Vorig jaar schreef paus Franciscus in Amoris Laetitia dat het heterohuwelijk voor de kerk het ideaal is, maar dat andere samenlevingsvormen ook een waarde hebben. Daarmee ging Franciscus in tegen de opvattingen van zijn voorgangers. Volgens Geert De Kerpel, hoofdredacteur van Tertio, werden de ideeën van Franciscus over het algemeen goed ontvangen, maar blijft een kleine groep van militante, behoudsgezinde krachten zich verzetten. Die groep heeft nu een opdoffer gekregen: ‘Vorige week verscheen een boekje van de Italiaanse kardinaal Francesco Coccopalmerio, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Wetteksten’, vertelt De Kerpel. ‘Coccopalmerio heeft bevestigd dat de gezinsopvattingen van Franciscus toelaatbaar zijn. Mensen die gescheiden hertrouwd zijn of niet leven volgens de katholieke leer kunnen nu toch de communie ontvangen, als ze tenminste hun situatie willen veranderen in overeenstemming met de kerkelijke leer. En als dat feitelijk niet kan, moeten ze minstens de intentie hebben om dat te doen.’

Volgens De Kerpel mag dit voor buitenstaanders weinig spectaculair lijken, maar op termijn kan dit revolutionair zijn: ‘Ook in België verzet een kleine groep zich tegen de nieuwe opvattingen, maar de Belgische bisschoppen staan er wel volledig achter.’

Voor een uitgebreider stuk van Geert De Kerpel hierover, zie Knack.be/kerk

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content