EEN DROOGDOK VOOR EEN PRIKJE

© CHRISTIAN CHARISIUS / REPORTERS

Na het derde faillissement in twintig jaar moet scheepshersteller Antwerp Ship Repair alweer een doorstart maken. Het consortium Antwerp Dry Docks staat klaar, maar op de valreep deed een Italiaanse uitdager een beter bod. Het Antwerpse hof van beroep moet de knoop doorhakken.

Het is stil in de droogdokken van de Antwerpse haven. Schepen met dringende reparaties wijken naar Rotterdam of andere nabijgelegen havens uit. Reders vertrouwen het zaakje niet, bang als ze zijn dat hun schip geblokkeerd zou raken. Oorzaak is het juridische kluwen rond Antwerp Ship Repair (ASR), het scheepsherstellingsbedrijf dat op 10 oktober de boeken neerlegde. Zes dagen later werd het faillissement uitgesproken door de Antwerpse rechtbank van koophandel, die aan ASR een kluif heeft. In diezelfde week moest de faillissementsrechter zich ook uitspreken over de afwikkeling van de WCO-procedure, een statuut dat de noodlijdende scheepshersteller sinds maart 2012 bescherming tegen schuldeisers bood, terwijl een gerechtsmandataris een overnemer zocht. Gegadigden kregen tot 15 juli de tijd om een bod te doen. Uiteindelijk werd maar één valabel bod uitgebracht: door Antwerp Dry Docks, een consortium van Engine Deck Repair en Navitec (mobiele scheepsherstellers), Roll-iT (een joint venture van kraanbedrijf Aertssen en transportgroep Ivens) en Brabo (dat instaat voor de beloodsing in de haven).

Het consortium, dat 1 miljoen euro bood voor werf en voorraden en dat het behoud van 45 van de 94 arbeidsplaatsen garandeerde, kreeg van de rechter groen licht om met het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) over de concessievoorwaarden te onderhandelen. Parallel werden besprekingen gevoerd met OVAM over de sanering van de immense site. Met zijn twee kilometer natte kade en het 350 bij 60 meter metende droogdok 6 behoort de werf tot de grootste van Europa. De onderhandelingen liepen vlot, en op 11 oktober droeg de rechtbank van koophandel de activa, noodzakelijk voor de doorstart, aan Antwerp Dry Docks over. Vier droogdokken, kranen, materiaal, kantoren en voorraden voor 1 miljoen euro – een koopje voor het consortium, maar volgens de rechter ook de enige kans op een snelle doorstart.

Italiaans bod

Toch is Antwerp Dry Docks nog niet van stapel gelopen. Oorzaak: in augustus, na het afsluiten van de biedingsronde, verscheen het Italiaanse Palumbo. De maritieme groep, naar voren geschoven door de Wase zakenman Jan Cattoor (die ASR na een vorig faillissement in 2007 overnam), toonde zich aanvankelijk bereid om de schulden van circa 10 miljoen euro aan te zuiveren en fors te investeren in de modernisering van de werf. Begin oktober, vlak voor de uitspraak door de faillissementsrechter, maakte Palumbo een bocht: het zou geen schulden overnemen, maar een bod uitbrengen van 3,6 miljoen om na het faillissement een doorstart met 65 werknemers te maken. Ruim beter dan het bod van Antwerp Dry Docks, maar de rechter wilde er niet op ingaan. Het bod kwam te laat, en bovendien had Palumbo nog niet gepraat met het Havenbedrijf en OVAM.

De Italianen betwistten de laattijdigheid en trokken naar het hof van beroep, dat de zaak op 20 december behandelt. Opmerkelijk: hun demarche krijgt de steun van de curatoren, die voor de ondankbare taak staan het faillissement te gelde te maken om de bevoorrechte schuldeisers (vooral personeel, de RSZ en KBC) te compenseren. Behalve met een aftands hotelschip en wat cash moeten ze het met het overnamegeld van Antwerp Dry Docks zien te rooien. Alle andere activa zijn door het faillissement in handen van de concessiegever gevallen, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Intussen hebben vandalen lelijk huisgehouden op de failliete werf, een pers en verschillende machines werden zwaar beschadigd. Een zegsman van Antwerp Dry Docks sprak op de regionale zender ATV van interne sabotage.

DOOR ERIK RASPOET

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content