Zeven kandidaten dingen naar het voorzitterschap van de Vlaamse liberalen.

Op 4 december kiezen de 72.000 VLD-leden wie de nieuwe voorzitter wordt. De kandidaturen van Karin Brusselmans uit Lebbeke, de Evergemse schepen Patricia De Waele, Christian De Stoop uit Wilrijk en de ex-burgemeester van Dilbeek Jef Valkeniers zijn niet ernstig te nemen, want volstrekt kansloos. Ook senator Hugo Coveliers en gemeenschapssenator Jean-Marie Dedecker hoeven niet te dromen, maar hun kandidatuur is wel onaangenaam voor de enige echte kandidaat-voorzitter, VLD-voorzitter ad interim Bart Somers. Coveliers en Dedecker laten immers geen enkele kans liggen om genadeloos de draak te steken met het ‘playmobilmannetje’ van de partijtop.

Wat vindt u van het niveau van de voorzittersstrijd in de VLD tot dusver?

BART SOMERS: Het is goed dat er verschillende kandidaten zijn. Maar het zou verkeerd zijn van een andere partij de inzet van onze voorzittersverkiezingen te maken.

U bedoelt het Vlaams Blok. Hugo Coveliers en Jean-Marie Dedecker willen de leden over een mogelijke samenwerking met die partij laten stemmen.

SOMERS: Ik ga die vraag ook niet uit de weg, maar het debat over het cordon sanitaire is intern nog niet afgerond. Als de leden dat willen, kunnen ze volgens de statuten een ledencongres aanvragen over het cordon sanitaire, zoals ook gebeurd is met het migrantenstemrecht. Maar het lijkt me niet wenselijk die discussie tijdens de voorzittersverkiezingen te beslechten. Weet u, als de SP.A het in haar hoofd zou halen haar leden over onze voorstellen voor het brugpensioen te laten stemmen, zou ik dat met plezier financieren. Om maar te zeggen, dit is de best denkbare reclame voor Filip Dewinter (Vlaams Blok).

U hebt ‘een ideologische herpositionering’ van de VLD voor ogen. Wat bedoelt u daarmee?

SOMERS: Over het algemeen, dat we onze liberale standpunten offensiever moeten belijden. Concreet betekent dat bijvoorbeeld een uitgesproken liberaal antwoord formuleren op de vraag hoe we onze welvaart in Vlaanderen kunnen behouden. Ook de vergrijzing is een belangrijk thema. Om de ouderen van morgen nog kwaliteitsvolle zorg te kunnen aanbieden, moeten we de zorgsector totaal anders organiseren, en ook de markt een belangrijke rol laten spelen. Een ander onderwerp dat mij bezighoudt, is het multiculturele vraagstuk. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog wordt onze samenleving geconfronteerd met mensen die onze fundamentele basiswaarden, zoals de scheiding van kerk en staat, niet accepteren. Dat is heel ernstig.

Verschilt u over die thema’s met de andere kandidaten van mening?

SOMERS: Ik wil in elk geval weg uit het steriele dilemma of de partij nu linkser of rechtser moet worden. Het moet gewoon liberaler.

H.R.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content