ETIENNE SCHOUPPE

De regering dwingt de NMBS tot verdere besparingen. Eén van de denkpistes is het opsplitsen van het reizigersnet in vier kategorieën. Er moet iets gebeuren, zegt Etienne Schouppe, grote NMBS-baas.

“Werken met A-, B-, C- en D-lijnen is géén plan van de NMBS, wel een studie waar eventueel rekening mee wordt gehouden. Als de regering ons besparingen oplegt, moeten wij gewoon de tering naar de nering stellen. Een Europese richtlijn bepaalt dat spoorwegmaatschappijen voor alles behalve het binnenlands reizigersvervoer goederentransport dus, internationaal vervoer,… géén steun meer mogen krijgen van de overheid. We moeten zelfs konkurrentie van buitenlandse maatschappijen op ons eigen net toelaten. Vandaar de noodzaak om zeer rationeel te werken. Van de regering krijgen we alleen nog geld voor ons binnenlands personenvervoer zo’n 14,5 miljard frank per jaar en daar zullen we het mee moeten doen.

Het klopt helemaal niet dat het geld voor het binnenlands net naar de HST getransfereerd wordt. Bij ons betaalt de overheid het binnenlands reizigersvervoer, de NMBS stopt daar nog eens zo’n 2,5 miljard per jaar bij. Het hoge-snelheidsnet daarentegen, wordt omzeggens uitsluitend met NMBS-fondsen gefinancierd daarom zit ik zo vaak op roadshows in het buitenland : om geld te zoeken. Europa draagt hier een klein stukje bij en de Belgische overheid betaalt iets voor zeer specifieke delen van het net. Er kan dus tussen die twee binnenland en HST geen sprake zijn van overheveling van fondsen.

De hoge-snelheidstrein bevordert zelfs het binnenlands vervoer. Neem de lijn Brussel-Leuven. Dank zij de HST-werken wordt dat tegen het einde van deze eeuw een soort metro. De voorbarige vakbondsaktie van vorige week was een schot voor de boeg, waar ik niet van wakker lig. Ik ben het niet eens met hun konservatisme, waarbij ze alleen denken aan werkgelegenheid op heel korte termijn. Wij werken aan de spoorweg van morgen. “

JONNY VAN DEN RIJSE

Jonny Van Den Rijse, voorzitter van de VLIG-ACOD ((Vlaamse intergewestelijke van de algemene centrale voor openbare diensten) kant zich tegen het ABCD-projekt. De TGV slorpt alle geld op, beweert hij.

“Het projekt voorziet trage treinen op zogenaamde B-, C- en D-lijnen. Dat betekent dat de bestaande uurregelingen niet gehandhaafd kunnen blijven en alles zal uitdraaien op één grote warboel, die de mensen opnieuw van het spoorvervoer wegjaagt. Treinen trager laten rijden, wil in feite zeggen : lijnen afschaffen. Wij sturen dus tienduizenden gebruikers naar de auto en naar de al toegeslibde wegen.

Het is ergerlijk dat de NMBS het publiek blijft voorliegen. De besparingen zouden niks met de HST te maken hebben ? Er is altijd gezegd : de HST komt er niet ten koste van het binnenlands vervoer. Dat blijkt dus wèl het geval te zijn. Volgens de eerste officiële ramingen zou de hoge-snelheidstrein 78 miljard frank kosten. Wij werden als vakbond toen uitgelachen omdat we beweerden dat het 200 miljard frank ging worden. Vorig jaar sprak de NMBS dan plots over 164 miljard frank. Waarom moeten er nu zo nodig besparingen komen ? Omdat het bestaand investeringsplan niet uitgevoerd kan worden door de almaar stijgende kosten voor de HST.

De pressiegroepen die achter de HST staan studiebureaus, banken, politieke kringen, grote aannemers… zijn nu eenmaal een stuk sterker dan de mensen die pleiten voor een goed uitgebouwd, binnenlands vervoer. Iedereen die het dossier kent, weet dat de HST best in Brussel zou stoppen. Laten we dat dan ook doen. Als we met die ene lijn geld verdienen, als er Europese steun bijkomt en als de Duitsers of Nederlanders hun HST eisen en daarvoor willen participeren in de kosten, ja, laten we dan ons HST-net verder ontwikkelen vanuit Brussel. Ik blijf voorstander van die hoge-snelheidstrein, maar niet ten koste van het binnenlands vervoer. “

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content