De socialistische fractievoorzitter in het Europees parlement, de Duitser Martin Schulz (SPD), legt uit waarom de nieuwe Europese Commissie voor hem niet aanvaardbaar was.

De socialisten, de groenen en liberalen hebben afgedwongen dat de stemming over de nieuwe Europese Commissie wordt uitgesteld. Wat betekent dat voor u?

MARTIN SCHULZ: Het is duidelijk dat de democratische machtsverdeling zich ook op Europees niveau heeft doorgezet. Ik beschouw dat als een belangrijke cesuur in de geschiedenis van de Europese politiek. Doordat Europa steeds meer bevoegdheden verwerft, vergroot de macht van de Commissie. Logischerwijs moet dan ook de parlementaire vertegenwoordiging versterkt worden.

Hoe komt het dat het voornaamste twistpunt, de homo-onvriendelijke uitspraken van Italiaans kandidaat-commissaris Rocco Buttiglione, niet ontmijnd raakte?

SCHULZ: Dat moet u niet aan mij vragen, maar aan kandidaat-Commissievoorzitter José Manuel Durão Barroso. Het parlement heeft hoorzittingen gehouden voor al zijn kandidaat-commissarissen. Vijf kregen er kritiek: Buttiglione werd afgewezen en vier andere werden onvoldoende bekwaam geacht voor hun baan. Had Barroso drie weken geleden een herschikking van de bevoegdheden doorgevoerd, dan had hij die schande nog kunnen vermijden. Maar hij verkoos de adviezen en de wensen van het parlement te negeren, omdat hij dacht een meerderheid achter zich te krijgen.

Nu steunen alleen de Europese Volkspartij, de nationalisten en enkele rechts-extremisten de nieuwe Commissie nog. Hoe was hij dan aan die meerderheid geraakt?

SCHULZ: Volgens mij rekende Barroso erop dat een aantal socialistische parlementsleden zou toegeven aan druk van hun nationale regeringen om voor te stemmen. Toch had onze hele fractie unaniem op de nee-knop gedrukt, als het tot een stemming was gekomen. Dat heb ik Barroso duidelijk gemaakt, en hij heeft daar zijn conclusies uit getrokken.

Beschouwt u Buttiglione als principieel ongeschikt, of ontzegt u hem alleen de bevoegdheid van Justitie, Veiligheid en Vrijheid?

SCHULZ: Buttiglione is een ontzagwekkend man, een persoonlijkheid. Maar met zijn ideeën kun je de post die hij toegewezen kreeg, niet bekleden. De voorgestelde bevoegdheidsverdeling vond tot ver in de conservatieve rangen geen meerderheid. Ik verwacht nu dat Buttiglione zijn kandidatuur zal intrekken.

Hoe en vooral wanneer zal dit conflict opgelost raken?

SCHULZ: Barroso heeft het geluk dat hij meteen naar de Europese Raad kan trekken. Het parlement komt een volgende keer bijeen in november, dus dan zou er al een stemming kunnen plaatsvinden. De daaropvolgende zitting is pas in december.

© Der Spiegel

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content