Stel : in uw omgeving krijgt iemand een hartinfarct of hartstilstand…

Plots ziet u iemand naar zijn hart grijpen en neervallen : iedereen kan het meemaken. Maar te weinig mensen weten wat ze in zo’n situatie moeten doen. De dienst 100 waarschuwen, uiteraard. Toch moet u ook onmiddellijk met reanimatie beginnen. Wachten op de hulpdiensten kan dodelijk zijn voor het slachtoffer. Mond-op-mond-beademing en hartmassage zijn eenvoudig aan te leren handelingen. Al decennia lang verzorgt het Rode Kruis EHBO-kursussen en elk jaar opnieuw worden duizenden getuigschriften afgeleverd. Maar dat is nog steeds onvoldoende.

“Via de EHBO-opleidingen willen we mensen leren hoe ze het best kunnen reageren wanneer ze gekonfronteerd worden met situaties waarbij snelle en juiste handelingen levens kunnen redden, ” zegt Viviane Delegher, hoofd van de dienst ‘EHBO-leergangen’ van het Rode Kruis. “De kursus ‘Helper’, gespreid over een veertigtal uur, wordt door speciaal opgeleide monitoren gegeven in onze lokale afdelingen. “

De kursus richt zich tot een zeer breed publiek, van de man in de straat tot de student aan een paramedische hogeschool. Ook moeders of onderwijzers die hun bengels de juiste zorgen willen toedienen wanneer het kattekwaad uit de hand loopt, zijn zeer gemotiveerd. “Veel mensen schrijven zich in omdat zij gezien hebben hoe iemand uit hun kennissenkring een hartstilstand kreeg, ” merkt Viviane Delegher nog op. “Naar aanleiding daarvan zijn ze gaan beseffen dat ze niet de juiste technieken onder de knie hebben om deze mensen te helpen. “

OPFRISSEN

De mond-op-mond-beademing en de hartmassage vormen samen een belangrijk onderdeel van de EHBO-kursus. De beademing zorgt ervoor dat er een luchtcirculatie in de longen blijft bestaan ; de hartmassage stimuleert de bloedsomloop zodat de organen voldoende bloed toegevoerd krijgen om niet beschadigd te raken. “Onze technieken voldoen aan de Amerikaanse en internationale normen, ” precizeert Viviane Delegher. “Wij houden ons op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en laten ons begeleiden door ons medisch komitee en door dokters met ervaring in urgentiediensten. “

Het aanleren van de juiste technieken alleen is niet voldoende : belangrijker is dat deze kennis geregeld wordt opgefrist. Daarom zijn de getuigschriften van het Rode Kruis maar vijf jaar geldig. “Alleen is het spijtig dat zo weinig kursisten terugkomen, ” klaagt Viviane Delegher. “Veertig uur is nu eenmaal een ferme brok die niet meer in ieders agenda past. “

Het Rode Kruis bestudeert momenteel de mogelijkheid om een Europees EHBO-brevet te laten oktrooieren. Deze opleiding zou maar 12 uur in beslag nemen en richt zich enkel op de ernstigste urgentiegevallen : het oproepen van het nummer 100, de benadering van het slachtoffer, beademing en hartmassage, eerste zorgen bij brandwonden en ernstige vleeswonden… Deze kursus zou door een vijfde van de bevolking gevolgd moeten worden. Dat is een minimum om er zeker van te zijn dat er bij elk ongeval wel iemand ter plaatse is die de eerste zorgen kan toedienen.

M.R.

SALAZAR, de Portugese diktator, leed aan arteriosclerose. In 1968, op zijn negenzeventigste, werd hij het slachtoffer van een zware hersentrombose en was hij er zeer erg aan toe. Op 27 juli 1979 stierf hij aan een zwaar hartinfarct. Hij leed toen ook al aan een nierinfektie.

Vanaf zestien jaar kan men zich inschrijven voor de EHBO-kursus ‘Helper’. Maar ook jongere kinderen worden niet vergeten. Voor hen is er het Jeugd Rode Kruis. De jongsten krijgen het diploma ‘Helpertje’ nadat zij een opleidingsprogramma gevolgd hebben in hun basisschool of in een lokale afdeling van het Rode Kruis. De interesse is groot : per jaar worden ongeveer tienduizend brevetten afgeleverd. Daar kunnen de ‘groten’ nog iets van leren. Het brevet ‘Junior Helper’ daarentegen is minder gegeerd : deze opleiding zou moeten gegeven worden aan het begin van de middelbare schoolopleiding, maar het lerarenkorps slaagt er blijkbaar niet in om in het uurrooster nog wat plaats vrij te maken voor EHBO…

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content