FRED CLAES

?Wij zijn boze Doelenaars,” hangt aan elk huis in Doel (Beveren). Het Scheldedorp van 900 mensen wil niet weten van de containerkade die Antwerpen daar wil bouwen. Zegt woordvoerder Fred Claes.

?We worden gedwongen een spelletje te spelen dat we niet willen spelen. De vier kilometer lange diepwaterkade, de A7, wordt als de enig haalbare voorgesteld. Vlak naast het dorp. We worden gedwongen om de onteigening te vragen, net wat wij niet willen. Mensen worden zomaar niet verplant. Dat betekent een aanslag op hun leefgemeenschap en hun familiepatrimonium. Hier wonen gewone burgers, geen aandeelhouders en bijgevolg zitten hun spaarcenten in hun eigendom. Wij hebben de voorbije vijfentwintig jaar gekozen om hier te blijven of om hier te komen wonen en we wisten dus waar we aan toe waren. Maar het leven moet ons niet onmogelijk worden gemaakt. Bovendien hebben de mensen die werden onteigend daar zeer nare ervaringen mee. Zij kregen zeker niet de heropbouwwaarde van hun huis. Wij geloven niet dat wij een betere regeling zouden krijgen dan de mensen langs het tracé van de hogesnelheidslijn (HSL).

We zijn tegen deze blinde plannenmakerij die alleen oog heeft voor ekonomische rendabiliteit. Akkoord dat Antwerpen investeert in zijn mainport-funktie. Maar er moet tegelijk worden geïnvesteerd in wonen en leefmilieu. Professor Georges Allaert zou beter de plannen voor de uitbouw van Rotterdam opvragen. In de Tweede Maasvlakte gaat het om liefst 3.000 hektare, waarvan 1.250 industriezone. Aanvankelijk was in 750 hektare groen voorzien. Daar komt nog 750 hektare groen bij. Op verzoek van een kommissie die, zoals Allaert, de leefbaarheid onderzocht. Dat kost 2 miljard frank waarvan de bedrijven een kwart betalen.

Doel moet minstens tussen de dijken behouden blijven. In die 500 hektare willen wij parkzones en groenschermen. Omdat wij niet alleen een Polder- maar ook een Scheldedorp zijn, moet een volwaardige jachthaven behouden blijven. Wij zijn bereid om mee te denken over alternatieven. Maar eerst moeten de plannenmakers hun werk doen.”

GEORGES ALLAERT

?Ik ben voor het behoud van Doel. Maar zoals de zaak nu ligt, moet de overheid niet doen alsof dat dorp leefbaar blijft.” Aldus professor Georges Allaert (Universiteit Gent), die een leefbaarheidsstudie voor Beveren maakte.

?Het is hypokriet om te beweren dat de A7 de leefbaarheid vrijwaart. Ik vertrek van de ruimtelijke verdraagzaamheid in plaats van de ekonomische prioriteit. En met een ruimtelijke impactstudie zou er zeer zeker een ander projekt uit de bus zijn gekomen. Maar wat nu voorligt, is niet verzoenbaar met een leefbaar dorp. Zelfs als er met groenschermen wordt gewerkt, wordt de huidige bevolking verdrongen door rekreanten en managers die er komen eten. Dat verandert het karakter van het dorp. Een alternatief is de A7 over een afstand van 1,5 km te verschuiven over wat wij de Doellijn noemen. Dat zou de leefbaarheid in de kern vergroten, omdat de maritieme aktiviteiten niet vlak achter de huizen plaatsvinden. Maar ook dan zal Doel nooit meer hetzelfde zijn als vandaag.

Wij maken het struktuurplan Waasland en de leefbaarheidsstudie Waasland, maar werden door de Vlaamse administratie (LIN) nooit bij de plannen voor de containerkade betrokken. Dat is grof. Het is te nemen of te laten. Alternatieven, zoals het Doeldok, zijn niet bekeken. Dit is paniekvoetbal. Omwille van de konkurrentie met Rotterdam wordt de Linkeroever ineens maximaal benut. Welnu, dan moet de overheid ook maar de moed hebben om te zeggen : het lawaai, het verkeer en het licht zullen zo hevig zijn dat de mensen wel weg moeten. Als dat de wens van de overheid is, moet ze onteigenen en de mensen, omwille van alle miserie, een betere prijs geven voor hun huis zodat ze in de omgeving een gelijkwaardige woning kunnen kopen.

Maar eerst wil ik graag de diskussie over de A7 aangaan. Ik pleit voor een andere oplossing, die ruimtelijk beter is. Wij willen vertrekken van een gebufferde dorpenring met Doel, Kieldrecht, Verrebroek, Vrasene en Prosper. Die dorpen worden met elkaar verbonden en gescheiden van de haven. Het Antwerpse plan maakt dat onmogelijk, maar ruimtelijk is ons voorstel veel beter.”

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content