De omstandigheden waarin de oorspronkelijke wet op de ecotaksen tot stand is gekomen, zijn u zeker niet onbekend. De ?politieke” druk liet op dat ogenblik niet toe vooraf een grondige studie en evaluatie van de verschillende verpakkingssystemen voor dranken te maken.

Natuurlijk kan de heer Van Dyck u een aantal studies voorleggen waaruit blijkt dat de milieulast van een retourfles kleiner is dan die van een recycleerbare verpakking. Maar daartegenover kan een minstens even hoge stapel worden gelegd met onderzoeken die precies het tegendeel bewijzen.

Bijgevolg moeten we het pleidooi van Van Dyck ten voordele van glazen statiegeldflessen hoofdzakelijk als een commercieel pleidooi interpreteren en niet als een actie voor een beter milieu.

Anderzijds betreuren we dit ?natrappen”, nu, na een grondiger analyse, de wet een andere vorm krijgt.

Het nieuwe voorstel betekent zeker geen vrijgeleide tot vervuiling of een grote afvalberg. Integendeel, het wordt een boeiende uitdaging voor zowel de industrie als de consument om zoveel mogelijk recycleerbare verpakkingen selectief in te zamelen en ook daadwerkelijk te recycleren.

De kostprijs van zowel selectieve inzameling als recycling wordt, via de Groene Punt-bijdragen, rechtstreeks in de prijs van het product verrekend en valt dus niet ten laste van de maatschappij. Door een efficiënte organisatie van zowel de inzameling als het sorteren en recycleren kunnen die kosten voor de consument toch worden beperkt.

Wat specifiek de recyclage van drankkartons betreft, dit gebeurt thans in Europa in een twintigtal bedrijven. Het in België ingezamelde materiaal wordt gerecycleerd in een papierfabriek net over de Franse grens. De transportafstand is dus beperkt en één enkele vrachtwagen kan een miljoen verpakkingen vervoeren. Een drankkarton is immers uiterst licht en zuinig met grondstoffen en bijgevolg wordt ook zeer weinig afval veroorzaakt. Afval vermijden of preventie bij de bron heet dit.

Bovendien is het recycleren van drankkartons minder milieubelastend dan gewone papierrecycling : ontinkten is immers niet nodig. Dit betekent minder water- en minder energieverbruik. Bovendien zijn de herwonnen vezels van zeer goede kwaliteit, zelfs vergelijkbaar met nieuwe pulp.

Voor de selectieve inzameling, heeft Tetra Pak samen met gemeenten en intercommunales en al dan niet in samenwerking met Fost Plus, reeds heel wat projecten op touw gezet. Ruim 370 gemeenten en meer dan 2.500 scholen nemen aan die projecten deel.

Magda Buelens, Public Affairs Manager, Tetra Pak Belgium.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content