Gezondheid!

Door de stress of net de verveling in deze bewogen (corona)tijden grijpen sommigen al eens vaker naar een glaasje. Wil je weten wat alcohol precies met je doet en wat het effect ervan is op je lichaam, brein, (psychische) gezondheid, vruchtbaarheid en levenskwaliteit? Of wil je nagaan of je een probleemdrinker bent, en zo ja, wat je eraan kunt doen? Dan is Drankje? van de Britse psychiater David Nutt beslist een aanrader. Nutt is hoogleraar neuropsychofarmacologie aan het Imperial College London en voorzitter van DrugScience, een onafhankelijke organisatie die onderzoek over alcohol en andere drugs onder de loep neemt. Met dit toegankelijk, onderhoudend boek wil hij naar eigen zeggen niet preken of veroordelen, alleen helpen om op feiten gebaseerde keuzes rond alcoholgebruik te maken. Opdat je maar zoveel consumeert als goed voor je is. Dáár wil hij op drinken!

Drankje? De nieuwste inzichten over alcohol en gezondheid. David Nutt, Uitgeverij Nieuwezijds, 2020, 304 blz., ISBN 9789057125454.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content