Er heerst communautaire onenigheid binnen moslimgemeenschap.

De federale moslimexecutieve ligt sinds de moord op Theo van Gogh zwaar onder vuur. Niet dat de democratisch verkozen raad voordien al zijn nut bewezen had. De officiële spreekbuis tussen moslimgemeenschap en overheid liet zich vooral opmerken door onderlinge twisten en twijfels over de aanwezigheid van extremistische elementen. Het hele orgaan ineens afschaffen, zoals SP.A-senator Mimount Bousakla voorstelde, vonden de andere allochtone politici een brug te ver. Om uit de impasse te raken, pleiten ze voor een aparte Vlaamse kamer binnen de executieve.

‘Ook binnen de moslimgemeenschap loopt een communautaire breuklijn’, zegt oud-senator Meryem Kaçar (Groen!). Die werkt zo verscheurend dat beide gemeenschappen in een eigen kamer zouden moeten worden ondergebracht. ‘De executieve wordt volledig door Wallonië geblokkeerd, dat geen aanstalten maakt om decreten uit te vaardigen over moskeeën en moslimleerkrachten.’

Kaçar vermoedt dat Laurette Onkelinx (PS) wel zal ingaan op het voorstel van twee afzonderlijke kamers, maar ze verwijt de minister van Justitie de huidige onenigheid verkeerd aan te pakken. ‘Er wordt te weinig overleg gepleegd en de minister heeft meer oog voor de ene partij dan voor de andere (de Waalse tak binnen de executieve is zeer PS-gekleurd). Als het zo verder gaat, zullen we de verkiezingen in maart niet meer halen.’

Meer nog dan de Vlaamse moslimgemeenschap, gaat de Waalse gebukt onder interne twisten. Kaçar: ‘Bij de volgende samenstelling van de executieve moeten we proberen mensen aan te trekken die begaan zijn met het lot van alle moslims in ons land. Zij die enkel voor hun eigen winkel rijden, helpen de executieve niet vooruit.’ Ze haalt het voorbeeld aan van een eigenaar van meerdere slachthuizen die koste wat het kost een zetel wil behalen, omdat de executieve bevoegd is voor de hallal-labeling van het vlees. (Op dit moment is het overigens nog steeds wachten op een duidelijke regeling, waardoor de execu- tieve nog geen labels uitdeelt.)

De samenstelling van de moslimexecutieve moet volgens Kaçar op lange termijn ook zonder verkiezingen gebeuren. ‘Een stevige provinciale organisatie met nationale afgevaardigden is veel logischer, al mag dat niet overhaast gebeuren. Op korte termijn is het belangrijk dat de executieve eindelijk doet waarvoor ze is opgericht. Na de moord op Van Gogh zwegen de verantwoordelijken. De avond zelf had ik hen nochtans opgebeld om te zeggen dat het belangrijk was dat ze hun stem lieten horen.’

H.C.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content