Ingrid Van Daele
Ingrid Van Daele Ingrid Van Daele is redacteur bij Knack

Na de arrestatie vorige week van Maurice De Velder, voormalig topman van mediabedrijf Think-Media, rijst de vraag of de beursgenoteerde onderneming ongedeerd kan blijven werken. De geruchtenmolen over wanbetalingen draait op volle toeren. 3D-dochteronderneming, Djungo Productions, ging vorige week in vereffening.

Tijdens de huiszoeking ontsnapte hij naar verluidt via de achterdeur. Hij hield zich verschillende dagen op in het buitenland en dook vervolgens op in Antwerpen, waar hij zich op maandag 22 april zelf aanmeldde bij de federale recherche. Maurice De Velder, tot daags voordien nog gedelegeerd bestuurder van het mediabedrijf Think-Media, werd na verhoor aangehouden en opgesloten. Hij wordt verdacht van schriftvervalsing, witwassen van geld en koersmanipulatie. Vooral dat laatste element, waar het gerecht onderzoekt of er sprake is van handel met voorkennis, leidde de jongste weken en maanden al vaker tot interpellaties in het Vlaams parlement.

Op 5 en 6 september vorig jaar, enkele dagen voor de bekendmaking van de radiolicentie van 4FM, steeg de beurskoers van Think-Media, de belangrijkste aandeelhouder van 4FM, met ongeveer 40 procent. De vraag is of er voor de officiële bekendmaking informatie is gelekt, en zo ja, door wie. Voor voormalig minister van Media, Eric Van Rompuy (CD&V) is het ‘een publiek geheim’ dat een van de drie commissarissen, Dirk Albrecht, zijn beroepsgeheim geschonden heeft. Ook CD&V-mediaspecialist Carl Decaluwe meent over aanwijzingen te beschikken dat er gelekt is. Hij verwijst naar wat hij noemt een ‘interkabinettennota’. Het gaat daarbij om een uittreksel van een document dat, aangehecht aan een e-mail van half augustus 2001, vanaf een nog niet geïdentificeerd adres mogelijk binnen de Vlaamse Gemeenschap, verstuurd werd naar ‘radiovisie’. Dat was een website die op dat moment nieuws bracht over de radio- en tv-sector in België en Nederland.

De ‘nota’ zet gedetailleerd uiteen hoe de alliantie Concentra-VUM-NRJ tot stand kwam en dat het dossier ‘enkele twijfelachtige elementen kent…’. Ook staat te lezen ‘dat de NV Vlaamse Media Maatschappij een ernstige kandidaat is voor de radiolicenties’. Of het effectief gaat om een interkabinettennota is onduidelijk. Volgens minister van Media Dirk Van Mechelen (VLD) werd er rond de toekenning trouwens nooit een interkabinettenwerkgroep opgezet. Bij ‘radiovisie’ liep op 3 september 2001 nog een ander merkwaardig bericht binnen. Gemeld werd dat het Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM) diezelfde dag of de dag nadien, een paar dagen voor de erkenning, de winnaars in het radiodossier zou bekendmaken.

Van Mechelen benadrukt de onafhankelijkheid en de correctheid van het VCM. Hij wordt op het matje geroepen door een parlement dat eerder zelf de toekenning, schorsing en intrekking van radiolicenties naar een onafhankelijke commissie heeft doorverwezen. Zijn ze met het concept van een onafhankelijke commissie misschien te ver gegaan? Achter de schermen wordt het debat gevoerd. Was het niet beter geweest de toekenning toch aan de minister en zijn administratie over te laten? Die zou er dan ook terecht de volle verantwoordelijkheid voor kunnen opnemen.

Vandaag beweren de commissarissen dat ook zij dat zullen doen. Ondanks de verdachtmakingen zullen zijzelf, en niet hun plaatsvervangers, de tussentijdse evaluatie van 4FM en Q-Music uitvoeren. Om een volledig beeld te krijgen en na te gaan of er ook sprake is van du- bieuze financiering bij het bedrijf Think-Media zelf, kunnen de commissarissen een advocaat aanstellen die inzage krijgt in het strafonderzoek naar de Zillion en Maurice De Velder. Dat kan op basis van de wet-Franchimont.

Voor 4FM rijst trouwens de cruciale vraag of het maatschappelijk kapitaal van Think-Media niet mee is aangetast. Als dat ook een virus is dat zich binnen 4FM heeft verspreid, kan dat zijn weerslag hebben op de erkenningsomstandigheden. Dan moet het Vlaams Commissariaat voor de Media zijn conclusies trekken.

In het debat rond de radiolicenties wordt ook herhaaldelijk de vraag gesteld naar mogelijke politieke inmenging. In die context komt de naam van Vlaams minister voor Economie Jaak Gabriëls (VLD) geregeld bovendrijven. Zijn lange vriendschapsrelatie met Freddy van Dyck is gemeenzaam bekend. Van Dyck, een Kempens zakenman-lobbyist en een vrij belangrijk aandeelhouder van Think-Media, kon al rekenen op de steun van Gabriëls voor de toekenning van een licentie voor VG Airlines, de luchtvaartmaatschappij van Antwerpenaar Freddy Van Gaever. Sinds kort is Van Dyck bestuurder van VG Airlines. In de krant De Morgen schreef Gabriëls zijn steun toe aan zijn bekommernis voor de werkgelegenheid die VG Airlines beoogt. Concrete aanwijzingen of bewijzen voor een inmenging of beïnvloeding in het radiodossier zijn evenwel niet bekend.

