Jan Vercamst, voorzitter van de liberale vakbond ACLVB, waarschuwt de federale formateurs: ‘Een begroting in evenwicht met alleen blinde saneringen zal niet lukken. Tenzij je de hardwerkende Vlaming wilt laten bloeden.’

De drie grote vakbonden verenigen zich op dinsdag 23 september in een symbolische actie tegen de plannen van de toekomstige federale regering. Is dat niet te vroeg? Er ligt nog niets op tafel.

JAN VERCAMST: Nee, wij willen duidelijkheid. De plannen die nu naar buiten sijpelen, zijn sociaal niet rechtvaardig. De lasten worden niet evenwichtig verdeeld. Werknemers en sociaal verzekerden zullen de meeste lasten moeten dragen, terwijl de grote vermogens alweer buiten schot blijven. Dat kan niet, en dat willen we op 23 september duidelijk maken.

Gaat u akkoord met de visie van ACV-voorzitter Marc Leemans dat een indexsprong absoluut niet kan?

VERCAMST: Voor de volle driehonderd procent! Idem voor een btw-verhoging. Dat kan ook niet. Het behoud van de koopkracht is de motor van de economie. Daar mag niet aan geraakt worden. De politieke partijen vergeten dat. Kijk, wij kunnen leven met een verlaging van de loonlasten voor kmo’s, maar niet op de kap van de werknemers en de sociaal verzekerden. Een loonlastenverlaging moet volgens ons worden gecompenseerd met lastenverhogingen op inkomsten uit vermogen, bijvoorbeeld de onroerende voorheffing van verhuurders met meerdere huizen. Daar zit nog ruimte. En het zou fiscaal rechtvaardig zijn. Wij zijn echter tegen een lineaire verlaging van de loonlasten. Grote bedrijven en multinationals, die nu al weinig of geen belastingen betalen, hebben er geen recht op.

Een opvallend statement voor een liberaal.

VERCAMST: Toch niet. Toen de liberale partij opgericht werd, stond in artikel drie van de statuten dat wij moeten opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Dat is voor de vakbond niet veranderd. Wij dragen solidariteit hoog in het vaandel.

Hoe zijn de contacten met Open VLD tijdens de regeringsonderhandelingen?

VERCAMST: Er zijn informele contacten, maar we komen niet altijd goed overeen. Wij hopen dat zij overtuigd raken van ons sociaal liberalisme en dat ze afstappen van het liberalisme zoals ze dat vandaag belijden. Open VLD wil bijvoorbeeld niet weten van een lastenverhoging, maar het zal niet anders kunnen. Een begroting in evenwicht met alleen maar blinde saneringen zal echt niet lukken. Tenzij je de hardwerkende Vlaming wilt laten bloeden.

Is het voor een liberale vakbond niet moeilijk actie te voeren tegen wat een ‘liberaal’ regeringsbeleid zal zijn?

VERCAMST: Nee, wij zijn partijonafhankelijk.

Staan jullie ook op dezelfde lijn als de socialistische vakbond ABVV?

VERCAMST: Nee, dat niet. Wij zullen nooit waarschuwingsstakingen organiseren. Wij zullen enkel actie voeren als het sociaal overleg vastloopt.

Paul Cobbaert

Paul Cobbaert

‘Ook liberalen moeten opkomen voor de zwakkeren in de samenleving.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content