Technologische vooruitgang of niet, het jaaroverzicht van Knack op cd-rom vergt nog steeds veel ouderwets handwerk.

Het jaar 2000 is nog maar net voorbij of Knack heeft al zijn volledig jaaroverzicht op cd-rom klaar. Je zou dan ook denken dat zoiets een makkie is, het ineensteken van een cd-rom. Maar dat valt tegen. Het jaaroverzicht van Knack op een interactief schijfje zetten, vereist dan wel minder spitstechnologie dan pakweg de productie van een interactieve tekenfilm, dat betekent echter nog niet dat het schijfje zomaar uit de kast komt vallen. Twee redactieleden waren acht maanden in de weer om alle artikels en foto’s te verzamelen en te bewerken, bij productiehuis Area stond de maand december voor drie mensen bijna volledig in het teken van de Knack-cd-rom. En dan te bedenken dat een groot deel van het werk al was gebeurd. ‘De engine, die Knack-teksten omzet naar html-teksten en ze opslaat in een database, hebben we een jaar geleden al geschreven’, vertelt Koen Hoebeek van Area Productions. ‘Dat betekent bijna twee maanden werk, dat we dit jaar niet meer moesten doen.’

Wat blijft er dan nog over? Ironisch genoeg voornamelijk handwerk.

Afgezien van het invoeren van teksten en het aanmaken van grafieken, kruipt er veel tijd in het herstellen van allerlei kleine fouten. Hoebeek: ‘Een foto die niet op de juiste plaats staat of een verkeerd onderschrift heeft, een tekst waar fouten in zijn geslopen… Dat soort dingen kan je enkel manueel opsporen en verbeteren. Dankzij de hoge graad van automatisatie vergt het invoeren in de database in principe geen tussenkomst, maar de kleinste menselijke fout veroorzaakt onregelmatigheden in het product. De computer is onfeilbaar, het menselijke brein echter niet.’

Concreet moet elke tekst en elke foto in de database nog eens worden nagekeken vooraleer de cd-rom wordt geperst. Dat werk staat los van de technologische onderbouw en komt eigenlijk neer op goeie ouwe eindredactie.

Naast die verregaande kwaliteitscontrole maakt ook de strikte deadline de Knack-cd-rom redelijk uniek. Immers, op 31 december moeten nog aanvullingen gebeuren op een cd-rom die minder dan twee weken later in de winkel ligt. Bij Area Productions schrikken ze niet terug van dat soort last-minutewerk, aldus Koen Hoebeek. ‘We zijn gewoon aan deadlines, ze vormen een vast onderdeel van onze stiel. Tijdens de laatste weken van productie kan het dan ook gebeuren dat we enkele nachtjes doorwerken. Ons motto is: het product moest gisteren klaar zijn.’

De softwaretechnologie evolueert snel, maar niet zo snel dat de productie van een cd-rom ingrijpend is veranderd in vergelijking met twee jaar geleden. Het grootste verschil zit ‘m in de hardware waarop de cd-rom wordt gedraaid. De gemiddelde computer van vandaag kan meer dan een machine van twee jaar geleden, wat onder andere tot gevolg heeft dat de inhoud van de cd-rom mooier op het beeldscherm kan worden gebracht.

Hoebeek: ‘De software kan makkelijker inspelen op de mogelijkheden van de hardware, terwijl we enkele jaren geleden nog rekening moesten houden met 386- en 486-processoren.’ Het pre-Pentiumtijdperk, kortom.

‘Het leven wordt voor ons wel wat aangenamer, omdat er betere software-tools beschikbaar zijn, maar die tools moeten we wel op de juiste manier gebruiken om tot een goed eindresultaat te komen. Bovendien hebben we in het geval van de Knack-cd-rom weinig aan die tools, omdat we werken op basis van een volledig zelf geschreven engine.’

De belangrijkste stappen bij het maken van ‘Dit was 2000’: het omzetten van teksten naar html-formaat en het toevoegen van de honderden foto’s; het materiaal in een database gieten en indexeren, zodat de gebruiker van de cd-rom opzoekingen kan doen op elk woord dat in de tekst voorkomt; en tot slot de implementatie in de software. Hoebeek: ‘Op het vlak van programmeren is dit niet zo’n complex product, maar het wordt complex door de enorme hoeveelheid data. We moeten constant op onze hoede zijn, want een fout is snel gemaakt.’ En al hangen er geen mensenlevens van af, elke fout is er een te veel.

Bart Vandormael

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content