Van Ecolo-kamerlid Vincent Decroly wordt gezegd dat hij de brief lekte waarin minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet (Agalev) zich uitsprak voor depenalisering van het gebruik van zowel soft- als harddrugs. Wil Ecolo inderdaad het gebruik van soft- en harddrugs decriminaliseren?

Vincent Decroly: We willen een open debat, zonder taboes, en we staren ons niet blind op het kunstmatige onderscheid tussen hard- en softdrugs. De drugshandel is in handen van criminele organisaties die daar ontzettende winsten uit halen en vaak straffeloos opereren. De commissie-Dutroux/Nihoul en de senaatscommisie over de georganiseerde misdaad stelden vast dat de rechtsstaat zeer zwak staat tegenover die georganiseerde misdaad. Daarom moet het probleem vanuit die hoek benaderd worden.

Het gaat dus niet alleen om de legalisatie van het gebruik van soft- en harddrugs?

Decroly: Zowel decriminaliseren als depenaliseren biedt een gedeeltelijke oplossing. Tolerantie zou snel ontaarden in onverschilligheid tegenover de sociaal en cultureel zwakkeren. Bovendien zou louter depenaliseren of decriminaliseren de handel stimuleren en de criminele winsten opvoeren. Daarom moet je tegelijk ook reglementeren, en het probleem aanpakken waar het de grootste gevaren oplevert voor de volksgezondheid en de rechtsstaat. Je kunt de vrije markt hier niet loslaten, want de georganiseerde misdaad beheerst die. Zoals justitieminister Marc Verwilghen zei: je moet de georganiseerde misdaad pakken waar het pijn doet, in zijn winsten en in de mechanismen die deze winsten maximaliseren.

Zit heel Ecolo hier op dezelfde lijn?

Decroly: Voor de praktische toepassing hebben we samen met Agalev een wetsvoorstel ingediend waarin we pleiten voor de legalisatie van de zogenaamde softdrugs. Agalev en Ecolo gaan dus niet even ver voor harddrugs als voor softdrugs.

We halen om te beginnen cannabis uit de strafwet en staan het gebruik, de verkoop en de distributie onder bepaalde voorwaarden toe. We willen bijvoorbeeld geen verkoop aan jongeren onder de 16, geen reclame, geen verkoop aan mensen die minder dan 5 maanden in België verblijven om drugstoerisme tegen te gaan, geen gebruik in publieke ruimte. Distributie mag wel maar dan met de uitdrukkelijke vermelding ‘schaadt de gezondheid’.

Agalev-senator Frans Lozie pleitte openlijk voor het depenaliseren van zowel hard- als softdrugs en werd ogenblikkelijk teruggefloten door minister van Volksgezondheid Aelvoet. Toch stelde ook Aelvoet in een brief aan federaal Ecolo-secretaris Jacques Bauduin dat er gesproken moest worden over het decriminaliseren van het gebruik van alle drugs. Gaat Agalev finaal toch minder ver dan Ecolo?

Decroly: Zeven of acht jaar geleden gingen de Agalev-voorstellen verder dan de onze. Zij spraken over het depenaliseren van het gebruik van alle drugs, met reglementering voor de handel in cannabis. Toen ik die brief van het kabinet van minister Aelvoet onder ogen kreeg vond ik dit een uitstekend uitgangspunt.

Als de ideologische barrières omtrent drugs opeens wegvallen, mede door toedoen van een groene minister van Volksgezondheid, dan ben ik zeer tevreden.

Waarom kwam de minister terug op dat standpunt?

Decroly: In de regering verloopt de voorbereidende discussie duidelijk zeer moeilijk. Wat in ieder geval vaststaat bij Ecolo – en ik denk ook bij Agalev – is dat depenaliseren goed, maar reglementeren veel beter is. Enkel depenaliseren zou gebruikers uit de politiecommissariaten, rechtbanken en gevangenissen houden, maar lost het drugsprobleem niet op. Je moet reglementeren, zoniet hang je binnen drie jaar aan de alarmbel voor die groepen die wel niet meer in de gevangenis zitten maar wier drugsgebruik problematisch is geworden voor hun gezin, de school of het werk. Het gevaar bestaat dan dat onze tegenstanders van vandaag zullen teruggrijpen naar de zuivere repressie.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content