Predikanten op de elektronische snelweg. De blijde boodschap zit nu ook op Internet.

DE KERKEN hebben altijd een afwachtende houding aangenomen en niet zelden een waarschuwende vinger opgestoken als een nieuw massamedium het licht zag. Denk aan de ?gevaren van de boekdrukkunst? met het invoeren van de index, het vroegere verbod de bijbel te lezen, de ?duivelse film? met de quoteringen van te mijden en af te raden films. De trein van de moderne informatica willen ze nièt missen. Waren het vroeger eenzame, aanvankelijk verguisde kerkfiguren die het tegen de stroom in dienden op te nemen voor de moderne media, nu is het Vaticaan zelf als een der eersten, in november 1995, op het Internet verschenen. Met een pagina, waarop, bijvoorbeeld, het laatste nieuws over internationale anti-abortusacties en pausreizen valt te vinden. Een Vaticaanse jeugdpagina waar jongeren hun boodschap aan Joannes Paulus II kwijt kunnen, is alweer uit de lucht gehaald of zo druk bezocht dat een gemiddelde internetter er alleen na eindeloos proberen toegang toe krijgt.

Het Vaticaan bereikt u op : http://www.vatican.va. Ook bisschop Jacques Gaillot zit onder de naam Partenia, zijn fata-morganabisdom in de Sahara, op het Internet ( http://www.partenia.fr). Hij biedt er een open brief aan, zoals op 3 februari een boodschap tot vrouwen en mannen die gebroken hebben met drugs en alcohol. U kan er ook lezen wat er op zijn bisschoppelijke agenda voor die bepaalde dag staat.

Andere geestelijken maken van Internet een verlengstuk van de kansel of zelfs van de biechtstoel. De Oostenrijkse paters Redemptoristen bieden, voorlopig enkel in het Duits, hun preken aan. Wie Duits of Engels spreekt en via zijn pc in Internet kan inloggen, kan langs het e-mailadres : voill @ ping. at bij de eerwaarde pater Martin Voill elektronisch biechten. Kerkelijk en theologisch stellen zich hier nog een paar problemen, want een biechtgesprek vereist gelijktijdigheid. Technisch kan dat opgelost via de chatlines. Beide deelnemers moeten online zijn, en dat kan door het opsplitsen van het computerscherm in twee helften. Op het ene vlak ?zit? de biechteling en op het ander vlak de biechtvader. Ze kunnen, net als bij een telefoongesprek, met elkaar converseren. Een telefonische biecht is in sommige gevallen al langer toegelaten, bijvoorbeeld in priesterarme gebieden.

ELEKTRONISCHE KERK.

De Franse kerk heeft, onder leiding van Monique Sesboué, een werkgroep samengesteld die, tegen augustus 1997 ter gelegenheid van de Wereldjeugdbijeenkomst met de paus in Parijs, klaar wil zijn met een volwaardige participatie aan het Internet-gebeuren. Al de roomse ijver verbleekt echter bij de overdonderende aanwezigheid van protestantse kerken en allerlei sekten op het Internet. Zo blijkt uit een niet exhaustieve telling op 14 februari ’96, uitgevoerd door Yahoo, een der populairste jaarboeken van Internet, dat op het World Wide Web onder de noemer christendom 1.648 pagina’s te vinden zijn, naast 280 joodse en 119 islamitische van verschillende strekking. Maar verder ook de bonte verzameling van sikhs, aanhangers van Zoroaster, Druïden, Hara-Krishna, Boeddha tot en met de Satanisten en de New Age-mensen.

Opvallend aanwezig is het Amerikaanse protestantisme, met de bekende officiële kerken, maar vooral de ontelbare kleinere obscure groepjes, naast de Christian Coalition die zo invloedrijk was in het Republikeinse kamp tijdens de voorronde voor de presidentsverkiezingen. Die Christian Coalition biedt een overzicht van de Amerikaanse senatoren en federale vertegenwoordigers met hun houding ten aanzien van abortus, voorhuwelijksseks, kroostrijke gezinnen etcetera. Zoals steeds in de Verenigde Staten is religie opvallend verweven met commercie en vindt de lezer tussen de bijbelcitaten heel wat reclame voor ?christelijke? producten. De beruchte predikanten van de electronic church maken natuurlijk ook dankbaar gebruik van dit nieuwe kanaal, al was het maar om massale collectes te organiseren.

En bij ons ? De Vlaamse kerk is er vlug bij. Zo heeft het aartsbisdom Mechelen-Brussel, afgezien van een beperkt aantal kerkelijke overkoepelende organisaties, reeds een e-mailadres ( Aartsbisdom @ kerknet. be). In Brussel is er zelfs een soort proefparochie, de Lakense Christus-Koningparochie aan de Mutsaard, die een plaats veroverd heeft. Wat spreekt de kerk van bij ons zo aan in dit nieuwe medium ?

Toon Osaer, perschef van de Belgische Bisschoppenconferentie : ?De kerk wil erbij zijn, wil informatie over zichzelf verstrekken en aan verkondiging doen. We willen ruimer gaan dan een e-mailadres, maar volwaardig met een site onze plaats innemen, onze plaats op de agora. De eerste ervaringen leren dat vooral jongeren en zoekende mensen van dit middel gebruik maken. Daarom werken we aan een gezamenlijke aanpak van alle Vlaamse bisdommen. Wallonië geeft voorlopig nog forfait. We leggen de klemtoon op informatie, maar ook op verkondiging : bijbelfragmenten, meditatieve teksten. We willen tevens een kritisch-profetische taak vervullen, niet enkel een tegenwicht vormen voor de vele, soms perverse, informatieboodschappen, maar ook actie voeren, zodat het Internet niet exclusief voorbehouden blijft aan een elitair clubje. Het Internet moet ook te vinden zijn in openbare bibliotheken en andere publieke plaatsen. De informatiestroom is voor iedereen bestemd. We menen te weten dat de Vlaamse minister van Cultuur in dezelfde richting denkt.?

Staf Nimmegeers

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content