Oost-Vlaamse burgemeesters kanten zich tegen de aanleg van een kanaal om Zeebrugge met het binnenland te verbinden. Een rondvraag.

* Burgemeester Dirk Bisschop (CVP) van Damme (met de deelgemeenten Sijsele, Oostkerke en Moerkerke) verwijst naar een motie die de toenmalige gemeenteraad op 13 februari 1984 éénparig heeft goedgekeurd en die de absolute CVP-meerderheid in Damme vandaag nog onderschrijft. Daarin wordt de aanleg van een kanaal onderworpen aan drie voorwaarden. De noodzaak hiervan moet ‘onbetwistbaar bewezen’ zijn. De kosten-batenanalyse ‘die uiteraard ook volwaardig met leefmilieufactoren rekening zal houden, dient overtuigend te zijn’. En het gemeentebestuur wil via ‘een nauw, voorafgaandelijk en systematisch overleg betrokken’ worden. Mocht de noodzaak toch onomstotelijk bewezen zijn, dan stelt de Damse gemeenteraad een aantal eisen om de onteigeningen, de schade en de hinder bij de werken zo beperkt mogelijk te houden. Zoals de gemeenten dat overigens ook beogen bij de gewenste omvorming van de expresweg Knokke-Antwerpen tot een autosnelweg.

* Burgemeester Johan De Roo (CVP) van Maldegem (met de deelgemeenten Middelburg en Adegem) wil desnoods wel praten over de verbreding van het Schipdonkkanaal, maar noemt een nieuw kanaal langs de N49 nog steeds ‘onbespreekbaar’.

* Ook burgemeester Erik Mathys (CVP) van Eeklo noemt de aanleg van een nieuw kanaal langs de N49 onbespreekbaar. Hij wijst er bovendien op dat zo’n kanaal dwars door een grondwaterwinningsgebied zou lopen en ook de oppervlaktewaters kan bedreigen.

* Ook burgemeester Wilfried Blondeel (Samen) van Kaprijke (met de deelgemeente Lembeke) is tegen een nieuw kanaal gekant. ‘Wie dit voorstelt, denkt in tonnenmaten, maakt bureaucratische tekeningen, maar beseft niet wat een kanaal langs de N49 zou vernietigen. De omvorming van de N49 tot autosnelweg en een spoorlijn kunnen wij er eventueel nog bijnemen, maar een kanaal niet.’

* Ook burgemeester Philippe De Coninck (VLD) van Assenede (met de deelgemeenten Oosteeklo, Boekhoute en Bassevelde) is tegen de aanleg van een nieuw kanaal. Hij wijst op de unieke polders in de streek, de reeds bestaande bedreigingen en de problemen bij de verbinding tussen de tunnel onder de Westerschelde en de expresweg Antwerpen-Knokke die ook hij, om veiligheidsredenen, liefst tot een autosnelweg omgebouwd ziet. ‘Een kanaal erbij is te veel.’

* Burgemeester John Schenkels (SP) van Zelzate is evenmin voorstander van een nieuw kanaal. Hij voorspelt bovendien narigheden als de plannenmakers dat kanaal uitgerekend tussen de gipsafvalberg en de Kluizendokken in het Kanaal Gent-Terneuzen laten uitmonden. ‘Studies kunnen altijd bewijzen wat de opdrachtgever wil. De stuurgroep voor de ontwikkeling van de kanaalzone tussen Gent en Terneuzen neemt de ontsluiting van Zeebrugge via de binnenvaart hoe dan ook niet ernstig. Vooraleer daarover te spreken, zou de Vlaamse overheid beter eens uitmaken voor welke handel elke haven het best geschikt is. En dienovereenkomstig investeren. Hoe ver staat het bijvoorbeeld met de verdieping van het Kanaal Gent-Terneuzen?’

* Burgemeester Paul Van Grembergen (VU) van Evergem (met de deelgemeenten Ertvelde en Sleidinge) is bij elk van de tracés betrokken partij. Ook Ertvelde ligt op de weg van het nieuw voorgestelde kanaal. Terwijl in Evergem een tweede sluis is beloofd om onder andere de schepen te versassen die via het aangepaste Schipdonkkanaal, de Ringvaart en de Gentse haven naar het Kanaal Gent-Terneuzen zouden doorvaren. Ook burgemeester Van Grembergen is gekant tegen een nieuw kanaal. ‘Het Meetjesland heeft vooral ten noorden van de N49 nog een aantal ongeschonden natuurgebieden. Een spoorlijn langs de N49 en de omvorming van deze expresweg tot een autosnelweg kunnen nog net. Een nieuw kanaal niet. Deze ontsluiting van Zeebrugge is overigens slechts een tijdelijke oplossing, maar zou wel een waardevol gebied onherroepelijk verknoeien. De verdere vernietiging van de menselijke biotoop maakt de mens in hart en geest kapot. Wij moeten daarmee ophouden.’

* Burgemeester Johan De Coninck (VLD) van Zomergem (met de deelgemeente Oostwinkel) is in het bijzonder gekant tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal op zijn grondgebied. ‘Die verbreding zou Zomergem middendoor klieven en zowel de levensvatbaarheid van de gemeente als een waardevol natuurgebied aantasten.’

* En Gent in dit alles? Havenschepen Daniël Termont (SP): ‘Voorzitter Fernand Traen van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ) kreeg destijds via de CVP-kabinetten alles gedaan. Ik denk dat deze regering verstandiger is. Ongeacht de kostprijs van een ontsluiting van Zeebrugge via de binnenvaart is het ecologisch en maatschappelijk onverantwoord daarvoor een groot deel van Oost-Vlaanderen open te rijten. Terwijl Gent al jaren een tweede binnenvaartsluis in Evergem en een tweede zeesluis in Terneuzen nodig heeft. Het graven van een nieuw kanaal tussen Balgerhoeke en Zelzate is absoluut uit te sluiten, als je bedenkt dat het uitbaggeren en verbreden van het Kanaal Gent-Terneuzen alleen al op 80 miljard frank wordt geraamd en niet eens in het meerjarenplan van de Gentse haven is opgenomen. Ik begrijp zelfs de Vlaamse regering niet dat zij, om Zeebrugge te plezieren, zo’n Maatschappelijke Impactstudie voor de ontsluiting van de Vlaamse kusthavens durfde te bestellen.’

F.D.M.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content