22 / 07 Schuld

De Belgische staatsschuld is tijdens het eerste kwartaal opgelopen tot 104,5 procent van het bbp, een stijging van 4,7 procent tegenover het laatste kwartaal van 2012. De Belgische regering beloofde Europa om dit jaar onder de 100 procent te eindigen.

23 / 07 Detroit

De restbank Dexia houdt rekening met een mogelijk verlies van 110 miljoen euro op het geld dat ze investeerde in schuldpapier dat eerder door het failliete Detroit werd uitgegeven. Minister van Financiën Koen Geens (CD&V) had het aanvankelijk over ‘veel minder dan 100 miljoen’.

23 / 07 Nood

De politie is onvoldoende voorbereid op noodsituaties als treinongevallen en gasexplosies, zegt het Comité P in een rapport. Interventieplannen, evaluaties en communicatiesys-temen ontbreken vaak. Er worden te weinig lessen getrokken uit oefeningen.

24 / 07 Politie

In de nieuwe organisatiestructuur van de politie verdwijnt twee derde van het aantal directiefuncties. Van de huidige 84 directeurs blijven er 31 over. Op die manier komt er geld vrij om honderden extra agenten op het terrein in te zetten.

24 / 07 Automaten

De NMBS gaat massaal nieuwe biljettenautomaten installeren, in elke stopplaats minstens één. Er worden in totaal 740 nieuwe apparaten geplaatst. De 140 oude toestellen uit 1999, die vaak defect waren en geen kredietkaarten aanvaarden, verdwijnen.

25 / 07 Loterij

De Raad voor de Mededinging houdt huiszoekingen bij de Nationale Loterij na klachten van concurrenten over het voetbalwedspel ‘Scooore!’. De Raad onderzoekt onder meer of er exclusiviteitsafspraken zijn met de dagbladwinkels die het spel verkopen.

25 / 07 Beslag

De politie mag voortaan zelf met in beslag genomen auto’s rijden. Zo moet de criminaliteit beter bestreden worden. Vroeger werden de auto’s gestald tot ze verbeurd werden verklaard. De nieuwe regel geldt ook voor motorfietsen en boten.

26 / 07 Tbc

Er komt in Brussel een nieuw sanatorium voor tbc- patiënten in het ziekenhuis Sint-Pieter. In 2011 waren er in de hoofdstad 376 patiënten met de ziekte, vaak allochtonen en daklozen. Artsen wijten de opstoot aan mondialisering, migratie en armoede.

26 / 07 Sharia4Belgium

Een kopstuk van Sharia4-Belgium, de 23-jarige Noureddine Abouallal, zou in Syrië gesneuveld zijn. Na de aanhouding van Fouad Belkacem was hij woord-voerder van de organisatie. Het parket en Buitenlandse Zaken kunnen het nieuws niet bevestigen.

27 / 07 Sirene

Brandweerauto’s moeten tussen 22 en 6 uur stillere nachtsirenes gebruiken om de nachtrust niet te verstoren. Geen sirene gebruiken mag niet, omdat ze dan niet meer als prioritair voertuig worden beschouwd. De nachtsirene produceert maximaal 95 dB.

28 / 07 Huizenprijzen

Vanaf 2014 zullen de huizenprijzen 15 tot 20 procent zakken, voorspelt ING. Door de stijgende rente en dalende woonbonus daalt het budget van kopers. De markt zal zich daaraan aanpassen, denkt de bank. Andere specialisten zien het zo’n vaart niet lopen.

29 / 07 Terrorisme

Bij de politie heeft niemand zicht op welke gegevens worden bijgehouden over terrorisme en extremisme, concludeert het Comité P in een rapport. Die data worden ook niet automatisch uitgewisseld, zelfs niet met de centrale dienst terreurbestrijding.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content