Hannes Cattebeke
Hannes Cattebeke Freelance journalist voor onder meer Knack

De N-VA sloot zich in het Europees Parlement aan bij de eurokritische en eclectisch-rechtse ECR-fractie. ‘Die heeft veel terechte kritiek op de EU’, vindt Europarlementslid Johan Van Overtveldt.

Heeft de N-VA met haar keuze voor eurosceptische en antiregionalistische fractiegenoten nu haar oude standpunt verlaten van een ‘Europa van de volkeren’? (Jo Sneyders, Lochristi)

JOHANVAN OVERTVELDT: Nee. Schotten of Catalanen die streven naar autonomie blijven wij ondersteunen. Als de Schotten zich via een democratisch referendum zouden afscheuren van het Verenigd Koninkrijk moeten ze ook lid kunnen worden van de EU. Bij de ECR hebben we trouwens meer aanknopingspunten dan op het eerste gezicht lijkt. David Cameron is dan wel tegen de onafhankelijkheid van Schotland, iedereen vergeet dat híj het was die als Brits premier een decennialange discussie heeft ontmijnd en een referendum over onafhankelijkheid mogelijk heeft gemaakt.

U stelt dat de euro prematuur werd ingevoerd. Bedoelt u daarmee ook dat de macht van de Europese instellingen moet worden versterkt en beslissingen minder mogen afhangen van nationale politici? (Herman Puelinckx, Leuven)

VAN OVERTVELDT: Om de euro te versterken, moet er een aantal duidelijk afgelijnde bevoegdheden, zoals begrotingsdiscipline, volledig worden overgeheveld naar het Europese niveau. Het blijft wel onvermijdelijk dat het nationale niveau eerst de toestemming moet geven voor die transfers. In een tweede fase moet Europa dan een zo efficiënt mogelijk beleid voeren.

VAN OVERTVELDT: Nee. Mijn voorspelling dat Griekenland een sociaaleconomisch kerkhof zou worden als het niet uit de eurozone zou stappen, is uitgekomen. Vandaag is het een ontwikkelingsland, met een welvaartsval van 25 à 30 procent. Verkijk u ook niet op de toestand van de eurozone: die teert momenteel op een morfine-infuus van de Europese Centrale Bank. Bij de ECB zijn ze alleen maar tijd aan het winnen voor de politici. Maar die interpreteren de geënsceneerde stilte als het einde van de eurocrisis. Beleggers en investeerders weten wel beter. Zij steken geen geld in een regio die niet eerst de noodzakelijke besparingen uitvoert. In de VS heeft men wel bespaard. Dat verklaart waarom de Amerikaanse economie de voorbije twee jaar veel sterker is gegroeid dan de Europese.

Stel: u wordt morgen benoemd als voorzitter van de ECB. Wat is de eerste maatregel die u neemt? (Tommy Vandepitte, Kortrijk)

VAN OVERTVELDT: Ik heb veelrespect voor de huidige voorzitter, MarioDraghi. Hij moet dingen realiseren, zoals de eurozone bijeenhouden, die het intrinsieke vermogen van de ECB ver te boven gaan. Met alleen maar een monetair beleid als instrument kun je geen begrotingsbeleid voeren of de bankenunie in stand houden. Als men dan toch wil verdergaan met de eurozone, dan neemt Draghi dus meer dan zijn verantwoordelijkheid. Mocht ik in zijn plaats zijn, dan zou ik iets voorzichtiger zijn met de lage en negatieve rentes – al heeft de ECB heel weinig bewegingsruimte door de nulrente in Japan en de VS.

Vraag van de week

Draait de keuze voor de ECR-fractie enkel om infrastructuur, spreektijd en rappor- teurs? Want bewegingsruimte kregen jullie bij de Groenen ook. En nu staan bepaalde ECR-fractiegenoten ethisch wel heel ver af van de N-VA. (Kobe Wauters, Brugge)

VAN OVERTVELDT: De autonomie die we krijgen speelt een belangrijke rol. Als het over de homofobie en het racisme van sommige ECR-fractiegenoten gaat, zullen wij ons altijd distantiëren van hun standpunten. Maar we vinden in deze fractie ook veel inhoudelijke overeenkomsten. Sociaaleconomisch staan we bijzonder dicht bij de Britse Conservatieven en andere deelgroepen. Dat was niet zo bij de Groenen. Of sommige ECR-leden té kritisch staan ten opzichte van de EU, zoals sommigen vrezen, zal nog moeten blijken. Wij stellen ons als eurorealistische partij niet kritisch op om gewoon vervelend te doen. We zijn ook niet anti-Europa zoals het Franse Front National. Maar we vinden bij onze fractiegenoten wel een rijke voorraad aan terechte kritiek op de ernstige problemen waarmee Europa kampt, zoals het democratische deficit, de politieke onleefbaarheid en de sociaaleconomische inefficiëntie. Ook hier staan we mijlenver van de euroforische Groenen, die alles toejuichen wat in de richting gaat van meer Europa.

Volgende week: Test-Aankoop-woordvoerder Jan Moers.

Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be en maak kans op 2 filmtickets

Hannes Cattebeke

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content