Door de klimaatopwarming blijven trekvogels vaker bij ons overwinteren.

De klimaatopwarming ontregelt ook de vogelwereld. Trekvogels blijven noordelijker overwinteren en broedvogels schuiven op naar het noorden. Niet elke soort reageert even snel, waardoor de samenstelling van lokale vogelgemeenschappen verandert.

Vogels reageren in de winter alerter op de klimaatverandering dan in de zomer, zo bleek uit een studie gebaseerd op tellingen van meer dan 1300 Europese en Amerikaanse soorten, die werd gepubliceerd in The Journal of Animal Ecology. Volgens ornitholoog Marc Herremans van Natuurpunt, die meewerkte aan de studie, komt dat vooral omdat vogels in de winter opportunistischer zijn. Door de koudeprik van enkele weken geleden zakten noordelijker overwinterende vogels toch weer massaal naar onze contreien af. Hoe het de vroegere trekvogels die door de klimaatopwarming bij ons kunnen blijven overwinteren verging, zal nog moeten blijken. Tjiftjaf en zwartkop behoren tot de soorten die steeds minder trekverplaatsingen maken.

De tjiftjaf en de zwartkop maken minder trekverplaatsingen dan vroeger.

In het broedseizoen zijn vogels honkvaster dan in de winter, aangezien ze dan gebonden zijn aan een geschikte nestelplek. Veel beschermingsmaatregelen focussen op broedende vogels, maar Herremans pleit voor een beleid dat ook aandacht heeft voor wat er in de rest van het jaar gebeurt.

Een studie in Science stelde vast dat de klimaatopwarming in de Amerikaanse Mojavewoestijn de voorbije eeuw tot een vermindering van het aantal vogels heeft geleid. Kleine knaagdieren bleven wel. Ze gingen meer ’s nachts leven en kropen overdag dieper in de grond om te ontkomen aan de hitte.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content