Het zuiden van Doel is nu zeehavengebied geworden; het noorden valleigebied. Dat voedt beweringen van ambtenaren over een ‘compromis’ tussen groenen en haven.

Op het nieuwe gewestplan, dat door de Vlaamse regering een tijdje geleden werd goedgekeurd, is de dorpskern van Doel ingekleurd als havengebied, terwijl het noorden van Doel (boven de kerncentrale) ineens ecologisch waardevol valleigebied is geworden. Die laatste omschrijving was een complete verrassing voor de polderboeren die daar wonen en werken, en die een devaluatie van de waarde van hun grond vrezen. Daarom spreken de tegenstanders nu over een ‘koehandel’ tussen de havenlobby en de groenen, die het Doelse grondgebied onder elkaar zouden hebben verdeeld.

Eerder al verklaarden ambtenaren dat een nieuw getijdendok alleen pal over het dorp kan komen, omdat het noorden van Doel – het enige alternatief – een natuurstatuut moest krijgen. Bij de omstreden leefbaarheidsstudie van Doel zaten er oorspronkelijk een aantal ‘bijlagen’, maar die werden in het eindrapport weggelaten. Die bijlagen zijn pas onlangs weer opgedoken, en werden eerder dit jaar ook niet aan de bevoegde parlementaire commissie overhandigd. Sociaal bemiddelaar Roeland Aelbers verklaart in die bijlagen onder meer het volgende: ‘Daardoor is er geen tweede getijdendok mogelijk ten noorden van de kerncentrale. Doel werd als het ware opgeofferd voor de bescherming van de andere polderdorpen en de groene ruimte.’

De verklaring van de bevoegde onteigeningscommissaris Luc Browaeys is (in diezelfde bijlagen) nog explicieter: ‘In het strategisch plan werd Doel als het ware opgegeven als tegenprestatie voor die groene buffers ten noorden (Land van Saeftinge) en rond de andere polderdorpen. De vogels van het Land van Saeftinge leken voor de Antwerpse groenen, die het compromis aanvaardden, als het ware belangrijker dan de mensen van Doel. Als Doel toch zou blijven bestaan, komt heel dit compromis op de helling te staan. De haven zal dan in ieder geval compensatie eisen voor het verlies aan industriegrond: deze is 100 à 150 frank per vierkante meter per jaar waard.’

De lokale groene partij ontkent in alle toonaarden dat er een koehandel is gebeurd. Het tot valleigebied verklaren van het noorden van Doel zou die grond juist ‘rechtszekerheid’ moeten geven. En de verklaringen van de ambtenaren Aelbers en Browaeys zouden bewijzen dat zij buiten hun boekje gaan en zich ‘op het politieke vlak begeven’. Wel is het zo dat de Wase afdeling van de vzw Natuurreservaten, op initiatief van het kabinet van minister Stevaert, in een ‘geheim overleg’ met de Boerenbond gevraagd had om het noorden tot ecologisch waardevol gebied te verklaren. De Boerenbond had zich daar fel tegen verzet. Maar het valleigebied is nu dan toch onverwacht op het gewestplan gekomen.

C.D.S.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content