Test-Aankoop test de scholen. En er komt kritiek.

In oktober start Test-Aankoop een grote enquête: hoe tevreden zijn ouders en leerlingen over het algemeen secundair onderwijs? Maar, zegt Ivo Mechels, woordvoerder van de consumentenorganisatie: “We beseffen dat een schoolopleiding geen koopwaar is en niet op eenzelfde manier kan worden beoordeeld als een tv, een wasmachine of een computer.”

Daarom werd de methode aangepast. In maart al gingen uitvoerige vragenlijsten de deur uit: directies, ouders en leraren kregen tien pagina’s vragen en beoordelingscriteria. Die gaan over de samenwerking tussen ouders en school, over discipline, veiligheid, slaagkansen, huistaken en zo meer. Ellenlange vragenlijsten waar de definitieve parameters uit gefilterd zullen worden. De definitieve vragenlijst is enkel gericht aan ouders en leerlingen.

De eerste reactie kwam van Toon Boone, secretaris-generaal van het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs, een afdeling van de “Guimardstraat”. In april stelde die dat hij enkel vond dat het onderzoek degelijk moest worden uitgevoerd. En hij gaf de scholen de raad “deel te nemen”.

Blijkbaar was dat te enthousiast. De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) stuurde in juni een “voorstel van reactie” rond.

De Vlor vindt dat het “onderwijsbestel verantwoording verschuldigd is ten aanzien van de samenleving en de ouders”. Datzelfde “bestel moet op een goede manier communiceren met de ouders en leerlingen bij de schoolkeuze”. De Vlor betwijfelt of onderwijskwaliteit – “een complex begrip” – via een enquête gemeten kan worden. Test-Aankoop reduceert immers het begrip kwaliteit tot “tevredenheid van ouders en leerlingen”.

Ivo Mechels: We reduceren niet. We willen ouders en leerlingen correcte, objectieve en volledige informatie geven die hen kan helpen bij hun schoolkeuze. We maken dus geen ranking en dat hebben we duidelijk aan alle directies laten weten.

We hebben even duidelijk gezegd dat dit geen vergelijking is van producten, maar van diensten. Dat hebben we al gedaan: bibliotheken, politiediensten, NMBS. Waarom dan niet met scholen?

Toch kwam er – vooral van Franstalige kant – hevige reactie.

Mechels: Laurette Onkelinx (PS), toenmalig minister van Onderwijs in de Franse gemeenschapsraad, vond het alleszins geen goed idee. En SETCa, de socialistische vakbond van het vrij onderwijs, beschuldigde Test-Aankoop ervan een hitparade te maken die “de dualisering en de uitsluiting zou bevorderen”. Daarachter zat een politiek standpunt: wij zouden de verantwoordelijkheid van de “huidige moeilijkheden die het gevolg zijn van politieke beslissingen” bij de scholen leggen.

Daarom vindt SETca dat de scholen gewoon moeten weigeren. Dat geeft de indruk dat er iets te verbergen valt. Maar de kans zit erin dat het Franstalig onderwijs niet onderzocht kan worden.”

In Vlaanderen gaat de enquête alleszins wel door. De resultaten zullen pas gepubliceerd worden in september 2000. Benieuwd hoe tevreden we met z’n allen zijn.

M.V.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content