Voor Think-Media was 2000 een succesjaar, een hoogtepunt voor het bedrijf. De mediagroep deed verschillende overnames. Maar ze kon ook genieten van een serieuze meerwaardecreatie door de verkoop van een pakket Imagination-in-Motion-aandelen. Het 3D-bedrijfje, dat voor kort nog zijn naam veranderde naar Djungo Productions en vorige week het faillissement aanvroeg, was in 2002 voor de helft in handen van Think-Media. Een aandeelhouder verkocht een aandelenpakket in 1999 aan Think-Media (toen nog De Beukelaar). Het bedrijf zou dat met een meerwaarde van 85,3 miljoen frank (ruim 2 miljoen euro) doorverkocht hebben aan Graphicus, een onderneming van Guido van der Schueren van Artwork Systems, een prepress-softwarebedrijf. Een niet onbelangrijk bedrag voor Think-Media in die periode.

MEERWAARDEN EN EEN STEILE KOERS

De meerwaarde werd bekendgemaakt in De Financieel-Economische Tijd op 12 mei van 2000. Enkele dagen voordien, op 9 mei 2000, veranderden 15.981 aandelen Think-Media van eigenaar, terwijl er op andere beursdagen nauwelijks werden verhandeld. Daarna begon de koers aan een crescendo stijging. De vraag rijst of de verkoper(s) van het aandelenpakket op de hoogte was (waren) van de meerwaarde die bekend zou worden gemaakt.

Djungo Productions, dat nooit winstgevend is geweest en zijn faillissement vorige week bekendmaakte, liet een verlies na van 3,7 miljoen euro. Het bedrijf was actief in het vlak van 3D-animatie en kampte al langer met een gebrek aan liquiditeit en een zware schuldenlast. Volgens sommige bronnen wordt momenteel druk gewerkt aan het opzetten van een sterfhuisconstructie. Ook zou worden geprobeerd om de bruikbare software uit het faillissement te halen en naar een nieuw bedrijf te geleiden.

Inmiddels stellen zakelijke partners van Think-Media de vraag hoe het verder moet met de samenwerking met het bedrijf. De Lijn bijvoorbeeld, die samen met Think-Media en Clear Channel participeert in het reclamebedrijf Streep, bespreekt de zaak op de volgende raad van bestuur, aldus Hugo Van Wesemael, directeur-generaal van De Lijn. Vlaams minister van Mobiliteit Steve Stevaert (SP.A) stelde inmiddels de vraag of reclame op bussen en trams wel wenselijk is.

De aandeelhouders van Streep wachten op het signaal dat Think-Media zijn participatie in Streep verkoopt. Het bedrijf, met sinds meer dan een decennium een monopoliepositie op de reclamemarkt van het openbaar vervoer, maakte vorig jaar voor het eerst in zijn geschiedenis verlies. Dat is precies terug te voeren naar een investering van 2,5 miljoen euro in het project Tramvision. Een informatiesysteem via LCD-schermen op de trams van Gent en Antwerpen, waarvan de waarde ter discussie wordt gesteld. Het geld daarvoor vloeide naar Falcom, een andere dochteronderneming van Think-Media. Een van de aandeelhouders had zich expliciet tegen die investering verzet. Maar het mocht niet baten.

TEKORT AAN LIQUIDITEIT

Het affichagebedrijf Clear Channel was ook geïnteresseerd in een ander onderdeel van het bedrijf, Business Panel. Maar ondanks de geruchten over financiële problemen bij het bedrijf, ging Business Panel niet op de aanbieding in.

Maurice De Velder zag de financiële toestand van zijn bedrijf nochtans altijd door een bijzonder roze bril. In een artikel van De Standaard van 29 ja- nuari 2002 antwoordt hij op de vraag welke richting de cijfers van Think-Media uitgaan: ‘Geconsolideerd zullen we geen verlies maken.(…).’ Op 29 maart maakte het bedrijf een verlies bekend van 2,56 miljoen euro. Vreemd dat de Commissie voor Bank- en Financiewezen nooit kanttekeningen maakte bij dergelijke uitspraken van de gedelegeerd bestuurder van een beursgenoteerd bedrijf.

Met Think-Media was het niet voor het eerst dat De Velder zich aan bedenkelijke praktijken schuldig maakte. In het verleden was hij samen met andere ‘zware jongens’, zoals Koen Blijweert en Dirk Cavens, actief in onder meer vastgoed, een bedrijfstak die hij voor kort had afgestoten. Zelfs met de sector van de metaalverwerking en -veredeling had De Velder nauwer kennis gemaakt. Begin jaren negentig lag hij mee aan de basis van een Ierse offshorevennootschap die werkte met driehoeksfacturatie. De Velder is zowat van alle markten thuis. De man die hem in zijn bedrijf opvolgt, Kris Dekelver, staan nog zware dagen te wachten.

Ingrid Van Daele

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content