Koen Meulenaere
Koen Meulenaere Van 1991 tot 2012 de satiricus van Knack

Wat voor een vorstenhuis is het, dat niet bij machte blijkt op te treden tegen een blasfemische kroniek als “De uitzet van Mathilde”, die de voor de rest zo hoogstaande rubriek “De Achterkant” bezoedelt? Koning Albert is nochtans opperbevelhebber van het leger en zijn hele familie puilt uit van de militairen. Zelfs zijn dochter is kolonel.

Stel je voor dat iemand in de tijd van Hendrik de Achtste had uitgepakt met “De uitzet van Anna Boleyn.” Die man was toch eerder onthoofd dan Boleyn zelf. Maar uit Laken? Niets. Rukt de koning aan het hoofd van een kolonne tanks naar het Montgomeryplein op? Welnee. Cirkelen er Mirages boven ons dak? Niet één. En wees ervan overtuigd: vanop de plaats waar ze uw dienaar hebben weggemoffeld blijft de aanwezigheid van een Mirage niet onopgemerkt. Hangen er met scherp geladen Agusta’s voor onze vensters? Geen enkele. Een mens vraagt zich af waarom voor die tuigen zoveel belastinggeld is verspild als ze niet eens worden ingezet wanneer ’s konings eer in het gedrang is.

Als Laken terugschrikt voor geweld, wordt er dan tenminste via juridische weg gereageerd? Hebben wij een klacht of tien tegen ons lopen en daagt aan de einder het Hof van Assisen? Wederom is het antwoord neen.

Dat onze chef-Wetstraat al jarenlang de dynastie van alle denkbare inbreuken op wet en moraal beschuldigt, hebben wij genoeg onder de aandacht gebracht. De Saksen-Coburgs zijn naast oneerlijk en onbetrouwbaar, ook uitermate dom. Het zijn schuinsmarcheerders van olympisch gehalte, dieven en geldverduisteraars. Bovendien zijn het neonazi’s. Velen zijn lid geweest van de Sturmabteilung.

Klinkt een beetje grof, vindt u? Het heeft allemaal letterlijk in dit blad gestaan. Geen enkele reactie van het Hof. Het moet zijn dat de Opus-Deiconnectie tussen onze chef-Wetstraat en Van Ypersele de Strihou sterker is dan de heer-knechtrelatie tussen de secretaris en zijn vorst.

Dat Van Cauwelaert onschendbaar is, hebben we leren aanvaarden. Dat ook de rest van onze redactie ongehinderd de draak mag steken met wat de maçonnieke Bracke een nieuw politiek feit noemde, heeft ons diep geschokt. Want had onze chef-Wetstraat de kwalijke toon al gezet met de eerste twee afleveringen van “De uitzet”, dan gooide Walter Pauli er zonder veel moeite een paar vaten vitriool bovenop.

Walter is nieuw bij Knack en meende er verstandig aan te doen bij onze chef-Wetstraat, tevens hoofdredacteur, in het gevlei te komen. Dus vroeg hij op de redactievergadering het woord en informeerde of het een goed idee was om in Knack een paar kritische kanttekeningen te plaatsen bij het doen en laten van het koningshuis.

“Dat is geen goed idee,” riep onze chef-Wetstraat uit, “dat is een schitterend idee.” En voegde er met een verwijtende blik naar ons, anciens, aan toe: “Ziehier het voordeel van de verjonging van onze redactie. Is het geen kaakslag voor jullie, dat we van een nieuwe kracht moeten horen hoe we al die jaren een zo voor de hand liggend onderwerp over het hoofd hebben gezien?” Walter kreeg niet alleen carte blanche, maar ook een carte van Visa, voor alle kosten die hij ter wille van zijn onderzoek zou moeten maken. Dat werden een eetkamer, een salon en een speedboot.

Wij citeren uit “De uitzet” aflevering vier: “Albert permitteerde zich tijdens zijn handelsmissies in het buitenland alles wat de katholieke moraal en het staatsbelang zouden verbieden: Wein, Weib und Gesang.” De Albert van wie sprake, is onze huidige koning. Hij zou zich ook “erg ver geëngageerd hebben” in een duister project waarvoor een uitgebreid netwerk van callgirls in de sponde werd genood. Verder ging het over Delphine, en over prinses Paola die na de dood van president Kennedy liever bleef dansen dan enige rouw in acht te nemen. Vele van deze beweringen zijn ook terug te vinden in het werk van de historicus Mario Danneels.

Hebben ze in Laken nu echt geen geld voor een advocaat? Kunnen ze met de twaalf miljard van nonkel Boudewijn geen back-to-back-lening afsluiten via de KB Lux? Of een sale-and-lease-back via Etienne Schouppe? Neen, al dat geschimp blijft zonder gevolgen.

Thans lezen wij u voor uit De Morgen van half oktober: “De Morgen daagt Bert De Graeve voor de rechter!” Wegens laster en eerroof. Degraeve had in De Standaard, waarvan hij binnenkort baas wordt, beweerd dat de televisieverslaggeving in De Morgen heel wat vriendelijker voor VTM is geworden, sinds die krant deel uitmaakt van De Persgroep. Wat uiteraard waar is, de hoofdredacteur is inmiddels kind aan huis in Vilvoorde.

Ja wat, meteen een proces! De Morgen zelf heeft de jongste jaren Jan en alleman van om het even wat beschuldigd. Walter De Bock is in zijn eentje goed voor vijfhonderd valse betichtingen in verband met de moord op André Cools. Volgens zijn laatste theorie is het Bert De Graeve geweest. Maar als den Bert terecht opmerkt dat VTM er in De Morgen beter af komt dan zou mogen, wordt hij stante pede voor de rechter gedaagd. Alsof niet iedereen de visu kan vaststellen dat de hoofdartikels van De Morgen door Christian Van Thillo worden geschreven. Yves Desmet zal toch niet zo ver gaan om te beweren dat die onzin van hem komt, mogen we hopen. Hij die zo verstandig oogt op VTM.

Luister: ook onze uitgeverij is co-eigenaar van VTM. Maar één ding kunnen wij u garanderen: zo lang wij ook maar iets te vertellen hebben op deze redactie, komt die Van Thillo niet in Knack. Voor een beleefd en erudiet man als Bert De Graeve daarentegen stellen wij de kolommen graag open.

De Morgen, zo arm als Job, zou dus wel een advocaat kunnen betalen. En Laken, dat alleen al aan rente op zijn twaalf miljard jaarlijks een fortuin incasseert, niet. Dat is vanzelfsprekend onmogelijk. Ergo: ze durven niet. En dus besluiten wij dat het allemaal waar is wat in “De uitzet” bij elkaar gefantaseerd wordt. Onze chef-Wetstraat woont trouwens, sinds zijn promotie en bijbehorende salarisverhoging, in de buurt van Argenteuil.

Koen Meulenaere

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content