Koen Meulenaere
Koen Meulenaere Van 1991 tot 2012 de satiricus van Knack

Wie er niet mee te maken heeft, begrijpt niet waarom anderen zich er druk om maken, maar de streek van ondergetekende wordt nu al meer dan twee jaar geteisterd door een onophoudelijke reeks inbraken, car- en homejackings. Tien inbraken per nacht is geen uitzondering meer, en ontelbaar zijn de onfortuinlijken die op de koop toe een pistool tegen hun hoofd kregen. Het is doorgaans nog één regeltje waard op de regionale bladzijde van de krant.

In Knack hebben twee verantwoordelijken van de rijkswacht wat meer licht op de zaak geworpen. Vorige week majoor De Raedt. De inbraken zijn het werk van goed gestructureerde bendes, met opdrachtgevers, verkenners, onderaannemers, uitvoerders, koeriers die de buit overnemen en vervoeren, monteurs die uw auto al hebben verbouwd nog voor hij de straat uit is, kortom… een rondreizende KMO. ‘We kennen ze’, zegt de majoor.

In de streek veert iedereen overeind: ‘Hoezo, we kennen ze? Arresteer ze dan. Controleer ze, intimideer ze, koeioneer ze. Tot ze verdwijnen.’ Foute reactie. Typisch voor leken zonder verstand van politiewerk. Je moet die kerels laten doen! Hoe kun je anders hun activiteiten in kaart brengen? En het netwerk erachter detecteren?

Enkele jaren geleden was Duitsland het mikpunt van die bendes. Een strenge aanpak met zware gevangenisstraffen, zo lezen wij in Knack, had tot gevolg dat ze andere landen gingen opzoeken. Zie je wel, roept de streek unisono. Weer mis. ‘Te drastisch en te kortzichtig’, weet majoor De Raedt. Bovendien gevaarlijk! Als de politie streng optreedt, zou het wel eens kunnen dat ook de gangsters gewelddadiger worden. ‘En voorlopig schuwen ze geweld, dat is het positieve’, aldus de majoor. Die kennelijk vindt dat wie om vier uur ’s ochtends uit zijn bed wordt gejaagd door een paar gemaskerde kerels met een kalasjnikov, niet te maken heeft met geweld.

Zo nu en dan houdt de rijkswacht een nachtelijke controle. Majoor De Raedt: ‘Dat zijn erg doeltreffende acties. Bij zestien van die operaties hebben we vijfenzeventig mensen aangehouden. Bovendien heeft zo’n actie een afschrikkingseffect voor criminelen, en een geruststellend voor de burger.’ Natuurlijk, goed gezegd majoor. Maar waarom dan niet elke nacht, en op alle geviseerde plaatsen, dergelijke acties? Hier het antwoord: ‘Te duur. Er moeten te veel manschappen en werkuren aan worden besteed.’

De hardnekkigsten uit de buurt protesteren nog met in de hand de cijfers van Euro 2000, toen het ten bate van de steenrijke UEFA wel kon. Maar de meesten geven het op. Moeten trouwens gaan slapen, want het is middag. En vannacht is het weer waken geblazen.

In augustus interviewde dit blad kapitein Vandepitte, verantwoordelijk voor de sectie autodiefstallen: ‘Het is ondoenbaar om elke dief achterna te hollen. Daarom was het onze prioriteit de leiders van de autozwendel te klissen.’ Geweldig idee. Helaas is het niet gelukt, die leiders klissen. En daarom verandert de rijkswacht het geweer van schouder: ‘We gaan niet achter elke diefstal aanlopen, maar we proberen voor flagrante zaken toch bijzondere aandacht op te brengen. Het is nu ons uitgangspunt dat carjacking en homejacking inderdaad moeten worden aangepakt door maatregelen tegen de diefstallen, en niet tegen de zwendel.’ Met andere woorden: wie de voorbije jaren thuis overvallen is, had zich de moeite van het bellen naar de 101 kunnen besparen.

Een tip voor premier Verhofstadt: als u nu niet onmiddellijk een prioriteit maakt van draconische maatregelen tegen deze plaag (65.000 inbraken en 35.000 autodiefstallen per jaar), vergeet dan over twee jaar vooral niet om ook de mensen uit onze streek als bekrompen racisten te bestempelen.

Koen Meulenaere

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content