Elien Spillebeen (36) wil vrouwen een grotere rol geven bij vredesonderhandelingen

© Elien Spillebeen
Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

U bent de nieuwe vredesambassadeur voor Pax Christi. Vanwaar uw aandacht voor vrouwen in conflictgebieden?

Elien Spillebeen: Ik heb politieke en sociale wetenschappen gestudeerd aan de UGent. Mijn eindverhandeling bracht mij naar Oost-Congo, waar ik de dynamiek van het middenveld probeerde te begrijpen.

Wat hebt u na uw studie gedaan?

Spillebeen: Werken als educatief medewerker bij een vzw, maar ik moest vaak terugdenken aan de verschrikkelijke omstandigheden waarin Congolese vrouwen leven.

Bent u daarom teruggegaan?

Spillebeen: Ja, en om de beeldvorming te veranderen. Ik heb er de vzw Mama Kivu opgericht en draaide er een documentaire over de vrouwen van Butembo, een stad in Oost-Congo. De rode draad van de documentaire is voetbal. De centrale figuur is een alleenstaande moeder die in een conflictgebied een voetbalcompetitie voor meisjes uitbouwt. Het toont hoeveel veerkracht mensen hebben. Dankzij die vrouwen heb ik de kracht van beelden en van journalistiek ontdekt. Ik werd journalist bij Mo Magazine. Het sluit perfect aan bij mijn leef- en denkwereld.

Bent u een activistische journalist?

Spillebeen: Ik ben vooral overtuigd van het belang van diepgravende journalistiek. Ik werk deeltijds als journalist en de rest van de tijd geef ik les aan de Artevelde Hogeschool en doe ik vrijwilligerswerk. Mama Kivu beperkt zich tot Oost-Congo. Samen met andere organisaties die in Vlaanderen werken aan vrede hebben we Esperas opgericht. Daarmee willen we de stem van vrouwen als vredesmakers meer aan bod laten komen.

Waar bent u momenteel mee bezig?

Spillebeen: Met de voorbereiding van de internationale conferentie Women at the Peace Table. Die vindt volgend jaar op 17 juni plaats in Ieper. Bij vredesonderhandelingen is maar zeven procent van de onderhandelaars een vrouw. Dat percentage moet veel hoger. Een van de grote namen die we al gestrikt hebben is Sima Samar. Zij was minister in de vorige Afghaanse regering en richtte een universiteit voor vrouwen op.

Een conflict dichter bij huis speelt zich af in Oekraïne.

Spillebeen: Zowel in Oekraïne als in Rusland zijn er vrouwelijke vredesactivisten. We hopen dat ze erbij zijn in Ieper.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content