs slaat op universitair onderwijs. Aan de universiteit kunt u de graad van kandidaat of van licentiaat, ingenieur, arts of apotheker behalen. Het Hoger Onderwijs Buiten de Universiteit (hobu) is van academisch niveau. In het hobu van één cyclus studeert u af als gegradueerde. Dat van twee cycli leidt onder meer tot de graad van handelsingenieur, industrieel ingenieur, licentiaat-vertaler of meester in audiovisuele kunst.

Universiteit Antwerpen :Tips voor blok en examens, (gezamenlijke uitgave van de Dienst voor Studie- en Studentenbegeleiding van de Universiteit Antwerpen), Ruca, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen, (03) 218.05.05 ; Ufsia, Prinsstraat 14, 2000 Antwerpen, (03) 220.48.66 ; UIA, Dienst voor Studieadvies, Universiteitsplein 1, Gebouw D, 2610 Wilrijk, (03) 820.21.21.

Ruca : De Ruca-wegwijzer, Het Ruca voor jou.

Ufsia :Studeren in de eerste kandidatuur, Studentenvoorzieningen op de Ufsia.

KU Brussel :Studeren aan de KU Brussel, Dienst voor Studieadvies, Vrijheidslaan 17, 1080 Brussel, (02) 412.42.19.

RU Gent :Blokwijzer, Adviescentrum voor studenten, Sint-Pietersplein 7, 9000 Gent, (09) 264.70.01-02.

KU Leuven, KULA Kortrijk :Je Studiekeuze, Studeren aan de KU Leuven, Studiemethode, Studieplanning, Blok en examens, Dienst voor Studieadvies, KUL, Atrechtcollege, Naamsestraat 63, 3000 Leuven, (016) 32.43.11 en KULAK, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk, (056) 24.61.38.

Limburgs UC : Hoe studeren ? (in het eerste kandidaatsjaar TEW), Grote examenvraagbaak, Dienst voor Studieadvies, Gebouw D, Universitaire Campus, 3590 Diepenbeek, (011) 26.81.63.

VU Brussel :Kieswijzer, Dienst voor Studieadvies, Gebouw Y, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, (02) 629.23.18.

Gegevensbanken : De Onderwijsgids (hoger onderwijs), geïnformatiseerde gids van de PMS-centra van het gemeenschapsonderwijs, menugestuurd om zelfstandig te raadplegen en Choises, geïnformatiseerde gids die het studieaanbod opentrekt en aanverwante studierichtingen en beroepen naar voren brengt. CSIBO (Consulteren en Selecteren van Informatie over Instellingen, Beroepen en Opleidingen), educatieve database van zowat 10.000 opleidingen die in alle vrije PMS-centra onder begeleiding geraadpleegd kan worden. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Infolijn, Koningsstraat 71, 1000 Brussel, (02) 219.18.00.

Publicaties : Labyrint, zelf je leven richting geven, opleidingen en vorming : een overzicht, kan worden besteld bij het Vormingscentrum voor de PMS-centra in het gemeenschapsonderwijs, Zavelputstraat 20, 1000 Brussel, (02) 218.47.65 of is te krijgen in de PMS-centra van het gemeenschapsonderwijs-Argo.

Onderwijsgids Universitair Onderwijs – Argo (1996), Garant ; Opleidings- en vormingskeuzen (overzicht van studiemogelijkheden na het secundair onderwijs), Garant ; Het beroepenwoordenboek, uitgeverij Garant, Tiensesteenweg 96, 3010 Leuven.

De nieuwe uitgave (mei) van Hoger Onderwijs in Vlaanderen, kan worden besteld bij de koepel van de vrije PMS-centra, CSBO (Centrale voor Studie- en Beroepsoriëntering), Ninoofsesteenweg 339, 1070 Brussel, (02) 414.14.10, 400 frank (verzendingskosten inbegrepen), te storten op rekeningnummer 000-0122783-78 van CSBO Brussel met vermelding ?Hoger Onderwijs in Vlaanderen”.

Vademecum van de Hogere Studies, informatie over meer dan honderd studierichtingen, thematisch gerangschikt, uitgave GO Student/Knack, de Jamblinne de Meuxplein 33, 1040 Brussel, (02) 739.65.11.

Ik kom erdoor, studieadvies en tips, Kurt de Gendt, uitgave van Scoop, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, (02) 467.24.95.

Academische opleidingen in Vlaanderen, Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir), Werkgroep Universitaire Studieinfomatie, Egmontstraat 5, 1050 Brussel, (02) 512.91.10.

Infodagen : Universiteiten (en ook hogescholen) organiseren open dagen en zelfs voorbereidingsdagen als kennismaking en als eerste oriëntatie. Vooraf inschrijven is gewenst. Neem daarvoor contact op met de dienst voor studieadvies.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content