‘Cultuur is onze kerntaak’

cartoon
Karl van den Broeck
Karl van den Broeck Karl van den Broeck is hoofdredacteur van nieuwswebsite Apache.

Het Davidsfonds wil af van zijn oude imago en profileert zich voortaan als cultuurnetwerk. De klemtoon ligt op ‘slow culture’.

Zo’n 135 jaar geleden wilde het Davidsfonds de Vlamingen emanciperen door hen ertoe aan te zetten Algemeen (Beschaafd) Nederlands te spreken. Aangezien de strijd voor culturele emancipatie noodgedwongen ook een politieke strijd was, stond het Davidsfonds lang op de barricaden van de Vlaamse beweging. Dat beeld bepaalt nog steeds voor een stuk het imago – en daar wil het fonds nu van af.

‘Anno 2010 is Vlaanderen sterk geëmancipeerd. Wij kunnen ons dus weer met onze kerntaak bezighouden: het verspreiden van cultuur’, zegt voorzitter Peter Peene. Het Davidsfonds wil zich voortaan profileren als cultuurnetwerk. Daar hoort een nieuw logo bij en een nieuwe, frisse huisstijl. Bekende Vlamingen als Stef Wauters, Marc Eyskens, Fred Brouwers en Jelle Cleymans (die actief deelnemen aan Davidsfondsactiviteiten) lenen hun gezicht voor een campagnebeeld.

‘We moeten gewoon meer in de verf zetten wat we nu al doen, want dat is al heel wat’, zegt Peene. Het Davidsfonds pronkt met 500 lokale afdelingen, 5000 tot 10.000 bestuursleden en andere vrijwilligers, en 50.000 Vlamingen zijn lid (met forse kortingen via hun Cultuurkaart).

De werking valt uiteen in vier delen: een uitgeverij (130 boeken en cd’s per jaar, waarvan 25 procent in Nederland verkocht wordt), de Universiteit Vrije Tijd met 160 cursussen, de Cultuurreizen (150) en duizenden kleine en grote evenementen zoals De Nacht van de Geschiedenis, de Tafel van Vier (De grootste quiz van Vlaanderen), Junior Journalist, de Zomerzoektocht en in 2011 ook Toast Literair, het grootste literaire ontbijt van Vlaanderen.

‘Het Davidsfonds wil inzetten op cultuur met een meerwaarde, op slow culture – naar analogie met slow food – en vooral op taal, geschiedenis en kunst. Slow culture staat tegenover de ‘snelle cultuurhap’. Om een boek te lezen, een evenement bij te wonen, een cursus te volgen of een reis te maken heb je tijd nodig. Dat is veel intenser dan tv-kijken of snel een filmpje meepikken’, zegt directiemedewerker evenementen en communicatie Filip Salmon.

Een naamsverandering heeft het Davidsfonds niet overwogen, maar toch is de organisatie zich bewust van haar soms wat oubollige, eenzijdig flamingante en christelijke imago. Daar wil ze nu iets aan doen. ‘We spiegelen ons een beetje aan de weg die de milieubeweging heeft afgelegd. Natuurpunt is uitgegroeid tot een krachtige organisatie die zich richt op alle Vlamingen’, zegt Peene, die ook onderstreept dat de 800.000 euro subsidie die het cultuurfonds krijgt slechts 16 procent van het totale werkingsbudget vertegenwoordigt. ‘Er zijn weinig actoren in de cultuursector die zo veel eigen middelen genereren.’

INFO: www.davidsfonds.be

Karl van den Broeck

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content