Islamitisch recht (1)

Veronderstel dat iemand in 1936 wilde argumenteren dat fascisme en nazisme niet gevaarlijk zijn. Hij zou dan kunnen wijzen op de rivaliteit tussen Hitler en Mussolini over Zuid-Tirol en op de zeer grote verschillen en de belangentegenstelling tussen de Duitse, Italiaanse, Hongaarse en Roemeense varianten van het fascisme.

De slotsom zou dan zijn dat “het” fascisme niet bestaat en dat een zo verdeelde beweging niet echt gevaarlijk is. Het klinkt verstandig, maar we weten intussen dat het niet klopt.

De sussende verklaringen van Berger over de islam (“Het gebruik van de appelsien”, Knack nr. 33) zijn van hetzelfde kaliber. Het is dwaas de impact van religieus fanatisme te minimaliseren. Men kan met recht en reden betogen dat sommige katholieke fundamentalisten er even obscurantistische denkbeelden op na houden als de moslims. Maar die katholieke fundamentalisten hebben nergens de staatsmacht in handen. Zij hebben geen huurmoordenaars en geen gevangenissen. Een niet-gelovige kan hen negeren en desgewenst bespotten.

In de islam kan dat niet. De tragiek van Salman Rushdie en van duizenden minder bekende lotgenoten bewijst dat.

Ik ben een militant anti-racist, maar ik ben ook anti-klerikaal en anti-islam. Ik meen dat het de enige houding is die een modern en verlicht mens kan aannemen. Ik wil geen heruitgave van de Heilige Inquisitie, dit keer met de sharia in plaats van met de bijbel.

Islamitisch recht (2)

Recht is per definitie universeel, dat wil zeggen op identieke wijze toepasselijk op alle burgers van een bepaalde samenleving. Een systematische discriminatie van de vrouwelijke helft van de maatschappij, zoals voorzien in en gerechtvaardigd door de sharia, is een aanfluiting van dat begrip recht.

In tegenstelling tot wat Berger vindt, is er godzijdank zeer veel verschil tussen ons recht en het islamitische. Ofwel weet hij zeer weinig af van de islamitische realiteit, ofwel is hij te kwader trouw: echtscheiding komt uiteraard in beide culturen voor (op welke statistieken steunt hij om te beweren dat die er veel minder zijn in de islamitische landen?), maar het grote verschil is wel dat ons recht in een verregaande bescherming van vrouw en kinderen voorziet. Gescheiden vrouwen en hun kinderen in de islamitische wereld worden totaal aan hun lot overgelaten!

Film (1)

Wat de filmrecensenten met “EyesWide Shut” (“Er is veel dat bijna gebeurt”, Knack nr. 34) uithalen, doet mij sterk denken aan “Amadeus” en de hilarische scène waarin Frederik II tegen Mozart zegt: “There are too many notes in your music.” Was het niet John Cage die stelde dat je een kunstwerk dat een eerste keer niet boeit misschien een tweede, vierde, achtste, zestiende, tweeëndertigste, vierenzestigste keer moet gaan bekijken of beluisteren?

Film (2)

Er is niet veel nieuws onder de zon. Bedenk dat Michael Crichtons “The Eaters of the Dead” (“Ik vertrouw mijn lezers”, Knack nr. 32) een soms bijna letterlijke vertaling is van het beroemde – maar blijkbaar door niemand gelezen – Oud-Engelse Beowulf-epos uit de achtste eeuw. Highconcept-recept?

Philippe Busquin

De campagne in het Europarlement tegen de herbenoeming van Melchior Wathelet bij het Europese Hof was volgens de actievoerders de uiting van terechte verontwaardiging. Bij het op de rooster leggen van Philippe Busquin (“De week in België”, Knack nr. 36) spreken diezelfde kringen van nestbevuiling en gebrek aan Belgische solidariteit. Er groeit inderdaad een nieuwe politieke cultuur, nog hypocrieter dan de oude.

Le Matin

De Europese Unie beschouwt subsidies, of geld van de gehele bevolking voor één bepaald bedrijf, als concurrentievervalsing.

Wil een teloorgaande krant overleven (“Krant in het rood”, Knack nr. 36), dan kan dit enkel door de prijs te verhogen. Als de welbepaalde opinie van deze krant belangrijk genoeg is, dan zullen de lezers blijven. Daar zijn voorbeelden genoeg van. Kopen de lezers niet meer wegens de prijs, dan is dit het beste bewijs dat die opinie niet zo belangrijk is. Samensmelten met anderen is ook een mogelijkheid. Het is onlogisch dat mensen met een bepaalde mening, kranten moeten steunen die een tegengestelde mening hebben.

