De federale regering is op zoek naar een communicatieagentschap dat de burger warm moet maken om zijn mening over de Belgische staatsstructuur te geven.

Een communicatiecampagne om een zo ruim mogelijk publiek te bereiken en iedereen de kans te geven om deel te nemen aan de online-enquête. Dat is het opzet van ministers Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR), allebei bevoegd voor Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing.

Die online-enquête maakt deel uit van het traject richting België 2.0., beter bekend als het ‘Dialoogplatform’. Via de website MijnOpinie zal de federale overheid zes weken lang peilen naar de mening van de burgers. Het gaat daarbij niet alleen om individuen, maar ook om het ‘middenveld, de academische wereld, experten en lokale besturen’.

Volgens het kabinet van minister Verlinden is het de bedoeling om ‘bezorgdheden en voorstellen over de toekomst van het Belgische federalisme en over bepaalde aspecten van democratische vernieuwing te verzamelen’. Het doel: voer voor een ‘vernieuwd en gemoderniseerd democratisch systeem’.

Binnenkort wordt een communicatieagentschap geselecteerd dat de Belg warm moet maken om te participeren. De federale regering maakt 1,1 miljoen euro vrij voor de campagne. Aanvankelijk mikten Verlinden en Clarinval op september voor de start, maar die deadline is ondertussen verschoven naar het einde van het jaar.

Verlinden en Clarinval stelden een tienkoppig comité samen dat het hele proces begeleidt, met onder meer historica Annelien De Dijn. Zij zullen ook mee nadenken over de vragen en de methodologie van de enquête.

Voor de verwerking van de antwoorden rekenen de ministers zelfs op artificiële intelligentie. Die zal ‘respect voor de diversiteit van opinies’ moeten waarborgen en onder meer ‘vooroordelen en discriminatie’ moeten vermijden, klinkt het.

Begin 2022 moet er dan een eerste verslag klaarliggen. Daar moet het parlement dan mee aan de slag. Vooral regeringspartij Groen kijkt al geruime tijd uit naar gemengde parlementaire commissies, waarin ook burgers hun zegje kunnen doen. Die gemengde panels kunnen in principe ook worden samengesteld op basis van loting.

De hamvraag is natuurlijk wat de hele online-enquête en de burgerpanels zullen opleveren. Politoloog Dave Sinardet (VUB) sprak in dat verband al van een ‘onlineschaamlapje’.

Hoeveel het totale prijskaartje van het Dialoogplatform bedraagt, is niet bekend.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content