Ook al ziet de gemiddelde Belg meer kwaliteiten in Mathilde dan in Filip, zijn broer en zus zijn geen concurrentie voor de kroonprins. Toen in 1993 vrouwen niet langer uitgesloten werden voor de Belgische troon, ging even het verhaal dat prinses Astrid wellicht een betere vorst zou zijn dan de timide kroonprins, en dat het Hof de dochter van Albert en Paola daarom ook meer bij de monarchie betrok. Als dat al de politiek zou geweest zijn – ze is tweede troonopvolger, dat wel – dan wierp die alleszins geen vruchten af. Een stevige driekwart (76%) van de Belgen, zowel Vlamingen (77%) als Walen (74%) en Brusselaars (76%), ziet Filip als de meest geschikte troonopvolger. Met tien procent volgt Astrid wel heel erg ver, prins Laurent (4%) is nauwelijks het vermelden waard.

De steun voor Filip is helemaal overweldigend bij de achterban van SP (80%), PS (83%), CVP (86%) en zeker PSC (91%). Deze groep lijkt de mogelijke verdeeldheid tussen de leden van de koninklijke familie de kop te willen indrukken. Hij heeft ook driekwart van de VLd’ers (77%), PRL’ers (76%) en zelfs Vlaams Blokkers (76%) achter zich. Alleen bij VU-ID21 (64%), Ecolo (64%) en zeker Agalev (58%) slinkt de steun aan Filip danig. De oorzaak van die tanende populariteit in deze kringen ligt ongetwijfeld bij de Nieuwe Politieke Cultuur. Volgens het ritssluitingsprincipe wordt het hoog tijd dat ook eens een vrouw aan de beurt komt. En vandaar de grotere steun voor Astrid bij partijen waarvan de achterban dit gelijkheidsdenken genegen is: VLD (15%), Ecolo (16%), Agalev (22%) en VU-ID21 (23%). Het omgekeerde geldt ook. Hoewel Astrid voorbeeldig katholiek is, zelfs moeder van vier kinderen, wordt zij het minst geapprecieerd door de traditionalistische PSC-achterban (3%). Merkwaardig: als de republikeinen dan toch een koning moeten aanwijzen, dan kiest 18% voor Astrid – nochtans echtgenote von Habsburg.

Het zal ten slotte prins Laurent verdrieten, maar geen enkele leeftijdscategorie, geen enkele landstreek, mannen noch vrouwen, van welke politieke overtuiging ook, achten hem geschikt als troonopvolger, op een kleine schare getrouwen na (4%). De ‘grootste’ fanclub heeft de zich als vrijzinnig – of minstens niet-katholiek – profilerende Laurent nog bij de PRL-kiezers (7%). Maar hoe milieuvriendelijk de bezieler van de Stichting Prins Laurent voor het Welzijn van de Huisdieren en de Wilde Dieren ook is, bij Agalev (6%) of Ecolo (4%) braadt zijn haring al evenmin. Hij kan er in het beste geval eens groen om lachen.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content