DE WEEK 17/01 – 23/01

17/ 01 VRT straft journalist

Journalist Robin Ramaekers mag van de VRT gedurende zes maanden geen reportages maken. Het deontologisch beroepscollege van de openbare omroep beslist hem gedurende die periode een ondersteunende functie te geven. Ramaekers krijgt de straf omdat hij het geluid van een schot in een reportage over Haïti had gemonteerd hoewel er op dat moment niet werd geschoten.

18/ 01 VMMa schrapt belspelletjes

De Vlaamse Mediamaatschappij stopt met belspelletjes op VTM en 2BE nadat het Eén-programma Basta heeft aangetoond dat de spelletjes bedrog zijn. In opdracht van Basta werkte acteur-leraar Maxime De Winne enkele maanden undercover als belspelpresentator. De VMMa vindt de uitzendingen gezien de maatschappelijke hetze niet meer opportuun, maar benadrukt dat alles volgens de wet werd georganiseerd.

18/ 01 Nieuwe regularisatiecriteria

De Kamercommissie Naturalisaties keurt met een nipte meerderheid nieuwe criteria voor de behandeling van naturalisatieaanvragen goed. De nieuwe criteria bepalen onder meer dat de aanvrager bereid moet zijn de taal van zijn woonplaats te leren en deel te nemen aan het gemeenschapsleven. Daags na de stemming eist de MR een herformulering van het taal- en integratiecriterium.

18/ 01 Ontwerp van sociaal akkoord

Vakbonden en werkgevers worden het eens over een ontwerp van interprofes-sioneel akkoord voor 2011-2012. Het bevat een stappenplan voor het wegwerken van de verschillen tussen arbeiders en bedienden. De socialistische bediendebond BBTK vindt dat onaanvaardbaar omdat de bedienden erop achteruitgaan. De metaalcentrale van het ABVV verwerpt het akkoord omdat de stappen naar een eenheidsstatuut te klein zijn.

19/ 01 Geluidsnormen muziek

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) doet een voorstel inzake geluidsnormen dat de maximumgrens voor versterkte muziek beperkt tot 100 decibel. Volgens Herman Schueremans (foto), organisator van Rock Werchter, zou het daardoor onmogelijk worden om nog een muziekfestival van internationale allure te organiseren. Het voorstel is volgens de sector ook niet goed voor de kleinere organisatoren.

20/ 01 Pyromaan aan het werk

In Essen, in het noorden van de provincie Antwerpen, worden vier auto’s in brand gestoken. Op 15 januari was er in Kapellen, Kalmthout en Essen al brand gesticht in verscheidene wagens. In de Antwerpse Noorderkempen zet de politie de grote middelen in om de dader(s) te vatten.

20/ 01 Leger voor probleemjongeren

Kamerlid David Geerts (SP.A) oogst kritiek met zijn voorstel om probleemjongeren in het leger structuur en discipline te laten bijbrengen via een vrijwillige dienst voor collectief nut. De legervakbond ACMP noemt het een kaakslag dat het leger wordt voorgesteld als een sanctie. Open VLD, Groen!, LDD (dat meer heil ziet in opvoedingskampen) en Geerts’ eigen partij SP.A verwerpen het voorstel.

21/ 01 Wegentol vanaf 2013

De Vlaamse regering bekrachtigt het ontwerpakkoord met Wallonië en het Brussels Gewest over een kilometerheffing voor vrachtwagens boven de 3,5 ton. De maatregel gaat in vanaf 2013 en komt in de plaats van het eurovignet. Vlaanderen geeft ook groen licht om alle personenwagens, ook de buitenlandse, vanaf 2013 via een wegenvignet te laten meebetalen voor het gebruik van de wegen.

21/ 01 Artistiek protest

Onder het motto ‘Niet in onze naam’ organiseert een groep artiesten de protestavond ‘Solidariteit maakt een cultuur groot’ in de Brusselse KVS, waar ze hun bezorgdheid uiten over het nationalisme en het separatisme. De initiatiefnemers nemen geen partijpolitiek standpunt in, maar roepen op tot een constructieve dialoog en tegen het hokjesdenken.

21/ 01 Vergaderen per taalgroep

Koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) vergadert per taalgroep met de zeven partijen die deelnemen aan de onderhandelingen over de staatshervorming. De Vlaamse vergadering wordt geleid door Bart De Wever (N-VA), de Franstalige door Elio Di Rupo (PS). Die methode was het triumviraat op 17 januari overeengekomen. De dagen na die afspraak wordt in de grootste discretie gewerkt.

22/ 01 Dedecker weer voorzitter

Jean-Marie Dedecker wordt weer voorzitter van zijn partij, die haar naam verandert van Lijst Dedecker in LDD. De afkorting staat voortaan voor ‘Libertair, Direct, Democratisch’. Lode Vereeck geeft zijn mandaat als voorzitter terug. Hij beschouwt zijn opdracht als volbracht. Die bestond erin de partij beter te organiseren, het programma te actualiseren en de zoektocht naar een nieuwe naam af te ronden.

23/ 01 Betoging tegen impasse

In het centrum van Brussel stappen volgens de politie 34.000 mensen op in een betoging tegen de politieke impasse door het uitblijven van een nieuwe federale regering. De manifestatie onder het motto ‘Shame’ (schaamte) is een initiatief van vijf jongeren die een oproep op Facebook lanceren. De organisatoren benadrukken dat ze politiek neutraal zijn.

Samengesteld door Peter Simoens

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content