Koen Meulenaere
Koen Meulenaere Van 1991 tot 2012 de satiricus van Knack

We moeten het durven zeggen zoals het is : de koning heeft zijn best gedaan na de verkiezingen van 21 mei. Een week aan een stuk heeft de vorst nagedacht, overlegd, inlichtingen ingewonnen, gesprekken gevoerd, deskundigen geraadpleegd, oude dokumenten herlezen, buitenlandse kollega’s opgebeld, gewikt en gewogen, om tenslotte velen te verrassen met zijn keuze van de formateur : Jean-Luc Dehaene !

Wij bevinden ons in de ambtswoning van de aftredende premier, die besloten heeft om ineens ook de Vlaamse regering samen te stellen, vooraleer Van den Brande weer een zottigheid begaat. De eerste die arriveert, is CVP-voorzitter Johan Van Hecke.

– Naam ?

– “Van Hecke. “

– Aantal voorkeurstemmen ?

– “Bijna vijftigduizend. “

– Pffff. Is dat alles ? Dat is een tiende van mijn score. Nu ja, ge moogt u op de achterste rij zetten en zwijgen. De volgende. Naam en aantal stemmen ?

– “Van Rompuy, negenenveertigduizend. “

– Wablieft ! ?

– “Ik en onzen Herman samen. Wij zijn van dezelfde familie. “

– Ach zo. Dat is dus ook één tiende, achterste rij. De volgende. Laat het vooruit gaan : naam en stemmen ?

– “Tobback, vierhonderd drieënvijftig duizend. “

– Amai. Da’s bijna zoveel als ik. Wel, zet gij u tegenover mij aan tafel en neem een stylo om te noteren. We zullen beginnen met Vlaanderen. Eerst en vooral gooien we de Volksunie buiten. Bezwaar ?

– “Neenee. Gooi de Volksunie gerust buiten. Die voorzitter, die is toch niet meer normaal of wel ? “

– Ik wil vooral fantazietjes als het klasseren van Opgrimbie vermijden. Daarvoor werk ik eigenlijk liever met de liberalen, maar alla. Weet ge hoe iemand als Louis Waltniel indertijd dat probleem had opgelost ? Die had de kabinetchef van de koning laten komen en gezegd : “We maken van dat park in Opgrimbie een militair domein. Dan is het top secret, heeft niemand er iets mee te maken en bouwt gij zoveel kloosters als ge wilt. ” En hij had de fles eens laten rondgaan. Het is spijtig van da joenk of ik deed het met De Croo, geloof me. Maar goed, het is nu met u, ik neem aan dat ge ook een minister wilt.

– “‘k Zou het anders moeilijk kunnen verkopen aan mijn partij. “

– Bon, Kultuur is voor u. Neem Tuur Van Wallendael. Het eerste dat hij mag doen, is Goossens en Ceuleers buiten gooien. Onderwijs is voor ons, en Milieu ook. Ik zal daar een vrouw zetten : Wivina Demeester of Trees Merckx, iemand die ongebonden is. Vindt ge het erg als we De Batselier lozen ?

– “Bijlange niet. Ik vind : als ge overal verkondigt dat ge burgemeester wilt worden, dan moet ge u maar uit de nationale politiek terugtrekken. “

– Ik heb anders nog Verkeer of Financiën. Ge moet u niet generen.

– “Financiën, den Bats ? Hij kan niet eens rekenen. Neenee, dat hij maar samen met Coppieters een nieuw program schrijft. Daar kan hij geen kwaad. “

– De voorzitter van de Vlaamse Raad is voor ons. Akkoord ?

– “Absoluut. Met die van ons hebt ge toch maar last. “

– Als we ons haasten zijn we over een kwartier klaar. Voor het nationale regeerprogramma heb ik een paar punten. Om te beginnen, gaan we via een belastingverhoging honderd miljard besparen op het budget van volgend jaar.

– “Ai, dat zullen de mensen niet graag horen. “

– Van mij zijn ze dat gewoon. Ge zegt zelf dat ze hebben gekozen voor de voortzetting van het beleid. Wel dan ? Wat de sociale zekerheid betreft, had ik gedacht om de werkloosheidsuitkeringen te beperken tot maximum twee jaar. En om een wettelijk minimum-pensioen van 29.000 frank in te voeren, met daar bovenop voor iedereen individueel een aanvullend kapitalizatiesysteem. Fiskaal aftrekbaar. In orde ?

– “Zeker. Als ge het zo niet doet, is de pensioenkas volgend jaar leeg. “

– Bon. We schaffen ook nog de stemplicht af, voeren het referendum in en brengen alle politiediensten onder in één korps. Dan de postjes. De Walen willen Financiën en Binnenlandse Zaken. Financiën krijgen ze zo, het is toch Fons die beslist. En Binnenlandse Zaken : de Walen vinden dat het daar de afgelopen jaren een grote knoeiboel is geweest.

– “Ook mijn gedacht. Geef het hen. Maar mogen wij de Quatre-Bras ? “

– Goed, maar zet er Derycke. Als Vlaamse tegenhanger voor Di Rupo, als ge me begrijpt. Hij lijkt trouwens fysiek steeds meer op Willy Claes, dat is ook handig. Hij begint zelfs zo te spreken. Beweerde onlangs dat er in Bosnië epineuze problemen zijn.

“Epineuze problemen… In Bosnië ? Tiens. “

– Landbouw blijft Bourgeois want die Möllemann is blijkbaar ook weer terug. En wat nog overblijft aan portefeuilles is voor ons.

– “Dat is redelijk. “

– Dan is er wat mij betreft nog één zaak : ge moet ondertekenen dat de koning aan elke wet zijn eigen overweging mag toevoegen.

– “Wat ? “

– Trek u dat niet aan. Als hij bij elke slechte wet er moet bij schrijven dat hij niet akkoord gaat, zal hij werk hebben. Haha. Bovendien gaat het toch niet door. Of wie dacht ge dat dat voorstel aan die twee kluivers van De Gentenaar heeft doorgespeeld ?

– “Gij ? Ik dacht dat De Morgen uw gazet was ? Ge hebt dat toch zelf gezegd in de Knack ? “

– Die Goossens heeft dat geschreven ja. Maar die komt zelf van De Morgen. Ge hadt daar beter in geïnvesteerd, in De Morgen. Wie de media heeft, heeft de macht, zeg ik. Gij zelf moet u eens wat sterker profileren. Met een programma opkomen zoals de SP doet, dat is niet meer modern. De mensen moeten koppen zien. Wij hebben daarvoor een reklamebureau ingeschakeld, wist ge dat ? Oh ja, wat de koning betreft nog iets : hij wil dat prins Laurent minister wordt. In de Vlaamse èn in de Waalse regering.

“WAT ! ? En waarvan moet hij minister worden ? “

– Dierenbescherming, gelijk prins Bernard. Luister, als hij daarmee kontent is, wat kan ons dat schelen ? Ik laat de grondwet wel aanpassen. Voilà, we zijn rond. Zorg dat ge tegen ’99 opnieuw een groot schandaal hebt, dan kunnen we er nog vier jaar bij doen.

“‘k Zou toch nog iets willen vragen. “

– Ja ?

– “Wat is er voor mij ? “

– Voor u ?

– “Ge hebt in geen enkele ministerpost voor mij voorzien. Ik kan toch niet de hele dag met mijn vingers zitten draaien. “

Koen Meulenaere

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content