De politiehervorming kost de gemeenten minstens 1,5 miljard frank meer dan beloofd en laat vele vragen onbeantwoord.

Herman Fransen (57), de kersverse commissaris-generaal van de federale politie, heeft al meerdere hervormingen meegemaakt. Begin van de jaren negentig sleutelde hij mee aan de demilitarisering en de herstructurering van de rijkswacht. Luitenant-generaal Fransen volgde daarna rijkswachtcommandant Willy Deridder op en begeleidde zijn korps bij de overgang naar de geïntegreerde politie met een federaal en een lokaal niveau.

Die federale en lokale politie gaan echter niet op hetzelfde ogenblik van start. Commissaris-generaal Fransen en de top van de federale politie kregen van minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (PRL) tot 1 april om de overgang van oud naar nieuw alvast op federaal niveau te realiseren. Zij worden daarbij geconfronteerd met een reeks problemen waarvoor Herman Fransen zelf de voorbije twee jaar herhaaldelijk heeft gewaarschuwd. Hij bleef echter discreet, loyaal en volgzaam.

De assessment-proeven voor de top van de federale politie stemmen wantrouwig. Heel wat verdienstelijke maar soms niet zo volgzame rijkswachtofficieren blijken niet geselecteerd voor topfuncties bij de federale politie, terwijl een aantal zwakke(re) figuren voortaan wel topfuncties zullen mogen bekleden. Daardoor flakkert het ongenoegen in de eigen gelederen weer op, laten de bonden opnieuw van zich horen en wordt naar de Raad van State gestapt.

De integratie van de bewakings- en opsporingsbrigades (BOB) van de rijkswacht met de gerechtelijke politie blijft allesbehalve evident. Ook de uitvoering van een aantal delicate gerechtelijke opdrachten door de lokale politie ligt nog steeds moeilijk. Intussen kunnen de gemeenten beginnen met de selectie van de chefs voor hun 196 politiezones. Alle politiezones moeten tegen 1 januari 2002 ingevuld zijn.

ONDUIDELIJKE FINANCIERING

Zowel de regering als de gemeenten beginnen te beseffen dat de waarschuwingen aangaande de meerkosten van de politiereorganisatie nog te voorzichtig waren. Binnen het budget van 70 miljard frank dat in België jaarlijks aan politiediensten wordt besteed, heeft de federale overheid ongeveer 18,5 miljard frank opzijgezet voor het opstarten van de 196 politiezones. Ondanks deze federale dotatie zullen 121 zones niet het nodige geld hebben om al hun politiemensen te betalen. Samen komen ze bijna 2 miljard frank tekort. En zelfs indien de regering deze week voorstelt de vijf grootsteden Antwerpen, Brussel, Gent, Luik en Charleroi nog eens een half miljard frank af te pakken, is er nog een tekort van bijna 1,5 miljard frank.

Omtrent de financiering van de politiehervorming door de gemeenten bestaat overigens nog de grootste onduidelijkheid. En voor de bijna duizend leden van het burgerpersoneel is nog helemaal niets voorzien. Om de 39.000 politiemensen voor de hervorming te winnen en zijn ministerschap te redden, was Antoine Duquesne erg vrijgevig, zeg maar kwistig. Bijgevolg resten er weinig middelen om die hervormde politie nu ook echt operationeel te maken.

F.D.M.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content