Opzienbarend : iets meer dan vijf op tien Vlamingen voelt zich vrouw !

Uit een exclusieve opiniepeiling van de redactie van Zwarte Woensdag blijkt dat nul procent van de Vlamingen met Melchior Wathelet een vorkje wil prikken. Minder dan twee procent heeft nog vertrouwen in Vrouwe Justitia. Voor de Zwarte Woensdag Barometer werden 423 respondenten volgens de executive random sampling methode geselecteerd en telefonisch door ons ondervraagd. De Barometer brengt natuurlijk slechts een momentopname, en er moet rekening worden gehouden met een foutenmarge van vijf procent. Maar de resultaten waren zo verbluffend dat wij besloten hebben ze toch te publiceren. De voorlopige conclusie luidt alvast dat de burger niet altijd even goed geïnformeerd is. Daarom wil Zwarte Woensdag het goede voorbeeld geven en roept het de confraters van de media op om hun verantwoordelijkheid op te nemen.

1. U voelt zich…

vrouw : 49,5 procent

man : 48,5 procent

goed, en met u ? : 2 procent

[De meeste respondenten, vooral die uit de hogere inkomensklassen, vielen ten prooi aan identiteitstwijfel toen ze met onze vraag werden geconfronteerd. ]

2. Bent u separatist ?

wabliefteru ? : 34 procent

vaneigens : 20 procent

dat ziet ge van hier : 46 procent

[De respondenten uit de tweede en de derde groep troffen wij in buitenproportionele mate aan in het café. ]

3. Het is allemaal de schuld van…

hooggeplaatste personen (ook wel : ?dikkoppen?) : 99,2 procent

laaggeplaatste personen : 0,4 procent

Armand Pien : 0,2 procent

het gat in de ozonlaag : 0,1 procent

de permissieve samenleving :0,1 procent

[Veel respondenten voegden aan hun antwoord toe dat het vooral niet hùn schuld was. Het laatste antwoord werd vooral gegeven door vrouwelijke parlementsleden uit Antwerpen. ]

4. U heeft in het Brusselse restaurant Comme Chez Soi een blind date-afspraak met een politicus. U hoopt op de komst van…

Louis Tobback : 1,2 procent

Marc Van Peel : 1 procent

Melchior Wathelet : 0 procent

Alexandra Colen : 1 procent

Lieven Lenaerts : 0,5 procent

anderen : 96,3 procent

[Onder de rubriek ?anderen? scoorde Wendy van Wanten erg hoog. De Tobback-gegadigden verzoeken hem bij deze om de lekken in zijn televisietoestel met mastiek te stoppen. ]

5. Noem de meest typische eigenschap van de Walen.

harde werkers : 0 procent

intelligent : 0 procent

braaf : 0 procent

proper op hun eigen : 0 procent

een grote muil : 3 procent

andere : 97 procent

[De federale loyauteit en het goede nabuurschap verhinderen Zwarte Woensdag om de rubriek ?anderen? verder uit te splitsen. ]

6. Noem de kleuren van de Vlaamse vlag.

zwart-geel-rood : 7 procent

blauw-zwart : 12,3 procent

andere : 80,7 procent

[Het vaakst genoemd in de laatste rubriek : een rode zakneusdoek met witte bollekens. ]

7. De titel van het Vlaamse volkslied luidt…

de Brabançonne : 4 procent

?Het leven is mooi? : 21,2 procent

?Liefde is een kaartspel? : 11,3 procent

het Slavenkoor uit Aïda van Luciano Verdi : 3 procent

andere : 61,5 procent

[De antwoorden ?Pompompom? en ?Het licht op het topje van mijn tong? werden door de Barometer-computer niet als titels van liederen (h)erkend. ]

8. Noem de nationale materies.

kolen en staal : 8 procent

stinkkaas van Herve : 0,6 procent

de foetbal : 13,2 procent

de residuaire bevoegdheden : 1 procent

andere : 73,2 procent

[De respondenten die ?residuaire bevoegdheden? antwoordden een kaartersclub uit Deinze werden nog aan de telefoon door een stem uit de keuken terecht terechtgewezen dat deze materies krachtens de federale grondwet aan Gewesten en Gemeenschappen zijn toebedeeld. ]

9. De hoofdstad van Wallonië is…

Namen : 18 procent

Neufchâteau : 45 procent

Luik-Guillemins : 3 procent

andere : 39 procent

[De antwoorden ?Parijs? en ?een disco in Leuven? konden niet in onze Barometer worden opgenomen, aangezien de Barometer-software voor deze plaats geen Belgische postcode kon terugvinden. ]

10. Johan Van Hecke stapte op als voorzitter van de Christelijke Volkspartij omdat…

hij de villa van Wendy van Wanten had gekocht : 12 procent

hij twee facteurs van Oosterzele een villa in Zuid-Frankrijk had laten bouwen : 11 procent

hij een weeshuis wilde bouwen :0,3 procent

andere : 76,7 procent

[Deze vraag lokte tal van protesten uit in de Noord-Oost-Vlaamse segmenten van de zone Nielsen I, vooral uit de beroepsgroep landbouw en veeteelt. Een signaal van de burger ! ]

11. De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie heet…

Véronique Ancia : 37 procent

Eliane Liekens : 18 procent

Eliane Lieckendaele : 0 procent

Thily Stuckens : 0,1 procent

andere : 54,9 procent

[Deze antwoorden dienen met omzichtigheid te worden gehanteerd, aangezien de survey -periode voor deze Barometer nog gedeeltelijk overlapte met de ambtstermijn van de nu gepensioneerde Jacques Velu. Het tweede antwoord werd opvallend vaak gegeven door heavy users van de commerciële omroep. ]

12. Welke afbeeldingen wenst u op de nieuwe chromo’s van de chocolade Jacques (fourré praliné) aan te treffen ?

magistraten : 2 procent

ministers : 0,8 procent

Schatten van de Zeebodem :27,2 procent

Dieren uit alle Landen : 39 procent

Vreemde Culturen : 3 procent

Glorie van onze Politiecorpsen :0 procent

Beelden uit ons Verleden : 1,5 procent

andere : 26,5 procent

[Omdat onze Barometer zijn verantwoordelijkheid wil opnemen, hebben we het antwoord ?erotica? geweerd. Hier werd de techniek van de strikvraag (?trap question?) gehanteerd, teneinde een cross reference check in een field survey te kunnen uitvoeren met vraag 3 en 11, om de eerlijkheid van de antwoorden te testen. ]

Bijdragen : Jos Grobben, Piet Pirijns, Marc Reynebeau

Manuel De Schepper. Televisiekijken op zaterdagavond (Foto : Patrick de Spiegelaere).

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content