Door de klimaatopwarming smelten gletsjers en ijskappen af. Dat verschijnsel verklaart de helft van de te verwachten zeespiegelstijging, het uitzetten van zeewater door de hogere temperaturen verklaart de andere helft.

Als we de opwarming kunnen beperken tot 1,5 graad Celsius wereldwijd, zoals afgesproken in de klimaatakkoorden van Parijs, zouden we de ijsverliezen in Groenland met 70 procent beperken en die van gletsjers met de helft – vergeleken met de huidige afsmelttrend. Dat blijkt uit simulaties van onder anderen geograaf Philippe Huybrechts (VUB) in Nature. Het zou impliceren dat de bovengrens van de voorspelde zeespiegelstijging tegen 2100 op 28 centimeter zou liggen, in plaats van 40 centimeter bij een minder ambitieus klimaatbeleid.

Onderzoek van klimaatwetenschapper Wim Thiery (VUB) en anderen, gepubliceerd in Nature Communications, toont aan dat de klimaatopwarming ook zoetwatermeren bedreigt. Doordat het water warmer is, worden waterlagen in de zomer minder gemengd. Daardoor circuleert er minder zuurstof, waardoor giftige algen gaan bloeien en vissen sterven. Bovendien wordt het broeikasgas methaan in zulke omstandigheden meer in het water geproduceerd.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content