WAUTHIER ROBYNS

Het Belgische systeem van autoverzekeringen met zijn bonus-malus-systeem is uniform en homogeen en maakt het de konsument zeer gemakkelijk, stelt Wauthier Robyns, woordvoerder van de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen.

“Bonus-malus is een kenmerk van de Belgische wetgeving voor autoverzekeringen. Het beloont de chauffeur die schadevrij rijdt en geeft een sanctie aan wie ongevallen veroorzaakt. Het is een uniform en homogeen systeem dat de transparantie verhoogt. In andere lidstaten van de Europese Unie variëren de premies ook wel, maar daar ligt de nadruk vooral op kortingen voor schadevrij rijden. Verzekeringen kunnen daar winst najagen door brokkenchauffeurs te weigeren.

In het Belgische systeem bestaat een vorm van solidariteit : er is veel minder verschil tussen bodem en plafond van de premie dan elders.

Ook het rijgedrag wordt beïnvloed : het verhogen van de premie bij ongevallen lokt een preventief rijgedrag uit en verhoogt dus de veiligheid.

Verder kunnen chauffeurs die brokken maken, in andere landen snel worden opgezegd. Dat gebeurt hier ook, maar de volgende maatschappij neemt het bonus-malus-peil van de cliënt over. Zowel de cliënt als de verzekeraar weten dat nonchalant rijden gevolgen heeft voor de premie. Laat men dat aan de markt over, dan moeten de konsumenten op zoek naar de beste én de goedkoopste formule. Met een tachtig maatschappijen op de markt, die allemaal hun eigen regeling bepalen, wordt een autoverzekering afsluiten dan erg ingewikkeld.

Eén van de argumenten tegen bonus-malus is dat de angst voor een hogere premie vluchtmisdrijf kan uitlokken. Voor zover wij weten, zijn de oorzaken om vluchtmisdrijf te plegen zeer complex : een paniekreaktie, zelfs de angst voor de reaktie thuis, kunnen volstaan om weg te rijden.

Bonus-malus zorgt alleszins niet voor vette winsten, noch voor afscherming van de eigen markt voor buitenlandse konkurrentie. De marges zijn nu al zeer klein omdat de konkurrentie tussen de maatschappijen al lang speelt. Bonus-malus is geen hinderpaal voor de konkurrentie, integendeel. “

JEAN-PAUL COTEUR

Een verplicht bonus-malus-systeem beschermt wel de verzekeraar, maar zeker niet de konsument, zegt Jean-Paul Coteur, verantwoordelijke verzekeringen bij Test-Aankoop. Hij pleit voor de vele voordelen van de vrije konkurrentie.

“Het bestaande bonus-malus-systeem is net zoals de verplichte minimumpremie niet in het belang van de konsument. Het enige voordeel voor de Belgische chauffeur is dat alle verzekeraars in dit land eenzelfde systeem hanteren, waardoor de transparantie voor de konsument zeer groot is.

Dat voordeel weegt niet op tegen de voordelen van de vrije konkurrentie. Binnen de Europese Unie hebben alle lidstaten een of meerdere systemen waarbij een chauffeur die geen ongevallen veroorzaakt, minder premies betaalt dan een brokkenchauffeur. In vijf lidstaten waaronder België is dat systeem verplicht voor alle autoverzekeringen.

Maar volgens de Europese richtlijnen mogen lidstaten geen kontrole meer uitoefenen op de tarifering van diensten. Het bonus-malus-systeem doet dat wel omdat het een verplicht systeem is, dat ook geldt voor buitenlandse verzekeraars die de Belgische markt betreden.

Bovendien en dat lijkt ons het belangrijkste argument zijn de Belgische autoverzekeringen een flink stuk duurder dan in, bijvoorbeeld, Nederland en Groot-Brittannië. Gewoon omdat de algemene kosten daar lager liggen.

Vandaar dat wij ons scharen achter de Europese kommissie, die stelt dat de markt vrij moet zijn en dat Europese verzekeraars in onverschillig welk land van de unie vrij kunnen werken mét behoud van hun eigen systeem.

Dat de verzekeringen dan op jacht zullen gaan naar goede chauffeurs, kan gecounterd worden door elke chauffeur het récht te geven op verzekeringen. Een maatschappij kan risicopersonen niet weigeren, al kan ze wél de premie aanpassen.

Het hele systeem van bonus-malus is bedoeld om de konkurrentie van buitenlandse verzekeraars tegen te gaan. En die is in het belang van de konsument : de prijzen dalen. “

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content