FACTCHECKER

Het is niet correct om de fiets te bestempelen als ‘langzaam verkeer’. Zo opent CROW Fietsberaad, het Nederlandse kenniscentrum voor fietsbeleid, een bijdrage op zijn website. Tot een reisafstand van 10 kilometer, zo stelt Fietsberaad, ‘is de fiets sneller dan welk vervoermiddel ook’. Het kenniscentrum haalt een recente studie van het Oostenrijkse ministerie van Verkeer aan en legt uit dat je de reistijd met een vervoermiddel veel ruimer kunt bekijken dan enkel de snelheid en de afstand. ‘Reistijd kan men ook definiëren als de tijdsduur die een verplaatsing van deur-tot-deur kost. En dan is er ook nog zoiets als het verschil tussen de objectieve reistijd en de reistijd zoals men die ervaart: de subjectieve reistijd.’

Mobiliteitsexpert Kris Peeters looft de grondige analyse van CROW-Fietsberaad en zegt dat de stelling wat hem betreft waar is. Hij benadrukt wel dat de context altijd meespeelt: ‘Er kunnen belangrijke verschillen optreden naargelang van het tijdstip, het verschil tussen dal- en spitsuren bijvoorbeeld, en de verkeersomgeving. Voor de meeste van die factoren is de elektrische fiets evenwel een echte gamechanger’, aldus Peeters.

Dirk Lauwers, professor mobiliteit aan de UGent en UAntwerpen, beaamt dat: ‘België is een filekampioen, dus de stelling klopt steeds vaker. Wel is er zeker in ons land nog te weinig wetenschappelijk onderzoek gebeurd naar waar dit het geval is en op welke momenten.’ Professor Lauwers vindt het redelijk om de reistijd ruimer te bekijken en meer factoren in rekening te brengen. ‘De verplaatsing deur-tot-deur nagaan is inderdaad fair, want zelfs in kleinere gemeenten zijn parkeerzoektijden van tien minuten en meer eerder regel dan uitzondering. Hoe kort of hoe lang de reis wordt aangevoeld, is zeker ook een zinnige factor. Uit ons onderzoek blijkt dat de route die effectief het snelst is, niet altijd zo ervaren wordt. Een aangename route ervaren mensen vaak als korter, en bij het openbaar vervoer zie je dat de wachttijd erg overschat wordt. We hebben reistijd lang bekeken als tijd die je kwijt bent. Tijd op de fiets zien we evenwel zeker niet altijd als verloren tijd, maar als lichaamsbeweging, als sportieve prestatie. Actieve mobiliteitsvormen zoals fietsen en te voet gaan, zijn ook sociale activiteiten die bijdragen tot stedelijke interactie. Terwijl een automobilist in zijn cocon zit. Daarom is de wetenschap nieuwe paradigma’s aan het ontwikkelen, waarin de bijdrage van mobiliteit aan de stedelijke leefkwaliteit wordt erkend en waarin rekening gehouden wordt met de subjectieve reistijd en de wenstijd.’

De Vlaamse regering heeft ook haar eigen Fietsberaad opgericht in 2014. Program manager Wout Baert weet het zeker: ‘Als je het parkeren erbij neemt, is de fiets gigantisch in het voordeel. Maar de vraag is: tot welke afstand? Zelf zou ik 7,5 kilometer nemen. Vlaamse steden hebben nooit een grotere perimeter dan vijf kilometer. Om tien kilometer te halen, moet je al vanuit de randstad komen. De winst van de fiets is nog groter aan het worden door de elektrische fiets en de fietssnelwegen. Ook merken we dat steeds meer zelfstandigen kiezen voor de fiets omwille van de tijdswinst. Een thuisverpleegster uit de regio Turnhout stelde vast dat ze met de fiets gemakkelijk een half uur minder over haar ronde doet.’

Conclusie:

Volgens de experts klopt de stelling van Fietsberaad ook voor ons land. Zij bevestigen bovendien dat men de reistijd ruimer kan bekijken, en dan wint de fiets het zeker van de auto en andere vervoermiddelen. Omdat sommige experts twijfelen aan de afstand – tot 10 kilometer – beoordelen we de stelling als grotendeels waar.

GROTENDEELS WAAR

Thomas Verbeke

‘Tot 10 kilometer is de fiets sneller dan welk vervoermiddel ook’ CROW-Fietsberaad, in een artikel op hun website op 20 juli 2016.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content