Noël Slangen kan het blijkbaar niet laten om de zaken naar zijn hand te zetten.

Op 22 juni pleitte advocaat-generaal Bob Ruys van het hof van beroep in Brussel tegen de verjaring van de feiten waarvoor communicatieadviseur Noël Slangen in eerste aanleg tot twintig maanden voorwaardelijk was veroordeeld. Ruys beklemtoonde dat Slangen ‘een zelfontworpen moraliteit hanteerde waarbij hij zich onkwetsbaar voelde’.

Slangen werd veroordeeld, omdat hij via nepoffertes voor 1,5 miljoen euro con-tracten had binnengehaald van toenmalig CVP-minister Theo Kelch-termans.

Het hof doet uitspraak op 13 oktober. Slangen pleit de verjaring van de feiten en stelt dat hij nooit erger gestraft kan worden dan door de meer dan tweehonderd persartikelen die al over deze zaak verschenen zijn. Hij kan er bij deze nog eentje bij tellen.

De feiten in verband met het bureau EcoConsult zijn ondertussen ook bekend. Dat bedrijf dreigde met een overheidscontract te gaan lopen waarop Slangen zijn zinnen had gezet. Het kabinet van premier Guy Verhofstadt (VLD), waaraan Slangen als communicatieadviseur verbonden was, wist er vervolgens voor te zorgen dat de toewijzing van het contract geannuleerd werd. Een beslissing die door de Raad van State werd verbroken. Wat niet wil zeggen dat EcoConsult aan de slag is kunnen gaan.

Die kuiperij was kennelijk geen alleenstaand geval. Want wat staat er te lezen in het onlangs verschenen boek Overheidscommunicatie in België (Uitgeverij Garant)? Op pagina 180, in het hoofdstuk over de gespannen relatie tussen politieke en overheidscommunicatie, geschreven door Vicky Willems en VUB-hoogleraar Frank Thevissen? Dat Slangen vanuit het kabinet van Verhofstadt zo manoeuvreerde dat een aanbesteding van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel voor een campagne (met een waarde van ongeveer 30 miljoen euro) ter verbetering van het imago van België in onze belangrijkste exportlanden, werd stopgezet.

De dienst had het namelijk gewaagd om het bedrijf Slangen & Partners – op basis van een reeks objectieve criteria, zoals het kunnen terugvallen op een internationaal netwerk – onderaan te plaatsen in de rangschikking van de bureaus die aan de competitie wensten deel te nemen. Volgens Thevissen en Willems liet Slangen de procedure gewoon stopzetten, waarna de federale regering besliste om de campagne, in een afgeslankte vorm, toe te vertrouwen aan… de communicatieadviseur van de premier.

D.D.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content