FACTCHECKER

Jan Jagers Factchecker, doctor in de politieke en sociale wetenschappen en zelfstandig journalist.

‘Bedrijven waar werknemers gelukkig zijn, worden tot 33 procent winstgevender’, stond op 9 augustus te lezen in Het Laatste Nieuws. Aan het woord is Bart De Bondt, ex-ceo van ING verzekeringen België. Hij is auteur van managementboeken waaronder het veelverkochte ReRAMP your business (2014), en drijvende kracht achter het consultancybedrijf The Happy Wave. Ondernemingen met gelukkige werknemers, zo zegt De Bondt in de krant, zijn ook ’tot 45 procent productiever, 300 procent innovatiever, draaien 37 procent hogere omzetten, hebben 50 procent minder veiligheidsincidenten, en 66 procent minder uitval door ziekte’.

Uit de boodschap dat gelukkige werknemers tot betere bedrijfsresultaten leiden, pikken we het cijfer ’tot 33 procent meer winst’ uit. Is dat zo? Welk onderzoek toont dat aan?

‘Ik kan de originele studie jammer genoeg niet vinden’, zegt De Bondt aan de telefoon. Hij heeft talloze andere publicaties bezorgd die aanzienlijke extra winst melden. Maar de uitschieter van 33 procent heeft hij uit secundaire bron. ‘Het komt uit een presentatie van Jenn Lim, de ceo van het bedrijf Delivering Happiness. Die 33 procent is het maximum wat uit studies blijkt, maar uiteraard niet de regel. Elke bedrijfssituatie is anders. In een kennisomgeving betekenen gelukkige werknemers meer winst, verkoop en innovatie. In een industrieel bedrijf zorgen ze in de eerste plaats voor minder ziekteverzuim en minder ongelukken. Als mensen zich gepassioneerd en gewaardeerd voelen in een organisatie, dan is de tikklok weg. Dan voelt werk eerder aan als een vorm van ontspanning dan als druk.’

Het cijfer ’33 procent’ circuleert online. Als bron staat daarbij telkens het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup vermeld. Maar ook daar, zo leert navraag, zijn ze nog op zoek naar de bronstudie.

Andere onderzoeken bevestigen evenwel het principe dat geëngageerde werknemers tot betere bedrijfsresultaten leiden. In de periode 1998-2005 steeg bijvoorbeeld het aandeel van Fortune’s ‘100 beste bedrijven om voor te werken’ met 14 procent. Dat was 8 procent meer dan het marktgemiddelde (van 6 procent), berekende het onderzoeksbureau Jackson Organisation.

Van de bedrijven in diezelfde Fortune’s-lijst van 2014, steeg de winst het afgelopen jaar met 22 procent. Bovenaan die lijst staat Google.

‘Met een mooie en open kantooromgeving stimuleert Google bijvoorbeeld informele relaties en creativiteit’, zegt arbeidspsychologe Sara De Gieter (VUB). ‘Mensen werken er aan een keukentafel met een bar binnen handbereik, waar ze een praatje maken met collega’s van heel andere afdelingen. Er zijn ook kamers waarin werknemers tegen elkaar kunnen gamen. Meer vrijheid levert meer op, is de filosofie.’

Dat mensen hun werk graag doen, verbetert hun prestatie. En bovenal smoort het de intentie om elders te willen werken. Dat levert indirect winst op omdat het tegendeel – een brain drain – handenvol geld kost.

Het verschil tussen mensen die wel of niet gelukkig zijn op hun werk, zo benadrukt onderzoekspsycholoog Martin Euwema (KU Leuven), is dat gelukkige werknemers vaker en met de glimlach dingen doen die buiten hun taakomschrijving vallen. ‘Op eigen initiatief plannen uitdenken, bijvoorbeeld. Of werk overnemen van een zieke collega. Extra-rol-gedrag, heet dat in vakjargon.’

Conclusie:

Knack beoordeelt de stelling als grotendeels waar. Onderzoek bevestigt dat gelukkige werknemers tot betere bedrijfsresultaten leiden. Maar tot 33 procent extra winst? Dat cijfer moet je met een grote korrel zout nemen, zeggen vijf academici.

Meer info: www.thehappywave.com

GROTENDEELS WAAR

Jan Jagers

‘Bedrijven waar werknemers gelukkig zijn, worden tot 33 procent winstgevender’ Managementcoach en ex-ceo (ING) BART DE BONDT, in Het Laatste Nieuws.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content