Geen les zonder papieren

VOLWASSENENONDERWIJS 'We mogen geen dubbelzinnig signaal geven aan mensen die het Belgische grondgebied moeten verlaten.' © IMAGE GLOBE
Hannes Cattebeke
Hannes Cattebeke Freelance journalist voor onder meer Knack

Het volwassenenonderwijs protesteert tegen de plannen van de Vlaamse regering om alleen nog mensen met een wettig verblijf toe te laten.

Voortaan zullen kandi-daten die zich willen inschrijven voor het Vlaamse volwassenenonderwijs moeten beschikken over de Belgische nationaliteit of over een wettige verblijfsvergunning. Zo staat het althans in het voorontwerp van decreet (OD XXI) waarover de leden van de commissie onderwijs in het Vlaams Parlement zich deze week buigen. Groen!-parlementslid Elisabeth Meuleman zal vragen om het bewuste artikel te schrappen. Zij gaat er echter van uit dat een meerderheid het decreet zal goedkeuren, al worstelt ook CD&V nog met het ontwerp.

De onderwijsvakbonden ACOD en COC reageren verontwaardigd op de plannen en hebben een petitie opgestart. In een gezamenlijke brief schrijven ze dat je niet via internationale verdragen het recht op kinderen kunt garanderen waarna je aan de ouders het recht ontzegt op het leren van de onderwijstaal. Ze hekelen ook dat minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) de maatregel genomen heeft om iets te doen aan de lange wachtlijsten voor de lessen Nederlands aan anderstaligen.

In de originele verantwoording van de nieuwe maatregel stond immers dat ‘de niet wettig verblijvende vreemdelingen het voor wettig verblijvende vreemdelingen moeilijker maken om zich te integreren’. Die passage was een van de redenen waarom de Raad van State eind maart adviseerde om de uitsluitingsmaatregel te herbekijken. ‘De vraag rijst of het garanderen van het recht van de ene categorie het beperken van het recht van de andere categorie rechtvaardigt’, stelde de Raad, die er nog aan toevoegde dat het volwassenenonderwijs niet in de eerste plaats bedoeld is voor de integratie van niet-Belgen. Smet zegt nu dat de Vlaamse overheid vooral wil vermijden dat er een dubbelzinnig signaal wordt gegeven aan mensen die het Belgische grondgebied moeten verlaten.

De Centra voor Basiseducatie, die samen met de vakbonden de petitie lanceerden, willen liever geen onderscheid maken op basis van een verblijfsvergunning. Voor hen primeert de wil van iemand om zich bij te scholen. Dat ze er binnenkort ook een hele administratieve rompslomp bij krijgen, is een extra doorn in het oog. ‘Zij zullen moeten controleren of iemand over een geldige verblijfsvergunning beschikt of niet’, zegt Tine Debosscher, beleidsmedewerker bij Kruispunt Migratie-Integratie. ‘Er bestaat een hele waslijst van documenten, en veel mensen bevinden zich in een grijze zone. Het vergt toch enige juridisch-administratieve kennis om daarover te kunnen oordelen.’

CD&V-parlementslid Sabine Poleyn zegt zich enerzijds ongemakkelijk te voelen bij de gedachte dat bepaalde mensen die onderwijs willen volgen daar geen toelating voor krijgen. ‘Anderzijds heb ik ook begrip voor het argument dat je niet aan mensen kunt vragen om het grondgebied te verlaten en hen tegelijk de mogelijkheid biedt om zich in te schrijven voor een cursus.’

Hannes Cattebeke

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content