Geen vakantiegeld gekregen? Eigen schuld!

VAKANTIEPREMIE De bevoegde dienst stuurt brieven en telefoneert, maar vaak tevergeefs.
Patrick Martens

Toch maar even opletten, als u nog eens een brief krijgt van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Die blijft altijd met een stapel onbetaalde vakantiepremies zitten – bijna 20.000 vorig jaar. En nee, daar is hij niet blij mee.

Bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) zitten ze met een hoop centen te veel. Eind vorig jaar waren er maar liefst 19.935 werknemers die hun vakantiegeld niet hebben gekregen. Voor u denkt dat ze daar inhalig zijn, bij die RJV: dat zijn ze dus niet. De reden, zo blijkt uit het laatste jaarverslag, is nog pijnlijker. De dienst kent de rekeningnummers van al die gedupeerden niet.

Goede wil is er nochtans in overvloed. De RJV stuurt brieven naar werknemers om hun rekeningnummer te krijgen. Tot drie keer toe. Als dat niets oplevert, volgen er telefoontjes. Dat begint stilaan vruchten af te werpen. In 2011 sloot de rijksdienst het jaar af met 35.000 onbetaalde vakantiepremies, in 2012 waren het er nog zowat 27.500. En nu dus nog ‘amper’ 20.000.

Het gaat de goede richting uit. Maar 20.000 onbetaalde vakantiepremies, dat vinden ze bij de RJV nog altijd veel te veel. ‘Wie recht heeft op vakantiegeld, moet dat ook ontvangen’, klinkt het. Al zijn het niet altijd gigantische bedragen. In de helft van de (onbetaalde) gevallen gaat het om minder dan 50 euro. Die premies zijn vooral bestemd voor werknemers uit de horeca en de uitzendsector. Zij hebben vaak korte, tijdelijke contracten en verliezen soms uit het oog dat ze ook recht hebben op vakantiegeld. Maar er is dus ook nog die andere helft, met flink hogere premies. Die de RJV dus noodgedwongen moet blokkeren. In de toekomst wil hij nog meer middelen inzetten om daar iets aan te doen: de website bijvoorbeeld, maar ook elektronische gegevensuitwisseling met de fiscus en andere overheidsinstellingen.

De gemiddelde vakantiepremie van de RJV bedroeg vorig jaar 1731 euro. Dat loopt serieus op, want de RJV keerde premies uit aan bijna 1,2 miljoen werknemers. Wat het totaal op ruim 2 miljard euro brengt. Hoe dat in de toekomst zal evolueren, is voorlopig onduidelijk. Het vakantiegeld is nog een van de grote hindernissen op de weg naar een eengemaakt statuut voor arbeiders en bedienden. Iets waarover vakbonden en werkgeversorganisaties binnenkort in discussie gaan. Net als de ontslagtermijnen, de ontslagmotivering en het aanvullende (bedrijfs)pensioen, is ook het vakantiegeld iets wat geharmoniseerd moet worden. Maar hoe het ook uitdraait: een brief van de RJV kan u flink wat geld opbrengen.

Patrick Martens

De reden? De bevoegde dienst kent uw rekening-nummer niet.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content