Er is een mirakel nodig wil Verhofstadt zijn beloftes

over ontwikkelingshulp nakomen.

Nog nooit gehoord van de millennium-ontwikkelingsdoelen? Dat zal dan wellicht snel veranderen. Want de Belgische administratie Ontwikkelingssamenwerking én verschillende ngo’s zetten rond die acht doelen een grote publiekscampagne op poten. De doelstellingen willen de armoede in de wereld tegen 2015 halveren. Ze stammen uit de millenniumverklaring die premier Guy Verhofstadt (VLD) in 2000 samen met 150 andere staats- en regeringsleiders ondertekende en vormen het sluitstuk op de visie dat ‘de wereld geen veilige plaats kan worden als de miljarden armen niet meer kansen krijgen’. België – onder Verhofstadt – behoort al jaren tot de felste verdedigers van die stelling. Om te tonen dat we het menen, beloofde Verhofstadt in 2001 dat ons land tegen 2010 0,7 procent van zijn bruto binnenlands product (bbp) aan ontwikkelingshulp zou besteden.

Dat signaal werd opgepikt in de Verenigde Naties: onder andere door de Nederlandse Eveline Herfkens, VN-coördinator voor de millenniumdoelen. ‘België fungeert als voorbeeld voor de wereld’, vleide Herfkens onlangs in de Belgische Senaat. ‘Nederland, Zweden, Noorwegen en Denemarken besteden al jaren meer dan 0,7 procent van hun inkomen aan hulp, dat is geen nieuws meer. België is het eerste land dat zich bij hen wil vervoegen. Het is erg belangrijk te weten of dat lukt.’ Temeer omdat Ierland, dat eveneens beloofde de 0,7 procent te halen, daar nu al op terugkomt. Ook in België ziet het er slecht uit.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker (MR) liet weten dat België vorig jaar 0,45 procent van zijn inkomen aan hulp besteedde. Dat is echter de meest optimistische prognose. Mogelijk gaat het om 0,42 procent of minder, afhankelijk van het feit of opvang van asielzoekers ook als hulp wordt meegerekend. 0,42 procent is alvast minder dan wat De Deckers voorganger Eddy Boutmans (Groen!) in 2002 haalde. Van een groeipad naar 0,7 is dus geen sprake. ‘Om de 0,7 te halen in 2010’, zo rekende De Decker, ‘moet mijn budget vanaf nu elk jaar met 11 procent of 145 miljoen euro stijgen.’ Dat is onwaarschijnlijk als je weet dat het hulpbudget zelfs in 2004, met een economische groei van bijna 3 procent, niet omhoog ging. De Decker wijst met een beschuldigende vinger richting begrotingsminister Johan Vande Lanotte (SP.A) en verwijt ook premier Verhofstadt zijn belofte niet te hebben nagekomen. Hij hoopt dat de campagne voor de millenniumdoelen de regering er alsnog toe kan aanzetten de doelstellingen na te streven.

J.V.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content