Johan Vande Lanotte

De SP lonkt naar het ACV en Vande Lanotte geeft de toekomststrategie van zijn partij bloot (“Het wordt een schoon kind”, Knack nr. 36).

Op 13 juni kreeg de SP een afstraffing en toch liggen ze weer midden in bed. Is dat democratie?

Vande Lanotte vergelijkt Vlaanderen met Beieren en de CVP met de CSU. Ik verblijf regelmatig in Beieren en kijk met bewondering naar het natuurschoon, de rijke cultuur en de mensen die er wonen. Daar zijn tradities nog echte tradities en ze worden ook door de jeugd in ere gehouden. De CSU en politici zoals Franz-Josef Strauss hebben de vrijstaat Beieren groot gemaakt. Ik hoop dat wij ooit een vrijstaat Vlaanderen mogen beleven, maar met de SP aan de macht, kunnen we daar alleen van dromen.

Artsenopleiding

Het artikel over het vernieuwde geneeskundecurriculum van de Universiteit Gent (“De dokter leert praten”, Knack nr. 33) doet alsof het gaat over een revolutionaire aanpak.

Wist u dat de Vrije Universiteit Brussel al in 1993 “medische vaardigheden” introduceerde in de eerste kandidatuur arts, aangevuld met een verpleeg- en observatiestage in het Academisch Ziekenhuis van de VUB? Dat in 1996 de vakken scheikunde, biologie en fysica werden gehalveerd en wiskunde uit het pakket verdween om ruimte te maken voor praktijk en medische vakken? Communicatie met patiënten, anatomie en biochemie werden aan het programma van het eerste jaar toegevoegd. Wist u dat tijdens de internationale onderwijsaudit naar artsenopleidingen van 1997 de VUB koploper bleek te zijn inzake onderwijsinnovatie?

Wellicht wist u dat alles niet. Anders had u zeker melding gemaakt van het feit dat dit sterk vernieuwde artsencurriculum vorig academiejaar al volledig operationeel was aan de VUB. Het resultaat van meer dan vijf jaar hard werken door de onderwijscommissie van de VUB.

IJzerbedevaart

Bruno De Wever meent dat “het VNV in de collaboratie stapte omdat het het nationaal-socialisme tot zijn ideologie had gemaakt” (“De leeuw is een beetje blind”, Knack nr. 34).

Dat lijkt me een betwistbare stelling. Collaboreerden Borms en anderen gedurende de Eerste Wereldoorlog omdat ze de Duitse keizer zo sympathiek vonden?

De collaboratie door Vlaams-nationalisten had in beide wereldoorlogen één zelfde reden: de onrechtvaardige behandeling van Vlaanderen door de Belgische staat. Het politieke regime van Duitsland was daarbij onbelangrijk. Dat dit tactisch en principieel fout was, lijkt nu wel duidelijk.

Als alle collaborateurs mee verantwoordelijk zijn voor de tragedie die de joden werd aangedaan, zijn dan ook alle communisten mee verantwoordelijk voor de terreurdaden van Mao, Stalin en Pol Pot?

Hopelijk beseft nu iedereen dat elk totalitair systeem zonder vrije pers, vrije meningsuiting en vrije verkiezingen naar de ondergang leidt. Historici zijn maar geloofwaardig als ze daarbij geen twee maten hanteren.

VRT

Ik ben een zeer trouwe kijker van VRT en ik krijg kippenvel als ik nog maar eens lees dat er een nieuwe algemeen directeur aangesteld is. Dit keer een vrouw (“De vrouw achter de schermen” Knack nr. 35). Dat is goed, maar als ik lees welke beroepen deze vrouw allemaal achter de rug heeft, begin ik aan haar vastberadenheid te twijfelen.

Hopelijk wordt er weer niet te veel omgegooid en verschoven en respecteert ze de vele mensen op de VRT die al jaren het beste van zichzelf geven. Hopelijk respecteert ze ook het uitmuntende journaal en de presentatoren die vele andere zenders ons benijden wat taalkennis en presentatie betreft.

Wesley Van Wal, Turnhout.,Jan D’Halleweyn, Palma de Mallorca, Spanje.,Jan Synaeve, Lier.,B. De Smet, Brugge.,Roland Depoorter, Mariakerke.,Willy Degheldere,Wilfried Rosiers, Neeroeteren.,Sandra van Maurik, Communicatie-VUB, Brussel.,Luc Broes

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content